Ministerul Transporturilor ar putea prelungi cu 6 luni termenul de expirare a reviziilor vagoanelor de călători în anul 2019

Ministerul Transporturilor ar putea prelungi cu 6 luni termenul de expirare a reviziilor vagoanelor de călători în anul 2019

Ministerul Transporturilor a publicat o propunere de proiect prin care se se schimbă conținutul „Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250”, pentru a crește termenul de revizuire a vagoanelor a căror termen expiră în prima parte a anului 2019, în contextul în care „În prezent, vagoanele de călători sunt insuficiente numeric pentru a asigura o capacitate de transport în conformitate cu solicitările pieţei de transport. În vederea dezvoltării şi eficientizării serviciului de transport feroviar de călători şi a garantării unei capacităţi de transport corespunzătoare, precum şi având în vedere faptul că cererea de transport va creşte, se impune asigurarea unui parc corespunzător tipului şi mărimii serviciului de transport feroviar furnizat pe întreg teritoriul României,” conform motivării ministerului transporturilor. Propunerea este supusă dezbaterii publice până la data de 15.12.2018.

Astfel, articolul 22, alineatul 8 al ordinului ar putea fi modificat după cum urmează:

Art.I. – La articolul 22 din anexa Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1039 și 1039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare -“Instrucțiunile privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250”

⦁ se modifică alineatul (8) și va avea următorul cuprins:
“(8) Pentru vagoanele de călători scadente la reparaţii planificate de tip revizie tehnică generală – RTG sau de tip reparație planificată – RP în perioada 01 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019, termenul de reparație planificată se poate prelungi prin majorarea normei de timp cu cel mult 6 luni calendaristice și fără a depăși data limită de circulație 30 iunie 2019.”

⦁ se completeaza cu alineatul nou (10) și va avea următorul cuprins:
“(10) Prelungirea termenului de reparație planificată pentru vagoanele de călători conform art.22 (8) din prezenta anexă, se face după efectuarea unei revizii planificate de tip revizie tehnică intermediară – RTI 2 în subunitățile proprii operatorului de transport feroviar, menționate în anexă la Certificatul ERI pentru efectuarea acestui tip de serviciu, pe baza unei specificații tehnice avizate de Autoritatea Feroviară Română – AFER”.

Art.II. – Autoritatea Feroviară Română – AFER și operatorii de transport feroviar de călători care utilizează vagoane de călători, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2019.


Foto: Andrei Marian

1.969 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *