ARF a reluat licitația pentru 62 de trenuri electrice de scurt parcurs

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul de participare nr. CN1042687, care a fost transmis către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) unde va fi publicat în termen de cinci zile.

În acest sens, a fost lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 62 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători pe rute suburbane și regionale, precum şi a serviciilor accesorii privind: mentenanţa și reparațiile, instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie. Perioada de mentenanţă și servicii de reparații este de 15 ani, necesară funcționării respectivelor trenuri.

Astfel, contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Ramele achiziţionate vor fi distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători pe baza contractelor de servicii publice care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1370/2007, cu modificările ulterioare și în baza legislației din România.

Valoarea estimată este în intervalul între 3.237.711.753 și 4.150.288.451 lei, fără TVA.

Contractul este împartit în trei loturi, și anume:
1. Lotul 1 – 20 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, de pe rutele București N – Ploiești S – Adjud, Iași – Pașcani – Suceava, Bacău – Pașcani, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 1.044.933.546 și 1.339.823.526 lei, fără TVA.
2. Lotul 2 – 23 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, de pe rutele Brașov – Gheorgheni, Arad – Timișoara – Caransebeș, Huedin – Cluj – Bistrița, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 1.208.571.156 și 1.554.592.210 lei, fără TVA.
3. Lotul 3 – 19 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători, de pe rutele București N – Ploiești V – Brașov, București N – Roșiorii, București N – București Obor/Fundulea, Constanța – Fetești, iar valoarea estimată este cuprinsă în intervalul 984.207.051 și 1.255.872.715 lei, fără TVA.

Finantarea proiectului va fi asigurată în cadrul Programului Operațional Transport (POT) pentru perioada 2021-2027, din fondurile alocate sectorului de transport feroviar, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

Durata contractului/contractelor aferente loturilor atribuite va fi de 221 – 222 luni, în funcție de lotul atribuit. Criteriul de atribuire este dat de cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:
• 70% – Componenta financiară;
• 30% – Componenta calitate, din care:
– 9% – Plusvaloare;
– 9% – Program de livrare;
– 12% – Disponibilitatea vehiculelor în perioada de garanție și în perioada de mentenanță.

Procedura de atribuire este licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 04.07.2022, ora 15.00. Se pot solicita clarificări cu maxim 20 de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor. Ofertele se transmit în limba română, iar moneda de referinţă este RON.

De exemplu, în zona metropolitană București-Ilfov, stațiile vor fi deservite de un tren electric la un interval de 30 minute, pentru următoarele rute:
🚉 București-Buftea-Periș – Scroviștea
🚉 București-Domnești – Grădinari
🚉 București Obor – Pantelimon – Brănești

În condițiile derulării unei proceduri de achiziții fără mari întârzieri, se poate estima că trenurile vor fi în circulație începând cu 2025 – 2026, informează secretarul de stat în MT, Irinel Ionel Scriosteanu.

Foto: mobilitate.eu

Începând cu 3 mai 2022, Mobilitate.eu a lansat Platforma de comunicare Mobilitate.eu, unde puteti vedea noutati in timp real despre proiectele de infrastructura si mobilitate din România și din afară și vă puteți inscrie pentru a discuta pe baza acestora și puteti contribui cu informatii despre orice tema de interes din domeniul mobilitatii. Inscrierea si calitatea de membru sunt gratuite si nelimitate, singura conditie fiind respectarea unui regulament simplu si usor de parcurs.1.423 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *