Comisia Europeană instituie o nouă platformă pentru securitatea pasagerilor transportului feroviar

Comisia Europeană instituie o nouă platformă pentru securitatea pasagerilor transportului feroviar

În urma anunțării unui plan de acțiune pentru îmbunătățirea siguranței pasagerilor care călătoresc pe calea ferată în UE, Comisia Europeană a adoptat la sfârșitul lunii unie decizia de a lansa o platformă europeană de securitate a pasagerilor feroviari. Platforma va sprijini colectarea de informații privind securitatea feroviară, optimizarea securității serviciilor feroviare transfrontaliere și definirea unui mecanism de coordonare pentru evitarea deciziilor unilaterale la nivel național. Acesta va juca un rol-cheie în schimbul efectiv de informații vitale la nivelul UE. De asemenea, va ajuta statele membre și părțile interesate din sectorul feroviar să instituie un mecanism de evaluare rapidă a noilor amenințări și a incidentelor de securitate și să întreprindă un răspuns coordonat corespunzător. Planul de acțiune oferă prioritatea politică a președintelui Juncker de a crea o Europă care să protejeze, să împuternicească și să se apere.

Ca sarcini, conform textului platformei, se menționează următoarele:

Sarcinile grupului sunt să ofere Comisiei consiliere și expertiză cu privire la aspecte legate de securitatea călătorilor din transportul feroviar în Uniunea Europeană, atât în gări, cât și la bordul trenurilor, precum și să faciliteze coordonarea și cooperarea cu statele membre și între statele membre în această privință.

Sarcinile sale includ în special:
1. furnizarea de asistență Comisiei și inițierea unui schimb de informații și de experiență în domeniul securității feroviare, reflectând asupra modului în care poate fi optimizată securitatea serviciilor feroviare transfrontaliere, precum și asupra conceperii unui mecanism de coordonare pentru a asigura schimburi regulate de informații în vederea evitării luării unor decizii necoordonate la nivel național;

2. dezvoltarea și punerea la dispoziție de bune practici și de consiliere tehnică cu privire la:
(a) furnizarea de informații călătorilor în cazul în care survine un incident de securitate;
(b) soluții de concepție și de tehnologie privind securitatea adaptate la specificul sectorului feroviar;
(c) proceduri de verificare a personalului și o formare adecvată în domeniul securității;

3. consultarea cu privire la concepția unui mecanism care să evalueze rapid, în cel mai scurt timp, noile amenințări și incidente de securitate și obținerea unei înțelegeri comune și a unui consens cu privire la reacția necesară pentru a atenua orice risc nou sau sporit identificat în cadrul acestui proces;

4. contribuirea la dezvoltarea și actualizarea unei metodologii comune pentru evaluarea riscurilor asociate terorismului în cazul călătorilor și al personalului din transportul feroviar și raportarea cu privire la implementarea acestei metodologii;

5. elaborarea unui ghid privind programele de gestionare a riscurilor de securitate feroviară, care să includă măsuri de securitate vizând protecția și măsuri de restabilire a exploatării pentru transportul feroviar ce pot fi adaptate în funcție de nivelurile de amenințare naționale definite;

6. stabilirea cooperării cu statele membre și dintre acestea în privința aspectelor legate de măsurile de securitate feroviară.

Riscul terorismului împotriva transportului feroviar rămâne semnificativ și ar putea exploata orice lacună în ceea ce privește protecția pasagerilor din transportul feroviar, în special serviciile de transport feroviar de călători transfrontaliere. Sunt necesare măsuri la nivel european care să completeze măsurile instituite de statele membre, menținând în același timp accesul la transportul feroviar și eforturile depuse pentru realizarea pieței interne a serviciilor de transport feroviar. Depinde de statele membre și de operatorii feroviari să stabilească și să pună în aplicare măsurile necesare pentru atingerea acestor obiective. Cu toate acestea, coordonarea la nivel european este adesea foarte dificilă și poate duce la un nivel insuficient de protecție în UE. Statele membre consideră că rețelele lor feroviare sunt în mare parte o problemă internă. Crearea unui cadru european de securitate va îmbunătăți coordonarea la nivel european. Este esențial ca transportul public să fie protejat, oferind în același timp deschidere și ușurință de acces, timpi de așteptare scurți și prețuri accesibile pentru a funcționa corespunzător ca mijloc de transport în masă.Foto: Andrei Marian

957 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *