Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor elimină distanța minimă între reviziile tehnice în tranzit ale vagoanelor de călători și crește distanța maximă la 550 km

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr. 250.

Verificarea stării tehnice a vagoanelor de călători din compunerea trenurilor se execută prin revizii tehnice și probe de frână efectuate de personalul de specialitate vagoane din cadrul operatorilor de transport feroviar de călători, în conformitate cu prevederile din Anexa „Instrucțiuni privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr.250” Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1039 și 1039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.…

Ministerul Transporturilor publică proiectul de dezvoltare a rețelei feroviare în contextul spațiului unic european

Ministerul Transporturilor a publicat pentru dezbaterea publică „Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare”, ce stabileşte direcţiile de acţiune strategică necesare pentru reabilitarea transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor şi pune în aplicare prevederile Legii nr.…

Ministerul Transporturilor somează constructorii de căi ferate să respecte termenele și contractele

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc și reprezentanți ai CNCF CFR SA au verificat stadiul lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”.

Ministrul Răzvan Cuc a precizat că deși există o bună mobilizare a constructorului și sunt respectate standardele de calitate aferente lucrărilor, totuși se înregistrează întârzieri în plata subcontractorilor în condițiile în care plățile realizate de CFR infrastructură către antreprenor sunt la zi.…

Ministerul Transporturilor prelungește din nou termenul de revizie al vagoanelor de călători pentru a putea trece peste sezonul estival

Ministerul Transporturilor a publicat „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250.”

Având în vedere situaţia dificilă a parcului de vagoane al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ,,C.F.R.…

CFR SA pierde în 2019 aproape 4% din veniturile taxei de utilizare a infrastructurii feroviare

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică „Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor”, cu o valoare totală de 4,255 miliarde lei, dintre care 4,288 miliarde lei reprezentând cheltuielile anului 2019, cu o pierdere de 32,788 milioane lei.…

Ministerul Transporturilor propune autorizarea cursurilor de specializare feroviară private pentru acoperirea deficiențelor de personal din domeniu

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind completarea Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare, calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar”.…

Ministerul Transporturilor a autorizat demararea lucrărilor pentru modernizarea clădirilor gărilor Simeria, Radna și Săvârșin

În data de 23.04.2019, MT a autorizat lucrările pentru „Reabilitarea clădiri de călători-etapaIV-amplasament existent RADNA, SĂVÂRȘIN-județul Arad și SIMERIA- Județul Hunedoara” din investiția „Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria-Curtici-Frontieră, parte componentă a Coridorului IV Pan European, Tronson km 614+000-km 470+022 (Simeria) Județul Arad și Județul Hunedoara”, sub forma autorizației 13356/23.04.2019.…

Ministerul Transporturilor propune autorizarea de tip a vehiculelor feroviare pentru eficientizarea procedurilor de autorizare

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru conformarea cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului.…

Ministerul Transporturilor introduce regulamentul tehnic pentru căile ferate cu ecartament de 760 și 1000 mm și viteze de până la 35 km/h

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică proiectul de aprobare a unui „REGULAMENT CADRU de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament de 1000 mm şi 760 mm şi cu viteze de circulaţie de maxim 35 km/h”, împreună cu un set de „Norme de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament îngust, pe care se efectuează activităţi de transport feroviar de marfă”.…

Ministerul Transporturilor propune derogarea drepturilor la compensații în cazul întârzierilor sau a accidentelor feroviare până în anul 2024

Ministerul Transporturilor a lansat dezbaterea publică pentru un proiect ce prevede modificarea derogării legate de drepturile călătorilor din transportul feroviar la compensații și despăgubiri financiare din partea operatorilor feroviari în cazul de incidente și întârzieri. Proiectul modifică termenele reglementările impuse de art.…

Ministerul Transporturilor redefinește legislația pentru intervențiile asupra arborilor ce pun în pericol circulația feroviară prin introducerea termenelor operative de tăiere a acestora

Ministerul Transporturilor a lansat un proiect ce se află în dezbatere publică până la data de 15.02.2019, pentru redefinirea legislativă a măsurilor ce sunt luate pentru defrișarea arborilor și a vegetației ce pun în pericol siguranța feroviară și sistemele de alimentare cu energie electrică.…

Ministerul Transporturilor ar putea prelungi cu 6 luni termenul de expirare a reviziilor vagoanelor de călători în anul 2019

Ministerul Transporturilor a publicat o propunere de proiect prin care se se schimbă conținutul „Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250”, pentru a crește termenul de revizuire a vagoanelor a căror termen expiră în prima parte a anului 2019, în contextul în care „În prezent, vagoanele de călători sunt insuficiente numeric pentru a asigura o capacitate de transport în conformitate cu solicitările pieţei de transport.…

Calea ferată bulgară Skutare – Orizovo este 86% modernizată și așteaptă o achiziție de trenuri moderne

86% din modernizarea secțiunii feroviare Skutare – Orizovo din Bulgaria este finalizată. Acest lucru a fost declarat de către ministrul transporturilor, tehnologiei informației și comunicațiilor, Rossen Jeliazkov, la momentul inspecției proiectului. Extensia de 26 kilometri dintre Skutare și Orizovo va fi finalizată la începutul anului viitor, a adăugat ministrul.…

Ministerul Transporturilor acuză un posibil prejudiciu de 19 milioane lei la CFR Marfă în cadrul unei licitații pentru transportul cărbunelui

Ministerul Transporturilor a transmis un comunicat prin care anunță faptul că „Corpul de Control al ministrului Transporturilor, Lucian Șova, a constatat, în urma unor verificări la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, că instituția ar fi pierdut un posibil profit în valoare de peste 19 milioane de lei, în urma unei licitații pentru transport de cărbune.…

Ministerul Transporturilor revizuiește modul de alocare a fondurilor și suplimentează bugetul Metrorex pentru plata despăgubirilor firmelor care construiesc Magistrala 5

Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică „Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 482/1999 privind înființarea Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX” – S.A.”. Întreg documentul poate fi analizat pe siteul Ministerul Transporturilor.…