SCRL Brașov estimează un profit cu aproape 90% mai mare față de 2023 odată cu demararea proiectelor prin PNRR

SCRL Brașov estimează un profit cu aproape 90% mai mare față de 2023 odată cu demararea proiectelor prin PNRR

Pe data de 4 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii demarat procedura de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ „Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “ C.F.R. Călători” – S.A.”

Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A. funcționează ca societate pe acțiuni, ca filială a acționarului unic Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., din anul 2001, în baza Hotărârii de Guvern nr. 863/2001 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., cu modificările și completările ulterioare. Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A. a fost în procedura generală de insolvență din data de 14.01.2015 conform deciziei Tribunalului Brașov iar până la data ieșirii din insolvență, respectiv în perioada 2015-2023, societatea nu a avut buget de venituri și cheltuieli aprobat. Închiderea procedurii de insolvență a fost posibilă prin aprobarea planului de restructurare a obligațiilor bugetare conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A. a fost realizat avându-se în vedere următoarele:
– programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;
– aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A. de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 18 adoptată în ședința din data de 24.05.2024 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 7 adoptată în ședința din data de 24.05.2024;
– nivelul realizărilor anului 2023;
– nivelul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” – S.A. programează la data de 31.12.2024, un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 2.691 mii lei, în creștere cu 87,08% față de nivelul realizat în anul 2023, în valoare de 1.438,46 mii lei.

Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în valoare de 318.556 mii lei, în creștere cu 103,79% față de cele realizate la data de 31.12.2023, iar nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2024, în valoare de 318.456 mii lei, în creștere cu 103,72% față de cele realizate la data 31.12.2023 și au o pondere în structură de 99,97% din totalul veniturilor estimate a se realiza în anul 2024, iar veniturile financiare în valoare de 100 mii lei au o pondere de 0,03%. Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2024, în valoare de 315.865 mii lei, în creștere cu 103,94% față de cele realizate la data 31.12.2023. În anul 2024, indicele de creștere a veniturilor totale este de 103,79%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 103,94%.

Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 315.785 mii lei, cu o pondere în structură de 99,97% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 80 mii lei, în pondere de 0,03%. În total cheltuieli din exploatare în valoare de 315.785 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 117.176 mii lei dețin o pondere de 37,11%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 1.325 mii lei deține o pondere de 0,42%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 208.620 mii lei deține o pondere de 66,06% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de (11.336) mii lei deține o pondere de (3,59)%.

Alte cheltuieli de exploatare sunt programate în scădere față de valoarea realizată în anul 2023, fiind puse pe seama reversării de provizioane constituite în exercițiile financiare anterioare pentru sumele de plată rezultate din sentințele definitive reprezentând creanțe salariale, sume cu care salariații au fost înscriși în tabelul definitiv al creditorilor în procedura insolvenței și pentru care se estimează achitarea acestora în cursul anului 2024.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 1.537 salariați, estimat în creștere cu 87 față de numărul de personal realizat la finele anului 2023, în urma preluării activității de aprovizionare cu piese și materiale pentru activitatea de mentenanță a locomotivelor aparținând C.F.R. Călători – S.A., a încheierii contractelor de modernizare a locomotivelor din parcul C.F.R. Călători – S.A. prin P.N.R.R. Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 1.435 salariați. Productivitatea muncii, calculată în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, a fost programată în anul 2024 în valoare de 221,92 mii lei, în creștere cu 100,46% față de nivelul realizat în anul 2023. Câștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, prognozat în anul 2024 este în valoare de 10.827,18 lei/persoană, cu respectarea prevederilor art. 73, alin. (11) din Legea nr. 421/2023.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, au fost estimate la nivelul de 11 mii lei, în creștere cu 0,58% față de nivelul realizat în anul 2023 și sunt asigurate integral din surse proprii din amortizarea anuală. Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2024 sunt în valoare de 11 mii lei și sunt programate la nivelul surselor de finanțare. Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 991,55 lei, în creștere cu 0,08% față de cele realizate la data de 31.12.2023.

Foto: mobilitate.eu1.952 Vizualizări

2 thoughts on “SCRL Brașov estimează un profit cu aproape 90% mai mare față de 2023 odată cu demararea proiectelor prin PNRR

  1. Referitor la proiectul de lărgire a podului Constanta nu e clar ce se prevede cu privire la proprietarii de pe partea stângă a Căii Grivița și a căii de acces pentru mașinile celor care au și o firmă. Nu este normal ca eu care sunt bucureșteancă de 4 generații sa fiu ignorata de cei care au venit de curand seviciu și tranzitează zilnic Bucureștiul pană unde și-au găsit o locuință. Și-au asumat pierderea de timp așa cum ne asumăm canicula bucureșteană

    1. Probabil se vor gasi solutii pentru toate problemele in momentul proiectarii noului pasaj, este nevoie de reconstructia zonei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *