CFR SA anunță lansarea recepţiei lucrărilor de modernizare feroviară între Simeria şi Sighişoara

CFR SA transmite că procedurile pentru recepţia pe categorii de lucrări între Simeria şi Sighişoara respectă prevederile Hotărârii nr. 845 din 24.10.2018, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional, act normativ promovat de Ministerul Transporturilor.

Conform prevederilor Regulamentului privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional recepţia pe tronsonul feroviar Simeria-Sighişoara se realizează pentru următoarele categorii de lucrări:
– terasamente, infrastructură, suprastructură, poduri, podeţe, tuneluri, viaducte, pasaje rutiere, energoalimentare, linie de contact, construcţii civile, sistem de informare, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii termoventilaţie, scurgerea apelor şi siguranţa circulaţiei, iluminat macazuri şi treceri la nivel, substaţii de trancţiune şi protecţia mediului.

Procedura de recepţie a lucrărilor necesită centralizarea şi transmiterea unui set complet de documente tehnice :
– cartea tehnică a obiecitvelor, detalii de execuţie, planurile/planşele avizate de proiectant, referatele proioectanţilor/diriginţilor de şantiere, memoriile/planurile certificare de Inginer/Consultant pentru fiecare obiectiv în parte, notificarea tuturor autorităţilor abilitate
– ISU, ISC, administraţiile teritoriale, ordonatori de credite etc.
– deplasarea comisiei pe teren pentru verificarea îndeplinirii tuturor prevederilor legale şi semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor, document care atestă îndeplinirea condiţiilor legale pentru fiecare obiectiv finalizat.

Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi este procesul prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, din domeniul infrastructurii feroviare de interes naţional, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare între Simeria şi Sighişoara (aproximativ 144 km) are ca obiectiv general asigurarea interoperabilităţii infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin-Dunăre (ramura nordică), îmbunătăţirea calităţii transportului feroviar şi sporirea vitezei de circulaţie.Info: CFR Infrastructura

1.221 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *