Ministerul Transporturilor introduce regulamentul tehnic pentru căile ferate cu ecartament de 760 și 1000 mm și viteze de până la 35 km/h

Ministerul Transporturilor introduce regulamentul tehnic pentru căile ferate cu ecartament de 760 și 1000 mm și viteze de până la 35 km/h

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică proiectul de aprobare a unui „REGULAMENT CADRU de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament de 1000 mm şi 760 mm şi cu viteze de circulaţie de maxim 35 km/h”, împreună cu un set de „Norme de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament îngust, pe care se efectuează activităţi de transport feroviar de marfă”. Documentele și regulamentul publicate pot fi consultate aici.

Regulamentul cadru de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament de 1000 mm şi 760 mm şi cu viteze de circulaţie de maxim 35 km/h, denumit în continuare Regulament, stabileşte normele generale de construire, modernizare, exploatare tehnică și întreţinere, precum şi condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile, liniile, vehiculele feroviare şi construcţiile necesare desfăşurării operaţiunilor de transport feroviar, regulile de desfăşurare a operaţiunilor de transport feroviar, principiile de organizare a circulaţiei trenurilor şi de semnalizare.

Autoritatea Feroviară Română – AFER prin adresa nr. 2020/18.01.2019 a prezentat spre avizare proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului cadru de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament de 1000 mm și 760 mm.

La data prezentului proiect de ordin, în România există în exploatare linii ferate cu ecartament îngust (de 1000 mm şi 760 mm) pe care se desfăşoară transport feroviar de marfă și linii ferate cu ecartament îngust pe care se desfăşoară transport de călători în scop turistic sau mixt.

Activitatea de proiectare, autorizare, exploatare, întreţinere, modificare şi desfiinţare a liniilor ferate cu ecartament îngust şi a exploatării vehiculelor feroviare care circulă pe acestea se desfăşoară în baza reglementărilor elaborate la nivelul ministerelor de specialitate care aveau în subordine unităţile economice deţinătoare de linii ferate înguste, în baza Decretului nr. 431/1952.Deoarece, prin Ordonanța Guvernului nr. 60/2004 aprobată prin Legea nr. 402/2004 a fost abrogat Decretul 431/1952 şi aceste linii intră în categoria liniilor ferate industriale, se impune elaborarea unui regulament cadru de exploatare tehnică a acestor tipuri de linii având în vedere o serie de caracteristici speciale (particulare).

Acest regulament este o reglementare specifică necesară pentru operatorii economici care desfășoară operațiuni de transport feroviar pe liniile ferate cu ecartament îngust în vederea asigurării siguranței circulației, securității transporturilor, transportul călătorilor, calității serviciilor și a protecției mediului.

Regulamentul cadru defineşte cerinţele tehnice ce trebuie respectate de liniile, construcţiile, instalaţiile feroviare și vehiculele feroviare şi de organizare a circulaţiei trenurilor pe liniile ferate cu ecartament îngust. Aceste cerinţe sunt valabile pentru instalaţiile şi vehiculele feroviare nou construite, modernizate, pentru activitatea de întreţinere, respectiv în activitatea de exploatare.

Prezentul regulament se aplică numai pentru liniile ferate din România care au ecartamentul de 1000 mm şi/sau 760 mm, pentru viteze maxime de circulaţie de 35 km/h.
De asemenea, menţionăm faptul că Autoritatea Feroviară Română – AFER efectuează controlul privind siguranţa circulaţiei inclusiv pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, conform art. 4 alin. (1) lit. g) (i) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER aprobat prin HG nr. 626/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

În aceste condiţii, prezentul proiect de ordin de aprobare a Regulamentului cadru de exploatare tehnică a liniilor ferate cu ecartament de 1000 mm şi 760 mm şi cu viteze de circulaţie de maxim 35 km/h, conține și prevederi referitoare la avizarea, investigarea și evidența incidentelor/accidentelor produse pe aceste linii.Foto: Mobilitate.eu

2.504 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *