Scaunele neconforme ale mecanicilor au cauzat accidentul feroviar din Balota din 25.02.2020

Scaunele neconforme ale mecanicilor au cauzat accidentul feroviar din Balota din 25.02.2020

AGIFER a publicat raportul legat de accidentul feroviar din data de 25.02.2020 din stația Balota, unde un convoi format din două locomotive izolate a acroșat un tren de marfă. Conform AGIFER „La data de 25.02.2020, ora 10:35, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, în stația CFR Balota, în circulația trenului de marfă nr.60274 (aparținând operatorului de transport feroviar LTE-Rail România SRL), remorcat cu locomotiva DA 909 EURORUNER, înainte de ultima joantă a schimbătorului de cale nr.11, pe parcursul de ieșire de la linia nr.5 spre linia curentă BalotaGîrnița (linie simplă electrificată), s-a produs acostarea primelor două vagoane din compunerea trenului de către convoiul format din locomotivele EA 691 și EA 640 (aparținând operatorului de transport feroviar SC Grup Feroviar Român SA), care s-au pus în mișcare de la linia nr.4, fără comandă permisivă.”

Conform raportului AGIFER, cauza directă a accidentului o constituie depășirea semnalului luminos de ieșire Y4, al liniei nr.4 din stația CFR Balota care avea indicația „Oprește fără a depăși semnalul” de către convoiul format din locomotivele EA 691 și EA 640 ca urmare a punerii în mișcare necomandată a acestuia, fapt ce a condus la acostarea trenului de marfă nr.60274 și deraierea primelor două vagoane din compunerea acestuia.

Factorii care au contribuit la producerea accidentului
 părăsirea cabinei de conducere de către mecanic fără luarea măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea menținerii pe loc a locomotivei;
 slăbirea frânei directe a locomotivei EA 691 ca urmare a interacțiunii dintre scaunul mecanicului și maneta robinetului FD1.

Cauza subiacentă
 nerespectarea prevederilor, art.13, ali.(1) lit.b) din Instrucțiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr.201/2007, unde se menționează că personalul de locomotivă poate efectua verificări/intervenții tehnice în interiorul locomotivei doar după ce a luat măsuri de asigurare a menținerii pe loc a locomotivei.

Cauza primară
 neidentificarea pericolului reprezentat de montarea pe locomotivă a unor scaune al căror gabarit și grad de libertate poate interacționa cu frâna directă a locomotivei, în sensul modificării poziției robinetului FD1 din poziția de frânare în poziția de defrânare.

Astfel, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR se va asigura că operatorul de transport feroviar de marfă SC Grup Feroviar Român SA va evalua riscul asociat pericolului de slăbire a frânei directe a locomotivei ca urmare a interacțiunii dintre scaunul mecanicului și maneta robinetului FD1 și va stabili măsuri de ținere sub control al acestuia. Conform GFR, la data de 14.11.2019, ambele scaune ale locomotivei EA 691 au fost înlocuite cu scaune noi ergonomice cu picior hidraulic, model HR 310, achiziționate la data de 17.09.2019 de la SCMEXIMPEX SRL.

În baza raportului nr.R 430 din data de 16.07.2019 al comisiei de evaluare, MEXIMPEX SRL a obținut Agrementul Tehnic Feroviar seria AT Nr.430/2019 prin care se atestă că produsul feroviar critic furnizat de acesta, „scaune ergonomice pentru locomotive și automotoare”, îndeplinește condițiile pentru utilizarea în domeniul transportului feroviar. Clasa de risc a acestui produs feroviar critic este 1B, iar principalele performanțe și caracteristici tehnice, condițiile și domeniul de utilizare sunt menționate în documentul tehnic de referință: Specificația tehnică cod MEX 12/2019 „Scaune ergonomice pentru vehicule locomotive și automotoare” elaborată de MEXIMPEX SRL, avizată de SNTFC ”CFR Călători” SA București și de Autoritatea Feroviară Română – AFER. În urma analizării prevederilor documentației pusă la dispoziție de SC MEXIMPEX SRL, respectiv Specificația tehnică cod MEX 12/2019 „Scaune ergonomice pentru vehicule locomotive și automotoare” și ale Manualului de utilizare și întreținere a scaunului pentru mecanic de locomotivă model HR 310, s-a constatat că în documentația mai sus amintită (inclusiv desenul de execuție) nu sunt stabilite dimensiuni pentru cotierele scaunelor. Produsele livrate nu sunt însoțite de Declarație de conformitate CE, cu toate că atât specificația tehnică cât și Anexa Agrementului, impun acest lucru, SC MEXIMPEX SRL fiind în prezent în proces de certificare.

În concluzie, având în vedere cele prezentate, comisia de investigare consideră că starea tehnică a locomotivei EA 691, din punct de vedere al interfeței om – mașină, a influențat producerea accidentului, prin faptul că, urmare a interacțiunii dintre scaunul mecanicului și maneta robinetului FD1 s-a produs slăbirea frânei directe a locomotivei, fapt ce a constituit un factor care a contribuit la producerea accidentului.Foto&info: Raport AGIFER

6.058 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *