Prezentare: ADTP București – Ilfov își propune remodelarea mobilității din regiune la standarde europene

Primăria Capitalei începe implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană

În vederea conștientizării publicului și a specialiștilor din domeniul mobilității, redacția mobilitate.eu împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) lansează o serie de articole prin care este prezentată în detaliu activitatea ADTPBI, modul de lucru și oamenii care se ocupă de realizarea și punerea în practică a proiectelor pentru regiune. Documentarul va fi împărțit în trei materiale și este disponibil inclusiv în revista mobilitate.eu.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) este primul organism constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din Regiunea București – Ilfov care funcționează pe principii europene, ca entitate de utilitate publică. ADTPBI s-a înființat în noiembrie 2017 prin asocierea tuturor celor 42 de autorități locale ale regiunii București – Ilfov (Municipiul București, Consiliul Județean Ilfov, 8 orașe și 32 de comune din Județul Ilfov), în urma recomandărilor făcute în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030, elaborat pentru Regiunea București – Ilfov și aprobat de toate autoritățile locale în anul 2017.

Asociația are ca scop implementarea PMUD pentru Regiunea București – Ilfov (document strategic pentru susținerea dezvoltării economice și sociale regionale).
Astfel, ea reglementează, exploatează, monitorizează și gestionează serviciul public de transport local pe aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.
Totodată, respectând principiul european, deține rolul de autoritate contractantă privind transportul public în regiunea București – Ilfov.

Concret, rolul ADTPBI este următorul:
– Coordonează implementarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030;
– Elaborează strategia și planul integrat de transport și circulație la nivelul regiunii București – Ilfov pentru transportul public de călători și, de asemenea, monitorizează implementarea acestuia;
– Elaborează și implementează politica de integrare tarifară și introducerea sistemelor moderne de e-ticketing și management de trafic și transport public;
– Elaborează norme, proceduri, standarde pentru toate tipurile de transport public de călători, ținând cont de practicile europene și de noile tehnologii;
– Încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport public de călători și monitorizează realizarea acestor contracte și a indicatorilor de performanță;
– Asigură monitorizarea transportului public;
– Efectuează plățile compensatorii către operatori și urmărește eficientizarea cheltuielilor publice;
– Urmărește implementarea proiectelor de investiții legate de transportul public. ADTPBI a încheiat, până în iunie 2019, trei contracte de delegare a serviciului public de transport local de călători: cu operatorul bucureștean STB SA (fostă RATB) și cu operatorii interni ai primăriilor Voluntari (Serviciul Transport Voluntari) și Chitila (STCM Ecotrans).

ADTPBI, un grup de specialiști cu experiență în domeniul transportului

Cu toate că această autoritate a fost creată relativ recent, ea a reușit să coaguleze unii dintre cei mai buni specialiști în domeniul transporturilor. Aceștia, printr-un efort comun, au pus bazele unui transport integrat regional prin elaborarea și adoptarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030.
În prezent, specialiștii Asociației lucrează susținut pentru aplicarea Programului Integrat de Transport stabilit de cei 42 de membri ai ADTPBI pentru deservirea celor aproximativ 2,5 milioane de locuitori ai Regiunii. ADTPBI se mândrește cu faptul că în cadrul ei activează specialiști precum:
– directorul executiv Adrian Sorin Mihail (cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul transportului public bucureștean);
– directorul executiv adjunct Aura Răducu (cu o vastă experiență în domeniul fondurilor și proiectelor europene);
– directorul executiv adjunct Vladimir Ghițulescu (director, timp de doi ani, al companiei de întreținere drumuri județene CONTRANS Ilfov SA și încă 5 ani – director comercial la CNADNR-CNAIR);
– directorii Monica Vodă (cu experiență vastă în administrație, investiții și Fonduri Europene) și Ștefan Stroe (cu o experiență de peste 15 ani în domeniul transportului, dintre care 3 ani ca șef al ARR Ilfov), foarte buni coordonatori și oameni cu o tenacitate deosebită, care gestionează foarte bine problemele complexe și adeseori acute ale transportului public. O contribuție foarte valoroasă o au și Valeriu Bunea, Bogdan Stănescu, Sorin Negrea, Mihai Rădoi, Geanina Suditu, Oana Predoi, Susana Georgiu, ca de altfel toți ceilalți specialiști, care se bucură de recunoaștere în domeniu.

Aura Răducu ADTPBI București: Gara de Nord ar putea fi modernizată printr-un PPP iar centura feroviară a capitalei trebuie să devină o investiție prioritară
Directorul executiv adjunct, Aura Răducu, prezentând proiectele ADTPBI la Focus București 2019

Directorul executiv al ADTPBI, Adrian Sorin Mihail, a absolvit Facultatea de Transporturi în 1992 și activează în domeniul transportului public din luna februarie a anului 1994, când a fost angajat ca inginer în cadrul RATB (actuala STB SA). Până în anul 2018, a lucrat în diverse departamente ale Regiei, de la nivel operațional (ateliere și depouri) până la cel mai înalt nivel administrativ ateliere și depouri, ajungând în funcția de director general, cunoscând astfel în amănunt, concret, problemele reale și găsind soluții viabile pentru transportul public. În toamna anului 2014, a făcut parte din Grupul pentru Mobilitate creat la nivelul Municipiului București, grup coordonat atunci de inginerul Ion Dedu, din care făceau parte numeroși specialiști din domeniu, precum Aura Răducu, Geanina Suditu sau Ștefan Roșeanu și care a pus bazele PMUD-BI 2016-2030.

Directorul executiv al ADTPBI, Adrian Sorin Mihail
Directorul executiv al ADTPBI, Adrian Sorin Mihail

În perioada 2014-2017, echipa de specialiști a RATB, sub îndrumarea lui Adrian Sorin Mihail, împreună cu echipa BERD au lucrat și au finalizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, dar și o formă a contractelor de servicii ce trebuiau încheiate cu operatorii interni de transport, în baza Regulamentului European 1370/2007. Devenit consilier general al Capitalei în 2016, Adrian Sorin Mihail a activat ca președinte al Comisiei de Transport din cadrul CGMB până în ianuarie 2017, când a fost ales prin hotărâre CGMB, membru în Consiliul de Administrație al RATB și a fost numit director general al Regiei de către CA.

Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București au înțeles importanța transportului public în viața orașului și au adoptat hotărâri în sensul dezvoltării și susținerii acestuia. Devenind atractiv, transportul public a început să fie utilizat tot mai mult de către locuitori.

Astfel, cu sprijinul Municipalității, care susține financiar 90% din această activitate, sub conducerea sa, calitatea serviciului s-a îmbunătățit prin creșterea cu circa 50 la sută a parcului de vehicule, mai ales cel de autobuze, reducându-se astfel timpul de așteptare în stații. De exemplu, la autobuze: din 650, cât era parcul circulant în ianuarie 2017, s-a ajuns la 865 – parc circulant și 900 – parc activ, fiind scoase din imobilizare peste 300 de autobuze Mercedes Citaro. Toate acestea au putut fi realizate datorită sprijinului Primăriei Municipiului București și al Consiliului General al Municipiului București, care susțin dezvoltarea transportului public și au aprobat bugetele necesare.

În aceeași perioadă, au fost perfectate contracte pe termen lung cu producători de agregate mari (mai ales reductoare), eliminându-se astfel o parte dintre problemele de funcționare a tramvaielor. În calitate de director general, împreună cu echipele de specialiști din cadrul fostei Regii, Adrian Sorin Mihail a contribuit și la finalizarea caietelor de sarcini pentru achiziția de vehicule de către Primăria Municipiului București. Tot în mandatul său de Director General al RATB, au fost instalate sisteme de aer condiționat pe 150 de autobuze și 100 de troleibuze, s-au modernizat 10 stații de spălare în depouri și autobaze, s-au achiziționat vehicule de intervenție performante, care, în cazul unui incident nedorit, pot interveni rapid, reducând atât costurile cât și disconfortul cetățenilor.

„Toate aceste realizări extrem de importante pentru viața orașului au fost posibile prin grija Primăriei Municipiului București, care a avut printre principalele priorități îmbunătățirea calității serviciului de transport public și care a înțeles necesitatea investițiilor în acest domeniu”, explică Mihail.

De asemenea, au fost realizate două trasee de tramvai cu cale proprie rapidă: linia 21 și linia circulară 1/10. Acest lucru a dus la o îmbunătățire a calității serviciului public de transport și a redus congestia traficului pe arterele respective. Concret, tramvaiul a devenit atractiv, iar călătorii au început să îl utilizeze tot mai mult.

Prezentare: ADTP București – Ilfov își propune remodelarea mobilității din regiune la standarde europene

Astfel, cererea de autobuze și troleibuze de pe liniile paralele a scăzut, acestea putând fi redistribuite pe alte rute, mai solicitate.

Nu în ultimul rând, pe tronsonul liniei de tramvai 55, de la Granitul la Piața Iancului și retur, au fost instalate în stații sisteme de informare în timp real, prin care călătorii află cât mai au de așteptat până la următorul tramvai.
RATB beneficiază de un sistem de informare în timp real între Piața Iancului și Granitul

În luna noiembrie a anului 2018, Adrian Sorin Mihail a fost numit Director Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, primul organism constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din regiunea București – Ilfov, care funcționează pe principii europene. În perioada ianuarie – aprilie 2019, când ADTPBI s-a aflat sub conducerea lui Adrian Sorin Mihail, serviciul de transport al întregii Regiuni s-a îmbunătățit prin majorarea parcului auto, pe baza Programului de transport integrat, ca urmare, pe de o parte a scoaterii din imobilizare a vehiculelor STB SA în perioada condusă tot de dl Mihail, cât și a livrării, în etape, a celor 400 de autobuze Otokar de către Primăria Capitalei. Astfel, în luna mai, parcul total al operatorului STB SA număra 1.517 vehicule, și anume 280 tramvaie, 181 troleibuze și 1056 autobuze.

De la începutul anului 2019, Primăria Municipiului București și ADTPBI au suplimentat, în total, cu 10% numărul de vehicule pe liniile urbane, pe lângă alte aproape 100 de autobuze care au fost distribuite pe liniile regionale prevăzute în Programul Integrat de Transport Public de Călători în Regiunea București – Ilfov. Primăria Capitalei acoperă integral (100%) diferența dintre tariful practicat și costurile reale ale serviciului prestat pe liniile din Municipiul București. Prin aceste măsuri, PMB urmărește atragerea cetățenilor către mijloacele de transport în comun și oferirea unor condiții de călătorie de calitate. În primele șase luni ale anului 2019, numărul traseelor regionale în județul Ilfov operate de STB SA a crescut de la 21 la 41, fiind, totodată, încheiate contracte de delegare a serviciului public de transport cu operatorii regionali ECOTRANS STCM SRL (pentru atribuirea a două linii regionale) și SC STV SA (pentru atribuirea a cinci linii regionale).

A fost inițiată, la 25.02.2019, Procedura de achiziție – negociere competitivă pentru delegarea de servicii de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov pe 20 de trasee, grupate în patru loturi. La 07.03.2019, a fost pus în consultare publică Proiectul de reconfigurare a rețelei de tramvaie din Municipiul București, în vederea scăderii timpilor de așteptare și a creșterii capacității de transport, prin promovarea acestui mijloc de transport nepoluant. În urma consultării populației, a factorilor implicați în domeniul transportului public, dar și a organizațiilor neguvernamentale, specialiștii ADTPBI au primit o serie de propuneri, care în prezent sunt analizate, urmând ca proiectul final să fie propus ulterior spre aprobare.

Realizările ADTPBI

Încă din primul an de funcționare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a realizat o serie de obiective, cum ar fi:
– a elaborat Programul de transport public integrat pentru regiunea București – Ilfov, inclusiv cu integrare tarifară și cu implementare pe etape, care a fost aprobat în iulie 2017;
– a realizat Regulamentul Serviciului de transport public unitar pentru întreaga regiune București – Ilfov;
– a elaborat documentația în vederea delegării serviciului public regional către operatorul STB SA, aprobată în august 2018;
– a contribuit esențial la transformarea RATB în operator regional – societate comercială, în cadrul căreia Consiliul General al Municipiului București deține 99,9% acțiuni și Consiliul Județean Ilfov 0,1% acțiuni, în septembrie 2018;
– a încheiat Contractul de delegare a serviciului public de transport în regim de urgență către STB SA (la 17 septembrie, cu avizul Consiliului Concurenței);
– a efectuat Studii de oportunitate și Studii de trafic pentru proiectele europene privind achiziția a 100 de tramvaie, a 100 de autobuze electrice și modernizarea a 1,2 km a liniei de tramvai, studii care au fost aprobate;
– a efectuat Studii de oportunitate și Studii de trafic pentru proiectele finanțate din Fondul de mediu privind achiziția a 100 de troleibuze noi cu autonomie și a 130 de autobuze hibrid, proiecte care au fost aprobate.
– a efectuat Studii de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public pentru operatorii interni/regionali și pentru operatorii privați;
– a elaborat Conceptul de mobilitate pentru meciurile din cadrul Campionatului European de Fotbal din 2020 care se vor disputa la București și a conceptului de utilizare a voluntarilor. Activitatea ADTPBI a continuat cu realizări concrete, de anvergură, și în anul 2019:
– În perioada ianuarie – aprilie 2019, serviciul de transport s-a îmbunătățit prin majorarea parcului auto pe baza Programului de transport integrat, ca urmare a livrării, în etape, a celor 400 de autobuze Otokar. Astfel, în luna mai, parcul total al operatorului STB SA număra 1.517 vehicule, și anume 280 tramvaie, 181 troleibuze și 1056 autobuze;
– De la începutul anului și până în prezent, numărul traseelor regionale în județul Ilfov a crescut de la 21 la 41;
– Încheierea Contractului de delegare în regim de urgență a serviciului public de transport cu operatorii regionali ECOTRANS STCM SRL (pentru atribuirea a două linii regionale) și SC STV SA (pentru atribuirea a cinci linii regionale);
– Inițierea, la 25.02.2019, a Procedurii de achiziție – negociere competitivă pentru delegarea de servicii de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov pe 20 de trasee, grupate în 4 loturi;
– La 07.03.2019, a fost pus în consultare publică Proiectul de reconfigurare a rețelei de tramvaie din Municipiul București, în vederea scăderii timpilor de așteptare și a capacității de transport.
Foto: mobilitate.eu

4.301 Vizualizări

2 thoughts on “Prezentare: ADTP București – Ilfov își propune remodelarea mobilității din regiune la standarde europene

 1. Ce amuzant!
  Niciuna din masurile prioritare ale PMUD nu fost implementata, cu toate ca termenele au expirat!
  Daca nu faci ce e prioritar se numeste ca lucrezi haotic!

  1. Ah, romanul, vesnic nemultumit.
   imi place cum ai venit si ai aruncat o acuza, dar nu prezinti informatii, sa nu care cumva.
   Pe de cealalta parte, articolul vine si prezinta niste cifre, ce pot fi verificate, plus ca pot fi vazute pe strada.
   Acum cu PMUD-ul mentionat ,….. are un site.
   Lumea poate merge acolo sa citeasca si sa compare ce s-a propus, ce s-a facut.
   http://pmud.ro/proiectele-propuse.html
   Si termenul PMUD este 2030, asadar, in definitiv, daca le fac pe toate de acum, dar le tin sub celofan si le deschid pe 31 Decembrie 2029, tot in termen ar fi, nu?

   Tramvaie – in curs de achizitie, plus ca sunt in desfasurare activitati de reparatie capitala a unitatilor deja existente. S-au repus in functiune atelierele de reparatii: https://mobilitate.eu/andrei-creci-stb-bucurlf/
   Si se vor produce propriile unitati acolo.

   Metrou – liniile in executie, plus inlocuirea totala a caii de rulare pe M2.
   Inlocuirea sistemului de acces metrou – facut.

   Banda unica pentru autobuze, troleibuze, taxiuri, ambulante (deja pusa in exploatare pe anumite bulevarde, unul fiind Dacia, Splai) – urmand a fi implementata la nivelul intregului oras.
   Linii de tramvai delimitate de traficul rutier – facut.
   Autobuze cumparate – facut
   Pus aer conditionat in cele vechi – in derulare
   Piste de biciclete, gasit fonduri, planificat, aprobat si de dat in executie.

   Eu unul tin sa apreciez munca depusa de oamenii astia si astept sa vad si evolutiile viitoare. Bucurestiul este pe maini bune din punct de vedere al mobilitatii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *