Dezbateri și soluții pentru îmbunătățirea mobilității urbane în Regiunea Centru

pesa, tram, cluj, tramvaie cluj, poze cluj

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat azi, la Hotel Parc din Alba Iulia, o întâlnire de lucru pentru prezentarea aspectelor referitoare la optimizarea mobilității urbane prin finanțarea, în cadrul priorităților de investiții 3.2 și 4.1 ale Programului Operațional Regional 2014 — 2020, a investițiilor în infrastructura de transport public urban.

Pornind de la legătura permanentă pe care ADR Centru o are cu toți potențialii beneficiari de fonduri REGIO 2014-2020, care au semnalat, de-a lungul timpului, anumite dificultăți întâmpinate în realizarea contractelor de servicii publice pentru transportul public de călători, reuniunea de azi a avut ca obiectiv pregătirea potențialilor beneficiari pentru a realiza proiecte dedicate sistemelor de transport urban durabil. Acest lucru se poate realiza prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin asigurarea accesibilității la sistemul de transport public și privat pentru toți cetățenii și prin dezvoltarea infrastructurii destinate mijloacelor de transport non-motorizate.

Toți reprezentanții municipiilor și orașelor din Regiunea Centru au fost invitați la acest eveniment, la care au susținut prezentări doamna Geanina Suditu și domnul Mihai Grecu, reprezentanți JASPERS în România. JASPERS este un parteneriat de asistență tehnică între Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Acesta oferă consultanță independentă țărilor beneficiare, pentru a le ajuta să pregătească proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanțate din două fonduri structurale și de investiții ale UE: Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune. Asistența oferită de JASPERS poate viza sprijinul pentru pregătirea proiectelor, de la identificare la depunerea cererii pentru finanțare din partea UE, evaluarea independentă a calității proiectelor, funcția de evaluare ulterioară depunerii pentru toate proiectele majore depuse direct la Comisia UE, sarcini orizontale și sprijin strategic, precum și consolidarea capacităților, inclusiv un centru de competență.

Ținând cont de aceste aspecte, dezbaterile de la Alba Iulia au vizat modul de pregătire a Contractelor de servicii publice care respectă Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Aceste contracte sunt necesare pentru achiziția de vehicule, sau achizițiile derulate pentru modernizarea materialului rulant (pentru tramvaie/trenuri urbane), sau alte investiții potențial generatoare de venit în domeniul mobilității publice urbane. Întocmirea corespunzătoare a acestor contracte este obligatorie în vederea accesării finanțărilor FESI pentru transportul public urban.

Înainte de discuțiile cu experții JASPERS, referitoare la aspectele privind mobilitatea urbană, ADR Centru a derulat o sesiune de discuții privind stadiul de pregătire a municipalităților din cele șase reședințe de județ din Regiunea Centru, în vederea implementării de proiecte finanțabile prin Axa Prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile prin POR 2014-2020. La nivelul Regiunii Centru, această axă se adresează exclusiv municipiilor reședință de județ, care vor trebui să realizeze Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), condiție obligatorie pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în domeniul dezvoltării. De asemenea, pe lângă acest document strategic, municipiile mai au nevoie și de un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), în special pentru obținerea finanțării pe prioritatea de investiții 4.1 — mobilitate urbană, care are o alocare de 80% din Axa Prioritară 4. Pe lângă aceste documente strategice este necesară și elaborarea unui plan de investiții, denumit Document Justificativ pentru FESI 2014-2020, care cuprinde modul de implementare a SIDU și lista proiectelor prioritare care vor fi finanțate prin intermediul tuturor fondurilor europene.

În cadrul acestei întâlniri s-a convenit urgentarea elaborării și aprobării SIDU la nivelul fiecărei municipalități, urmând ca, ulterior, să fie semnate Acorduri cadru de delegare a atribuțiilor între AMPOR și autoritatea urbană, pentru pregătirea și implementarea proiectelor specifice.

Comunicat de presa ADR Centru
Foto: Andrei Marian

710 Vizualizări