Ministerul Transporturilor aprobă contractele cu 6 operatori de transport feroviar de călători în perioada 2020-2023

CFR SA a lansat licitația studiului de fezabilitate pentru modernizarea a 8 stații de cale ferată aflate pe raza sucursalei Cluj Napoca

Ministerul Transporturilor a publicat un „Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 în transportul feroviar public de călători”. Prin prezentul act normativ se propune aprobarea contractelor de servicii publice ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, al S.C. Regio Călători S.R.L., al S.C. Interregional Călători S.R.L., al S.C. Transferoviar Călători S.R.L., al Astra Trans Carpatic S.R.L. și al S.C. Softrans S.R.L., ca urmare a expirării valabilității contractelor de servicii publice pentru perioada 2016 – 2019, aprobate prin HG nr.231/2016.

În conformitate cu prevederile Art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016, contractele de servicii publice pentru servicii publice de transport feroviar de călători atribuite în mod direct pe baza unei proceduri alta decât o procedură competitivă echitabilă, încheiate după data de 24 decembrie 2017, pot continua până la data lor de expirare (dar fără a depăși o durată de 10 ani).

Prin urmare, operatorii de transport feroviar care vor avea în executare în această perioadă (01/01/2020 – 31/12/2023) contracte de servicii publice atribuite în mod direct nu vor fi în niciun fel restricționați să participe la noile proceduri competitive, care vor avea ca obiect servicii suplimentare și care vor fi organizate, derulate și implementate de A.R.F., începând cu 2021/2022, atunci când primele unități de material rulant vor fi livrate și vor intra în posesia A.R.F.. Astfel urmează să fie organizate proceduri competitive de atribuire deschise tuturor operatorilor, echitabile și care sa respecte principiile transparenței și nediscriminării, având ca obiect servicii suplimentare, linii/pachete de linii care vor beneficia și de noul material rulant.

La data prezentă pe piața din România activează cinci operatori de transport feroviar public de călători, entități juridice de drept privat, licențiați conform legii, și o entitate de drept public, licențiată conform legii, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A.. Astfel încât, dacă pe parcursul derulării prezentelor contracte de servicii publice vor apare și alți operatori de transport feroviar public de călători, licențiați conform legii, se vor încheia contracte de servicii publice și cu aceștia, în condițiile legii.

Sub aspectul temeiului legal, potrivit art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentele (CEE) nr. 119/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, suntem în prezenţa unei excepţii, întrucât prin încheierea contractului de servicii publice pentru transportul feroviar de călători este vizată acordarea de compensaţii financiare (subvenţionarea acordată de stat) de către statul român în vederea efectuării unui serviciu continuu şi de interes public, iar nu atribuirea unui contract de prestări servicii, astfel cum este reglementat prin Legea nr.98/2016, Legea nr.100/2016 și Legea nr.101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Sub aspectul respectării prevederilor art.5 alin.(7) din Regulamentul mai sus menţionat în materie de acordare a compensaţiei de serviciu public – facem precizarea că operatorii de transport feroviar de călători licenţiaţi în România încheie contractul de servicii publice de transport feroviar de călători cu autoritatea competentă, respectiv cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în condiţii nediscriminatorii.
Foto: mobilitate.eu

2.646 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *