Prezentare: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare propune politici ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii scăzute de carbon, prin implementarea proiectului OPTITRANS

Prezentare: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară propune politici ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii scăzute de carbon, prin implementarea proiectului OPTITRANS

Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, formată din Municipiul Baia Mare, împreună cu 5 orașe (Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, Șomcuta Mare, Cavnic, Seini) și 13 comune (Cernești, Cicârlău, Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița, Mireșu Mare, Recea, Satulung, Săcălășeni, Valea Chioarului, Groși, Coaș, Remetea Chioarului, Coltău), aflate în aria de polarizare a municipiului, cu intenția de a dezvolta în comun programe și proiecte, precum și servicii de utilitate publică.

În urma modificărilor legislative privind serviciile comunitare de utilități publice și a delegării de competențe de către membrii, în anul 2013, Asociația a devenit Autoritate de autorizare pentru Operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A., care deservește Municipiul Baia Mare, orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș și comunele Recea, Săcălășeni, Groși, Dumbrăvița, organizând și coordonând prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

Ca urmare a modificării art. 27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, începând cu anul 2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a devenit Autoritate tutelară pentru Operatorul regional de transport public S.C. URBIS S.A. exercitând în aceste sens competențele prevăzute de Legea 109/2011 privind guvernanța corporativă. Astfel, principalele atribuții se sunt:

– să facă demersurile și procedurile necesare în vederea propunerii, în numele unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională
– să monitorizeze și să evalueze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat;
– să monitorizeze și să evalueze aplicarea O.U.G. nr. 109/2011 de către S.C. URBIS S.A. și să raporteze Ministerului Finanțelor Publice cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii

În acest context, având interesul de a promova un transport în comun cât mai benefic atât pentru călători cât și pentru mediul înconjurător, Asociația s-a implicat ca partener în proiectul OptiTrans, implementat în perioada 2017 – 2022 prin Programul Interreg Europe.

Proiectul OptiTrans este implementat în șapte țări europene, liderul proiectului fiind Ministerul Infrastructurii și Agriculturii din Regiunea Turingia, Germania, restul partenerilor fiind din Estonia, Grecia, Spania, Croația, Italia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> din România.

Proiectul OptiTrans este implementat în șapte țări europene, liderul proiectului fiind Ministerul Infrastructurii și Agriculturii din Regiunea Turingia, Germania, restul partenerilor fiind din Estonia, Grecia, Spania, Croația, Italia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară din România.

Proiectul vizează politicile ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii scăzute de carbon, transportul curat și modalitățile alternative privind mobilitatea.

Rezultatul final al proiectului va fi elaborarea unui Plan Local de Acțiune, având rolul de a îmbunătăți politicile existente în domeniul transportului public, în sensul creșterii importanței acestuia în detrimentul utilizării autoturismului personal, rezultând scăderea emisiilor de CO2. Pentru elaborarea Planului Local de Acțiune, membrii echipei de implementare împreună cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Baia Mare, ai Primăriilor Orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș, precum și reprezentanți ai operatorului de transport public S.C. URBIS S.A., s-au deplasat în țările partenere în vederea schimbului de experiență și de bune practici privind transportul public.

Totodată, la nivel local s-a constituit un Grup de Sprijin format atât din reprezentanți ai celor șapte localități în care se operează transportul metropolitan, cât și din reprezentanți ai Consiliului Județean al Județului Maramureș și ai operatorului de transport.

Planul Local de Acțiune conține o serie de acțiuni prioritare, ce se doresc a fi implementate în perioada 2020 – 2022 din diferite surse de finanțare (bugete locale, P.O.R. 2014 – 2020, Programul Interreg Europe, Programul POCA 2014 – 2020 și alte surse de finanțare nerambursabile). Aceste măsuri sunt:

1. Înlocuire flotă în Zona Metropolitană (eficientizarea energetică a transportului public) și dezvoltarea sistemului de transport ecologic, prin achiziționarea de autobuze ecologice și cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum și modernizarea unor stații de transport public în Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș.
2. Creșterea mobilității urbane prin extinderea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Baia Mare, prin modernizarea și prelungirea străzii Dragoș Vodă din Municipiul Baia Mare, deschiderea unei străzi între Bulevardul București și Bulevardul Independenței din Municipiul Baia Mare, și crearea unor benzi dedicate pentru transportul în comun.
3. Elaborarea și aprobarea Contractului de Delegare a Serviciului de Transport Public local de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2019-2025, astfel încât să fie în concordanță cu prevederile Regulamentului nr.1370/2007, Legii nr.51/2006 și Legii 92/2007 privind transportul public.
4. Crearea unei platforme IT pentru promovarea transportului public metropolitan, având ca model sistemul implementat în orașul Tartu, Estonia, cu rol de promovare a transportului public și informare a utilizatorilor din Zona Metropolitană Baia Mare.

Alte rezultate importante obținute prin proiectul OptiTrans vizează:
• Creșterea capacității de planificare și coordonare pentru Asociația Zona Metropolitană Baia Mare – contribuind la îmbunătățirea serviciului pe raza localităților care au delegat acest serviciu asociației;
• Promovarea conceptului de transport ecologic și a mobilității alternative care conduce la scăderea emisiilor de CO2 – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare va lua în considerare în cadrul Planului Local de Acțiune modalități alternative privind mobilitatea la nivel urban și metropolitan.

Informații suplimentare despre Asociația Zona Metropolitană Baia Mare și Proiectul OptiTrans se găsesc la adresele:
http://www.zmbm.ro/despre-noi.html
http://www.zmbm.ro/proiecte/optitrans.html
https://www.interregeurope.eu/optitrans/

Prezentare: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> propune politici ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii scăzute de carbon, prin implementarea proiectului OPTITRANS2.258 Vizualizări

1 thought on “Prezentare: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare propune politici ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii scăzute de carbon, prin implementarea proiectului OPTITRANS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *