Ministerul Transporturilor pregătește ample lucrări feroviare în zona Valul lui Traian și Portul Constanța

Ministerul Transporturilor a publicat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ: Etapa 1 – Valu lui Traian și Etapa 2, aflate pe raza unităților administrativ – teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța.

Pentru implementarea prezentului proiect Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A. a finalizat Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanța”, documentația specifică fiind avizată în cadrul CTE al SRCF Constanţa prin Avizul nr. 7/2/3204/19.09.2022 și în cadrul CTE al CNCF ”CFR” SA prin Avizul nr. 197/21.09.2022. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost avizaţi în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Avizul nr. 146/155 din data 26.09.2022 şi în Consiliul Interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe prin Avizul nr. 65 din 29.09.2022, fiind aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 1367/09.11.2022.

În Etapa 1 – Valu lui Traian sunt cuprinse următoarele lucrări:
– realizarea Grupei de Așteptare Valu lui Traian care va cuprinde 32 linii de primire-expediere;
– modernizarea și electrificarea liniilor 5-8 din stație și a liniilor de legătură cu Grupa de Așteptare;
– menținere diagonala 2-4 cap Y care va face legătura între Grupa de Așteptare și Magistrala 800;
– centralizarea electronică a schimbătoarelor de cale din grupa de așteptare; instalația de centralizare a stației va avea un singur Post Central CE în container atât pentru grupa tranzit cât și pentru grupa așteptare;
– includerea în centralizarea electronică a elementelor de instalație din grupa de așteptare (electromecanisme de macaz, circuite de cale, semnale, SAT etc);
– proiectarea doar a unei diagonale pentru a putea menține trecerea la nivel; trecerea la nivel va fi dotată cu instalație SAT;
– electrificarea pe toată lungimea a celor 32 de linii din grupa așteptare, acestea fiind linii de primire-expediere.

În Etapa 2 sunt cuprinse lucrări de modernizare la următoarele obiective:
Zona de interes din afara Portului:
– Linia de legătură între grupa de așteptare Valu lui Traian și Palas – pe partea dreaptă a liniei duble de cale ferată Valu lui Traian – Palas, se va realiza o linie nouă care va face legătura între grupa de așteptare din Valu lui Traian și Palas. Această linie nouă de cale ferată va fi poziționată la distanța de 6,0 m față de firul I. La subtraversarea Autostrăzii A4 există loc suficient pe sub pasajul existent. La intersecția denivelată cu linia care vine din Palas Grupa B se va reface podul de încrucișare existent.
– Palas – se vor moderniza liniile 10A și 11A.
– Clădirea CMT.

Port Constanța Sud:
– Stația Agigea Nord – vor fi prevăzute trei linii noi de primire-expediere pe partea dreaptă a dispozitivului de linii existent în scopul îmbunătățirii coeficientului de solicitare al liniilor de primire-expediere. Se va desființa breteaua din capătul X al stației și se va înlocui cu două diagonale. Se vor elimina toate TDJ-urile existente.
– Stația Agigea Ecluză – H.m. Agigea Ecluză se va sistematiza, odată cu dublarea intervalului Agigea Ecluza – Constanța Port Terminal Ferry-Boat.
– Linia 813B – se va dubla linia existentă. Linia dublă se va considera în continuarea liniei de tragere din capătul X al stației Constanța Ferry Boat.

În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, expropriatorul a întocmit documentaţia tehnico – economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în variantă finală şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care cuprinde sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit având în vedere expertizele elaborate şi actualizate de camerele notarilor publici.

Rețeaua feroviară din portul Constanța asigură circulația unor volume mari de mărfuri între România și Europa de Est. Portul Constanța este un important nod de transport al Coridorului TRACECA, cu legături directe sau indirecte cu Ucraina, Rusia și țările asiatice. Fiecare zonă portuară are acces direct la sistemul feroviar, asigurând un transport de marfă sigur și eficient. Lungimea totală a liniilor ferate din port este de aproximativ 300 km, din care C.N.C.F. ”C.F.R.”- S.A. administrează aproximativ 180 km. Infrastructura feroviară a portului cuprinde 322 de linii în proprietatea publică a statului român administrate C.N.C.F. ”C.F.R.”- S.A. și 45 de linii private conectate la rețeaua publică.

Lipsa lucrărilor de întreținere și înlocuire a elementelor de infrastructură uzate în timp util a condus la deteriorarea infrastructurii feroviare din port, care a determinat limitarea vitezei și/sau dezafectarea liniilor. La nivelul anului 2018, aproximativ 25% din liniile din port sunt închise, iar aproximativ 27% au limitare de viteză. Infrastructura feroviară a portului existent nu îndeplinește cerințele de interoperabilitate stabilite de regulamentele și directivele europene.

Prin Studiul de fezabilitate au fost prevăzute lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța, după cum urmează: Etapa 1 lucrări de reabilitare și modernizare a Grupei de Așteptare Valul lui Traian, iar în Etapa a 2-a lucrări de modernizare a obiectivelor de interes din afara Portului și din Portul Constanța Sud.

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța este o lucrare de utilitate publică de interes național cuprinsă în Master Planul General de Transport al României din anul 2016 (MPGT) și în Master Planul Portului Constanța din anul 2016 (MPPC), iar realizarea şi derularea acestui proiect revine Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

770 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *