Au fost lansate apelurile pentru proiecte de transport ce au ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului — Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 — Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 20.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene și va fi publicată pe site-ul programului.

Ghidul Solicitantului — Condiții specifice de accesare a fondurilor ?n cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 — Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic — aplicația MYSMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 septembrie 2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 20 martie 2018, ora 12.00.
De asemenea, un centralizator al răspunsurilor la întrebările, propunerile și observațiile primite asupra Ghidului Specific — varianta supusă consultării publice va fi publicat pe site-ul programului.
* * *
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.

Directia Comunicare
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Foto: Andrei Marian

690 Vizualizări