CFR SA licitează expertizele tehnice pentru modernizarea stațiilor Pitești Nord, Plopșoru, Govora, Costești și Potcoava

Camera Deputaților obligă CFR să instaleze bariere la toate trecerile la nivel cu drumuri naționale și europene și să defrișeze vegetația din zona acestora

CFR SA a lansat licitațiile pentru elaborarea documentațiilor și expertizelor tehnice necesare lucrărilor de modernizare a mai multor stații pe raza sucursalei Craiova. Stațiile vizate sunt Pitești Nord, Plopșoru, Govora, Costești și Potcoava. Lucrările propuse au ca scop principal îmbunătățirea condiţiilor de exploatare în staţii şi furnizarea de servicii de calitate pentru călători, prin aducerea staţiilor la parametrii de funcţionare care să respecte normele de exploatare româneşti, internaționale şi europene în domeniul feroviar. Expertiza tehnică va cuprinde studii, relevee, analize și evaluări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a sectorului de cale ferată în concordanță cu cerințele prevăzute de reglementările tehnico-legale, în vederea fundamentării măsurilor de intervenție.

În cadrul obiectivului de investiții ”Modernizări și reparații stații de cale ferată pe raza SRCF Craiova- Stația CF Potcoava” se vor avea în vedere elemente ale infrastructurii feroviare publice din stația CF Potcoava. Lucrările necesare a se realiza sunt următoarele:
 Modernizare Dispozitiv de linii
– – Refacții linii stații (inclusiv stratul de piatră spartă); Linia 1 șină tip 49/40 traverse lemn/beton cu șină tip 49 traverse de beton în lungime de 658 m; Linia II șină tip 65 traverse lemn/beton cu șină tip 60 traverse de beton în lungime de 1461 m; Linia 3 șină tip 49 traverse lemn cu șină tip 49 traverse de beton în lungime de 785 m.
– Asigurarea scurgerii apelor;
– Înlocuire schimbători (inclusiv strat de repartiție) tip 49 traverse de beton 4 buc- nr.18, 12, 4, 5; tip 60 traverse de beton 4 buc – nr.1, 3, 10, 2.
– Desființare schimbători tip 49 traverse de lemn 2 buc – nr.6, 7.
 Construcție europeron între liniile 1 și 2.
 Punerea de acord cu terenul a instalației CED.
 Modernizare pod km 168+613 L=13,58m, boltit cu forma intradosului ovoidală.
 Modernizare pod km 167+306 L=2X10,41m, tubular circular, coronament din piatră.

Valoarea estimată este de 700 mii lei. Termenul pentru elaborarea documentațiilor este de 12 luni. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 22.09.2023.

Pentru stația Govora, se are în vedere elaborarea studiilor de teren (geotehnic și topografic), a expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a obţinerii certificatului de urbanism si dupa caz, a avizelor si acordurilor necesare pentru Lucrări de reparații capitale și modernizare a stației CF Govora (Expertiză tehnică şi DALI).

• Elaborare Studii de teren: topografic (inclusiv obținere CU și recepția OCPI) și geotehnic (verificat de verificator atestat Af);
• Elaborare Expertiza tehnica (inclusiv semnarea și ștampilarea documentațiilor tehnice elaborate in cadrul contractului, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru a certifica conformitatea acestora cu raportul de expertiză tehnică);
• Elaborare DALI inclusiv: o Studii de diagnosticare, monumente istorice/situri arheologice, daca este cazul o studiu de trafic și studiu de circulație
Valoarea estimată este de 1,2 milioane lei, cu un termen de realizare de 12 luni. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 22.09.2023.

Pentru stația Costești, se are în vedere elaborarea studiilor de teren (geotehnic și topografic), a expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a obţinerii certificatului de urbanism si dupa caz, a avizelor si acordurilor necesare pentru Lucrări de reparații capitale și modernizare a stației CF Costești (Expertiză tehnică şi DALI).

• Elaborare Studii de teren: topografic (inclusiv obținere CU și recepția OCPI) și geotehnic (verificat de verificator atestat Af);
• Elaborare Expertiza tehnica (inclusiv semnarea și ștampilarea documentațiilor tehnice elaborate in cadrul contractului, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru a certifica conformitatea acestora cu raportul de expertiză tehnică);
• Elaborare DALI inclusiv: o Studii de diagnosticare, monumente istorice/situri arheologice, daca este cazul o studiu de trafic și studiu de circulație

Valoarea estimată este de 550 mii lei, cu un termen de realizare de 12 luni. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 22.09.2023.

Serviciul care se va achiziţiona pentru stația Plopșoru constă în elaborarea studiilor de teren (geotehnic și topografic), a expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a obţinerii certificatului de urbanism si dupa caz, a avizelor si acordurilor necesare pentru Modernizari si reparatii statii de cale ferata pe raza SRCF Craiova – Statia Plopsoru (Expertiza tehnica si DALI).

Valoarea estimată este de 1 milion lei, cu un termen de realizare de 12 luni. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 22.09.2023.

Serviciul care se va achiziţiona pentru stația Pitești Nord constă în elaborarea studiilor de teren (geotehnic și topografic), a expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a obţinerii certificatului de urbanism si dupa caz, a avizelor si acordurilor necesare pentru Modernizare treceri la nivel cu calea ferata pe raza SRCF Craiova – Statia CF Pitesti Nord (Expertiza tehnica si DALI).

Valoarea estimată este de 400 mii lei, cu un termen de realizare de 12 luni. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.05.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 22.09.2023.

827 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *