Adrian Sorin Mihail: ADTPBI pregătește noi trasee urbane și proiecte cu finanțare europeană

Directorul executiv al ADTPBI, Adrian Sorin Mihail

Directorul executiv al ADTPBI, Adrian Sorin Mihail

În vederea conștientizării publicului și a specialiștilor din domeniul mobilității, redacția mobilitate.eu împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI) lansează o serie de articole prin care este prezentată în detaliu activitatea ADTPBI, modul de lucru și oamenii care se ocupă de realizarea și punerea în practică a proiectelor pentru regiune. Documentarul este împărțit în trei materiale și este disponibil inclusiv în revista mobilitate.eu. În materialul ce urmează prezentăm proiectele aflate deja în implementare sau în pregătire pe termen scurt și mediu.

Proiecte în derulare

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI), primul organism constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din regiunea București – Ilfov care funcționează pe principii europene, este implicată în mai multe proiecte de investiții demarate împreună cu Primăria Municipiului București în domeniul transportului public. Printre acestea se numără:

– 8 cereri de finanțare în valoare totală de 220 milioane de euro depuse și aflate în etapa de contractare (cu finanțare europeană) în vederea achiziției a 100 de tramvaie din gama de 36 metri, procedură aflată în faza de licitație. Totodată, va fi modernizată calea de rulare a liniilor 1/10, 40 și 55.
– Modernizarea unei porțiuni a căii de rulare a tramvaielor liniei 1/10, un proiect de aproximativ 6 mil. Euro (cu finanțare europeană);
– 4 cereri de finanțare în valoare de 57 milioane de euro depuse și aflate în etapa de contractare (cu finanțare europeană) în vederea achiziției a 100 de autobuze electrice, procedură aflată în faza de licitație. Ca măsuri complementare, vor fi modernizate depourile Bujoreni, Berceni și Bucureștii Noi și vor fi instalate stații de încărcare rapidă la capetele liniilor pe care vor circula aceste autobuze.
– Cerere de finanțare din Fondul pentru Mediu depusă de Primăria Municipiului București în vederea achiziției a 100 de troleibuze cu autonomie și a 130 de autobuze hibrid. Contractul de finanțare a fost semnat și achiziția se află în procedura de licitație.

De asemenea, specialiștii ADTPBI lucrează la:
– Politica de integrare tarifară pentru toate modurile de transport public;
– Studiul de Oportunitate pentru achiziția de autobuze cu alimentare pe gaz natural comprimat (GNC) și dezvoltarea infrastructurii aferente;
– Reanalizarea și reconfigurarea unor trasee urbane în funcție de noile puncte de interes apărute și de îmbunătățirea legăturilor cu rețeaua de transport de medie capacitate (tramvai) sau mare capacitate (metrou) și la pregătirea contractelor de servicii publice/de delegare de gestiune pe termen îndelungat pentru toată regiunea București – Ilfov.
În pregătire se află următoarele proiecte, cu implementare pe termen mediu și lung:
– Realizarea și coordonarea Planului de Mobilitate UEFA Euro 2020;
– Atribuirea a 20 trasee regionale noi către 4 operatori privați (procedura competitivă se află în desfășurare);
– Proiect pilot School Bus – curse pentru transportul școlarilor;
– Stabilirea a 10 trasee urbane noi, care vor tranzita cartiere foarte aglomerate pe străzi secundare și care vor fi deservite de autobuze de capacitate mică. Traseele vor fi atribuite prin procedură competitivă unor operatori privați;
– Studiu de oportunitate pentru Sistem car sharing municipal;
– Studiu de oportunitate pentru Soluții de realizare stații alimentare combustibili alternativi în parteneriat public-privat;
– Conectarea rețelelor de biciclete existente și propuse la nivel regional;
– Studiu – Soluții pentru implementare sistem monorail.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov este condusă de Adrian Sorin Mihail. El a fost numit în această funcție în luna noiembrie a anului 2018. Pe baza Programului de transport integrat, serviciul de transport al întregii Regiuni s-a îmbunătățit prin majorarea parcului auto. Astfel, în luna mai, parcul total al operatorului STB SA număra 1.517 vehicule, și anume 280 tramvaie, 181 troleibuze și 1.056 autobuze.

Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București au înțeles importanța transportului public în viața orașului și au adoptat hotărâri în sensul dezvoltării și susținerii acestuia. Devenind atractiv, transportul public a început să fie utilizat tot mai mult de către locuitori.

STB anunță emiterea abonamentelor gratuite cu validare obligatorie pentru elevi începând cu 11 februarie

Astfel, cu sprijinul Municipalității, care susține financiar 90% din această activitate, de la începutul anului 2019, Primăria Municipiului București și ADTPBI au suplimentat, în total, cu 10% numărul de vehicule pe liniile urbane, pe lângă alte aproape 100 de autobuze care au fost distribuite pe liniile regionale prevăzute în Programul Integrat de Transport Public de Călători în Regiunea București – Ilfov.

Primăria Capitalei acoperă integral (100%) diferența dintre tariful practicat și costurile reale ale serviciului prestat pe liniile din Municipiul București. Prin aceste măsuri, PMB urmărește atragerea cetățenilor către mijloacele de transport în comun și oferirea unor condiții de călătorie de calitate. În primele șase luni ale anului 2019, numărul traseelor regionale în județul Ilfov operate de STB SA a crescut de la 21 la 41, fiind încheiate contracte de delegare a serviciului public de transport cu operatorii regionali ECOTRANS STCM SRL (pentru atribuirea a două linii regionale) și SC STV SA (pentru atribuirea a cinci linii regionale).

A fost inițiată, la 25.02.2019, Procedura de achiziție – negociere competitivă pentru delegarea de servicii de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov pe 20 de trasee, grupate în patru loturi.

La 07.03.2019, a fost pus în consultare publică Proiectul de reconfigurare a rețelei de tramvaie din Municipiul București, în vederea scăderii timpilor de așteptare și a creșterii capacității de transport, prin promovarea acestui mijloc de transport nepoluant. În urma consultării populației, a factorilor implicați în domeniul transportului public, dar și a organizațiilor neguvernamentale, specialiștii ADTPBI au primit o serie de propuneri, care în prezent sunt analizate, urmând ca proiectul final să fie propus ulterior spre aprobare.

Adrian Sorin Mihail – o carieră dedicată transportului electric și mobilității

Adrian Sorin Mihail a absolvit Facultatea de Transporturi în 1992 și activează în domeniul transportului public din luna februarie a anului 1994, când a fost angajat ca inginer în cadrul RATB (actuala STB SA). Repartizat la Exploatarea Transport Electric (ETE, actuala Divizie Transport Electric), s-a aflat o perioadă scurtă de timp la Serviciul Tehnic, condus în acea perioadă de Vasile Șoita, directorul ETE fiind Gheorghe Lemnaru. „Atunci m-am familiarizat cu modul în care se exercită activitatea în cadrul unui depou de tramvaie și am studiat procedeele tehnologice, reparații, revizii”, spune directorul executiv al ADTPBI.

Adrian Sorin Mihail a activat apoi ca inginer la Depoul Colentina, sub îndrumarea șefului depoului, inginerul Nicu Voinea. Când au intrat în exploatare vagoanele modernizate V3A-93, domnul Mihail a asigurat întreaga monitorizare a acestora, începând cu data de 6 iulie 1994, când a sosit primul vagon modernizat (cu indicativul 354), urmat de vagonul 355, în luna noiembrie 1994. În perioada februarie-noiembrie 1994, Adrian Sorin Mihail a cunoscut în detaliu fiecare amănunt al funcționării vagoanelor modernizate. Domnul Mihail și-a perfecționat cunoștințele tehnice de detalii ale funcționării agregatelor și instalațiilor din componența tramvaielor modernizate V3A-93 alături de domnii maiștri electricieni Dumitru Stoian și Ion Andreescu.

V3A-93 #354, primul tramvai V3A-93 modernizat, încă în exploatare la STB, în imagine după trecerea prin reparație capitală

„De-a lungul celor patru ani în care am fost inginer la Depoul Colentina, sub îndrumarea echipei de acolo și împreună cu proiectarea RATB, după o muncă laborioasă, s-au pus bazele unui model final de vagon V3A-93. Depoul Colentina era considerat atunci depou de prim rang, acolo se făceau cercetări și tehnică de proiectare a modelelor îmbunătățite de tramvaie. Tot atunci am îmbunătățit și schema electrică de funcționare a ușilor, dar și a altor elemente tehnice din dotarea vagoanelor”, povestește directorul ADTPBI. Din toamna anului 1996 și până în 2002, Adrian Sorin Mihail a ocupat funcția de șef de atelier la Depoul Colentina. În această perioadă, sub îndrumarea lui, angajații au urmat cursuri de pregătire pentru cunoașterea procesului tehnologic, dar și pentru diagnosticarea defectelor în perioada de garanție și remedierea acestora după expirarea garanției.

În noiembrie 2002, Adrian Sorin Mihail a fost avansat în funcția de șef secție adjunct la Depoul Victoria. Aici, a preluat activitățile șefului de depou în momentul în care acesta nu era prezent și s-a ocupat de organizarea activității de întreținere a vehiculelor, dar a răspuns și de activitatea de ISCIR, OGA, Mediu, PSI și Protecția Muncii. A revenit la Depoul Colentina în 2006, ca șef de secție, coordonând toată activitatea acestui depou. Împreună cu Serviciul Informatic și Sisteme Electronice și cu doamna ing. șef atelier exploatare Rodica Moț, au fost puse bazele Programului de repartizare lunară și zilnică a conducătorilor de vehicule, care, prin actualizări și upgradări de soft, ulterior a fost extins în toată regia de transport.

Astfel, s-au putut determina mult mai bine costurile de exploatare, elaborarea bugetului și, în același timp, s-au creat condiții mult mai bune pentru conducătorii mijloacelor de transport în comun, prin respectarea mai eficientă a timpului de muncă și de odihnă, dar și a numărului de ore lucrate de aceștia, astfel încât să se încadreze în regimul lunar.

„Nerespectarea acestui regim lunar de lucru afectează atât sănătatea oamenilor, cât și relația familială a acestora”, explică Adrian Mihail.

La 14 septembrie 2011, Adrian Sorin Mihail a fost avansat ca șef al Serviciului Programare din cadrul RATB. Aici, s-a ocupat cu urmărirea și îndrumarea activității pe calculator a vehiculelor de transport în comun, repartizarea capacităților existente pe unități de exploatare, a personalului de bord etc; cu organizarea de acțiuni de control și îndrumare în unități și pe trasee cu privire la activitatea de circulație și mișcare.

De asemenea,
– a făcut propuneri pentru introducerea și asimilarea metodelor și tehnicilor moderne în activitatea de exploatare și mișcare;
– a coordonat activitatea de elaborare a programelor speciale, a tematicilor privind editarea materialelor publicitare și de presă, a temelor de proiectare cu privire la activitatea de exploatare, circulație și mișcare, pentru elaborarea unor studii în domeniul său de activitate;
– a colaborat, în numele RATB, cu institute și organizații de studii și proiectare în domeniul transporturilor;
– a coordonat, a controlat și a condus activitatea de raționalizare a sistemului informațional pentru serviciu;
– a organizat comandamentul de iarnă și a controlat derularea măsurilor din planul aprobat;
– a coordonat modul de întocmire a Datelor Statistice privind activitatea Regiei, lucrare care a fost prezentată Consiliului de Administrație în vederea aprobării;
– a coordonat și a urmărit realizarea documentelor necesare pentru buna desfășurare a activității Regiei în sezonul friguros, care cuprind Comandamentul de deszăpezire RATB, Programul de măsuri pentru asigurarea circulației mijloacelor de transport public în condiții de iarnă, itinerariile pentru vagoanele plug-perie, listele pe sectoare ale stațiilor de tramvaie cu refugii și ale capetelor de linii etc, precum și întocmirea informărilor cu stadiul de realizare a măsurilor programului, lucrări prezentate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație în vederea aprobării sau a informării membrilor consiliului.

Nu în ultimul rând, a coordonat activitatea de furnizare a datelor și informațiilor solicitate de autoritățile locale și firmele de consultanță în transporturi, dar și redactarea lucrărilor de sinteză privind programul de transport anual, analiza exploatării, organizarea transportului public, metodologii de calcul a indicatorilor sau a costurilor aferente pierderilor din încasări, consumului unitar de combustibil, cheltuielilor de exploatare etc. Sub conducerea sa, programul a cunoscut îmbunătățiri radicale: „Împreună cu Serviciul Implementare Sisteme Informatice, condus de Marin Mandache și Constanța Stănescu, și cu șeful Biroului Programare de Circulație, Paula Ionescu – care, în prezent, face parte din echipa ADTPBI – programul a fost îmbunătățit substanțial.”

În acea perioadă,
-au fost introduse liniile de noapte, inexistente până atunci;
-s-a înființat prima linie circulară din București, și anume linia de tramvai 1, care avea un singur capăt de linie, la Șura Mare;
-a fost înființată prima linie cu program 24/24, linia Expres 783, turiștii putând astfel să ajungă și noaptea de la Aeroportul Internațional Henri Coandă în zona Unirii, de unde, prin legătură cu liniile de noapte, pot ajunge în orice zonă a Bucureștiului, cu costuri minime;
-s-a pus baza Programului de Transport Public la nivelul Capitalei;
-s-a reorganizat rețeaua de transport;
-s-au înființat noi stații. Totul pentru ca transportul public de călători să devină mai atractiv.

Din august 2013, Adrian Sorin Mihail a activat, timp de cinci luni, ca Director al Direcției Programare și Siguranță Circulație și a reorganizat activitatea unităților de exploatare din depouri și autobaze. În acea perioadă, a coordonat și a răspuns de întreaga activitate de transport public de călători și a asigurat ieșirea parcului circulant aprobat. În 2015, a devenit Director al Direcției Mentenanță și Administrare Sistem din cadrul RATB și timp de șase luni, cât a ocupat această funcție, s-a îmbunătățit semnificativ activitatea IT-ului din punct de vedere al softurilor, producție proprie, dar și al elaborării strategiei.

În acea perioadă,
-a organizat, coordonat și verificat activitatea tehnică a Regiei, astfel încât transportul public de persoane să se desfășoare în condiții optime;
-a propus strategii, politici și obiective ale Regiei în domeniul tehnic și a asigurat realizarea planurilor anuale;
-a propus măsuri și soluții în vederea valorificării la maximum a capacităților de producție și a analizat posibilitățile de creștere a acestora în cadrul entităților organizatorice pe care le-a coordonat;
-a aprobat documentația pentru caietele de sarcini de licitație privind achiziția din fonduri publice, precum și a temelor de proiectare-cercetare, conform planului de proiectare aprobat;
-a coordonat, prin intermediul Departamentului Electronică și Tehnologia Informației, activitatea de întreținere și reparație a instalațiilor și echipamentelor electronice de mică și mare putere cu care erau dotate vehiculele RATB, a instalațiilor de automatizări specifice transportului public, precum și a rețelei de radiocomunicații a Regiei;
-a orientat întreaga activitate de cercetare pentru însușirea și aplicarea tehnicii de vârf.

A fost președintele Consiliului Tehnico-Economic și a aprobat componența comisiilor tehnice de cercetare în cazul producerii unor accidente, avarii, începuturi de incendiu etc.
În toamna anului 2014, Adrian Sorin Mihail a făcut parte din Grupul pentru Mobilitate creat la nivelul Municipiului București, grup coordonat atunci de domnul ing. Ion Dedu, din care făceau parte numeroși specialiști din domeniu precum Aura Răducu, Geanina Suditu sau Ștefan Roșeanu și care a pus bazele PMUD-BI 2016-2030.

În perioada 2014-2017, echipa de specialiști a RATB, sub îndrumarea lui Adrian Sorin Mihail, împreună cu echipa BERD au lucrat și au finalizat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, dar și o formă a contractelor de servicii ce trebuiau încheiate cu operatorii interni de transport, în baza Regulamentului European 1370/2007.
Foto: mobilitate.eu

3.536 Vizualizări

2 thoughts on “Adrian Sorin Mihail: ADTPBI pregătește noi trasee urbane și proiecte cu finanțare europeană

  1. „Studiul de Oportunitate pentru achiziția de autobuze cu alimentare pe gaz natural comprimat (GNC) și dezvoltarea infrastructurii aferente;”
    Daca fac studiu de oportunitate inseamna ca le vor prin POR, in momentul in care depun cerea de finantare obligatoriu trebuie sa vina cu studiile de oportunitate si de trafic. Deci e un semnal bun.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *