toate centralizate electrodinamic (CED) – 4 staţii de cale ferată