revizii planificate

Ministerul Transporturilor ar putea prelungi cu 6 luni termenul de expirare a reviziilor vagoanelor de călători în anul 2019

Ministerul Transporturilor a publicat o propunere de proiect prin care se se schimbă conținutul „Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250”, pentru a crește termenul de revizuire a vagoanelor a căror termen expiră în prima parte a anului 2019, în contextul în care „În prezent, vagoanele de călători sunt insuficiente numeric pentru a asigura o capacitate de transport în conformitate cu solicitările pieţei de transport.…