Fonduri europene pentru reducerea emisiilor poluante la clădiri și în domeniul mobilității urbane

Peste 100 de milioane euro fonduri nerambursabile sunt disponibile la nivelul Regiunii Centru pentru finanțarea proiectelor ce urmăresc creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale (blocuri de locuințe), îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, precum și pentru îmbunătățirea mobilității urbane, prin reducerea consumurilor și a emisiilor poluante. Este vorba despre două apeluri de proiecte finanțabile cu fonduri europene prin POR 2014-2020, care urmăresc eficientizarea consumurilor și transformarea municipiilor și orașelor în zone mai puțin poluante.

Prioritatea de Investiții 3.1A a fost lansată în martie 2016 și, pentru că nu a fost contractat decât un singur proiect, în județul Harghita, a fost lansat un nou apel de proiecte la nivelul Regiunii Centru, cu o alocare financiară de 60,66 milioane euro, din FEDR și Bugetul de Stat. Cererile de finanțare pe acest apel al priorității pentru reabilitarea termică a blocurilor, se vor depune de către Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) din mediul urban, respectiv primăriile de orașe și municipii, fiind elaborate în parteneriat cu Asociațiile de proprietari. O cerere de finanțare depusă poate solicita minim 100.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși valoarea de 5 milioane euro. Din valoarea totală a proiectului, prin POR 2014-2020 se vor finanța 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, diferența de 40% fiind asigurată de către primării și Asociațiile de proprietari beneficiare. O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o ‘componentă’ în cadrul proiectului, dar o primărie care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid, poate depune mai multe cereri de finanțare. Sunt eligibile blocurile de locuințe construite între 1950 si 1990, iar proiectele trebuie să urmărească reducerea consumului de agent termic și, în final, a poluării urbane.Prin Prioritatea de Investiții 3.2 din cadrul POR 2014-2020 se urmărește reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, prin pregătirea și implementarea unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă. Obiectivul specific al acestei priorități este de a sprijini acele proiecte integrate care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii poluării urbane, a emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor și al zonelor funcționale ale acestora. La nivel regional este alocată suma de peste 43,9 milioane euro pentru pregătirea acestor proiecte, în condițiile în care o cerere de finanțare depusă va avea o valoare de minim 500.000 euro. Pe această prioritate valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși valoarea de 5 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori și respectiv 10 milioane euro pentru orașele/municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori. Rata de cofinanțare asigurată de beneficiarii acestor proiecte este de 2%.

Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se va regăsi în analizele pe care UAT trebuie să le pregătească și să le includă în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă ale municipiilor și orașelor, sau elaborate la nivel de zone periurbane/metropolitane. PMUD reprezintă o strategie de transport în cadrul căreia pot fi pregătite pachete integrate de proiecte finanțabile din diverse surse.

Solicitanții care se încadrează în condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute în ghidul de finanțare lansat azi la Hotel Parc din Alba Iulia pot depune mai multe cereri de finanțare integrate în cadrul acestei priorități. Investițiile propuse prin proiecte de mobilitate urbană ar trebui să vizeze arealele din orașe/municipii cu niveluri de emisii de echivalent CO2 ridicate, generate de transportul rutier de la nivel urban, inclusiv zonele cu trafic aglomerat și să determine, în principal, îmbunătățirea transportului public de călători, inclusiv cu moduri nemotorizate de transport, reducerea traficului rutier și a emisiilor de gaze cu efect de seră din aceste areale, prin descurajarea utilizării autoturismelor personale. Astfel, se va avea în vedere ca participanților la traficul rutier inițial cu automobilul privat să li se creeze condițiile adecvate pentru a se orienta către transportul public urban de călători și/sau către modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta și pe jos), devenite mai atractive/eficiente prin măsurile/activitățile implementate prin proiect/proiecte complementare.Contractarea proiectelor pe aceste priorități de investiții se va face pe principiul ‘primul venit, primul servit’. Cei interesați de depunerea de proiecte au la dispoziție suficient timp, deoarece al doilea apel de proiecte PI 3.1A pentru reabilitarea blocurilor este deschis depunerii de proiecte între 28.08.2017, ora 10.00 și 28.02.2018, ora 10.00, iar apelul de proiecte privind mobilitatea urbană în municipii și orașe care nu sunt reședințe de județ, respectiv PI 3.2, va fi deschis din 20.09.2017 până în 20.03.2018, ora 12.00. Conform ghidurilor specifice, publicate pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea Ghiduri 2014-2020 / Ghiduri deschise depunerii de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS.

Ce tipuri de activități vor fi finanțate prin Prioritatea de Investiții 3.1A:
– îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri de consolidare;
– reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic — încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.
– modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile — panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
– înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
– implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
– orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune — scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
– realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 — 2020.

Ce tipuri de activități vor fi finanțate prin Prioritatea de Investiții 3.2:
P.M.U.D. urmărește atingerea a 5 obiective principale (transformate în cuprinsul P.M.U.D. în criterii de analiză a impactului actual și viitor al mobilității), inclusiv reducerea impactului asupra mediului, respectiv:
– Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și mărfuri (‘eficiență economică’);
– Reducerea necesităților de transport motorizat, a poluării aerului și a poluării fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie (‘impactul asupra mediului’);
– Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localității (‘accesibilitate’);
– Îmbunătățirea siguranței și securității in circulație (‘siguranță’);
– Îmbunătățirea atractivității și calității mediului urban (‘calitatea vieții’).

Investițiile propuse prin proiecte de mobilitate urbană ar trebui să vizeze arealele din orașe/municipii cu niveluri de emisii de echivalent CO2 ridicate, generate de transportul rutier de la nivel urban, inclusiv zonele cu trafic aglomerat și să determine, în principal, îmbunătățirea transportului public de călători, dar și a modurilor nemotorizate de transport, reducerea traficului rutier și a emisiilor de gaze cu efect de seră din aceste areale, prin descurajarea utilizării autoturismelor personale. Astfel, se va avea în vedere ca participanților la traficul rutier inițial cu automobilul privat să li se creeze condițiile adecvate pentru a se orienta către transportul public urban de călători și/sau către modurile nemotorizate de transport (mersul cu bicicleta și pe jos), devenite mai atractive sau mai eficiente prin măsurile/activitățile implementate prin proiect/proiecte complementare.

În acest caz, este de menționat faptul că solicitanții de finanțare vor trebui să demonstreze și să cuantifice contribuția investițiilor propuse la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv reducerea emisiilor de echivalent CO2, provenite din reducerea transportul rutier din arealul de influență al proiectului, fără a determina, transferarea acestuia în alte areale ale orașului/municipiului.

Pe lângă măsurile privind infrastructura, emisiile de echivalent CO2 pot fi ameliorate și printr-o serie de măsuri operaționale și organizaționale, identificate începând din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Pentru anumite investiții asupra componentelor sistemelor de transport public urban de călători puse la dispoziția operatorului de transport public, va fi necesar ca, între autoritatea locală competentă și operatorul de transport să se încheie un contract de servicii publice referitor la darea în administrarea a prestării serviciului. De asemenea, în cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unități administrativ-teritoriale pentru realizarea investițiilor comune în sisteme de transport public de călători, va trebui probată existența unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public zonal de călători, în care UAT partenere sunt membre și căreia acestea să-i mandateze încheierea contractului de servicii publice cu operatorul de transport. Aceste aspecte au fost dezbătute într-o întâlnire de lucru organizată de ADR Centru la începutul lunii iulie a.c., tot la Alba Iulia, alături de specialiștii JASPERS în România.

ADR Centru
Departament Comunicare

Foto: Andrei Marian

689 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *