Sibiul are un ghid de dezvoltare pentru 10 ani

Primăria Sibiu împreună cu Fundaţia Heritas a finalizat elaborarea Ghidului de Dezvoltare al Municipiului Sibiu pentru perioada 2014 – 2024, un document care rezumează direcţiile de dezvoltare ale oraşului pentru următorii 10 ani, acestea fiind stabilite în urma analizei datelor şi consultărilor publice. Prin obiectivele propuse, noul Ghid continuă proiectele celor 10 ani precedenţi.

“Acesta este mai mult decât un simplu act administrativ care exprimă viziunea administraţiei locale. Documentul este în fapt rezultatul unor ample consultări publice pe care le-am organizat atât cu instituţii publice şi specialişti, cât şi cu ONG-uri, diverse asociaţii şi simplii cetăţeni. Pentru noi a fost important să aflăm direcţia în care cetăţenii şi actorii publici doresc ca oraşul să se dezvolte, pentru că sprijinul comunităţii în eforturile administraţiei locale este extrem de important. De aceea, cred că Ghidul este un document reprezentativ şi va fi un instrument foarte bun pentru noi, ajutându-ne să stabilim prioritatea investiţiilor viitoare” a subliniat viceprimarul Astrid Fodor.Este important de asemenea să subliniem faptul că documentul este sincronizat şi cu tendinţele europene şi internaţionale în domeniul dezvoltării comunităţilor, fiind subliniate mai ales prevederile strategiei Europa 2020 care prevede dezvoltarea inteligentă, durabilă şi incluzivă în domeniul economiei, ocupării populaţiei, creşterii eficienţei energetice, educaţiei, reducerii emisiilor nocive, turismului, culturii şi sportului.

În prima parte a Ghidului este descrisă situaţia actuală a municipiului Sibiu: tendinţele demografice, resursele bugetare, calitatea vieţii, situaţia educaţiei, gradul de dezvoltare urbană, mediul economic, structura forţei de muncă, veniturile populaţiei şi mediul cultural. Sunt analizaţi aici şi factorii care infuenţează calitatea vieţii, implicarea mediului privat în viaţa comunităţii, locuinţele şi spaţiile verzi, infrastructura şi transportul public.

De aici rezultă ariile în care trebuie intervenit pentru ca dezvoltarea Sibiului să fie în continuare armonioasă, iar oraşul să se îndrepte în direcţia corectă. Spre exemplu, mediul economic trebuie orientat spre domenii care au impact direct în comunitate prin crearea de locuri de muncă, trebuie încurajată o implicare mai accentuată a societăţii civile, trebuie creată o ofertă de servicii pentru toate categoriile de vârstă, este necesară creşterea condiţiilor de trai în zonele rezidenţiale, precum şi diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber.

Documentul stabileşte patru direcţii principale de dezvoltare pentru următorii 10 ani:

·        Sibiu – oraş al culturii şi al sportului

·        Sibiu – oraş inovativ şi prosper

·        Sibiu – oraş verde şi responsabil

·        Sibiu – oraş al comunităţilor

Aceste direcţii de dezvoltare vor polariza proiectele de investiţii ale administraţiei locale, iar scopurile următorilor 10 ani se vor referi la păstrarea şi consolidarea identităţii oraşului prin dezvoltarea unor programe în domeniul patrimoniului şi al culturii, susţinerea rolului social al culturii şi sportului, creşterea notorietăţii oraşului la internaţional, promovarea unui mediu economic dinamic, susţinerea unei dezvoltări durabile, integrarea într-un context regional al oraşului şi asigurarea unei bune guvernări a Sibiului.

Mai detaliat, iată câteva dintre obiectivele propuse:

o  Diversificarea ofertei culturale, reabilitarea patrimoniului arhitectural şi a spaţiilor urbane

o  Valorificarea peisajului natural

o  Încurajarea dezvoltării sportului de masă şi diversificarea infrastructurii sportive

o  Încurajarea activităţilor culturale în cartiere

o  Utilizarea instrumentelor specifice sectorului tehnologiei informaţiei ca vector de promovare

o  Dezvoltarea Aeroportului Internaţional Sibiu

o  Susţinerea domeniilor economice care creează valoare adăugată

o  Asigurarea infrastructurii care să atragă noi investitori

o  Creşterea şi diversificarea ofertei de locuri de muncă

o  Stimularea parteneriatelor public – private

o  Susţinerea producătorilor locali şi crearea unei reţele care să promoveze aceste produse

o  Diversificarea infrastructurii culturale

o  Susţinerea dezvoltării unor platforme educaţionale multisectoriale

o  Diversificarea ofertei şi a infrastructurii turistice

o  Stimularea dezvoltării şi diversificării infrastructurii medicale şi susţinerea unor campanii de conştientizare a populaţiei

o  Susţinerea dezvoltării învăţământului dual,

o  Stimularea cercetării

o  Stimularea programelor de formare profesională continuă

o  Stimularea cooperării între administraţiile locale din Sibiu şi zona acestuia

o  Promovarea unor acţiuni pentru regenerarea şi restructurare urbană, extinderea oraşului prin acţiuni de urbanizare

o  Dezvoltarea de tip multifuncţional a diverselor zone a oraşului

o  Extinderea spaţiilor verzi şi protejarea celor existente

o  Colectarea şi gestionarea deşeurilor, reducerea emisiilor de carbon, reducerea consumului de energie şi producţia energiei din surse regenerabile

o  Fluidizarea traficului şi dezvoltarea transportului public, în paralel cu promovarea utilizării bicicletei

o  Implicarea cetăţenilor în procesul decizional şi o mai mare transparenţă a administraţiei locale

o  Promovarea voluntariatului

o  Integrarea persoanelor defavorizate în implicarea lor în viaţa oraşului

Documentul detaliază fiecare dintre aceste obiective care vor duce Sibiul spre o dezvoltare durabilă în următorii zece ani, prin concursul autorităţilor, a mediului de afaceri şi a întregii comunităţi.

http://www.sibiu.ro/index.php/primaria/comunicat/2381

1.251 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *