SCRL Brașov a lansat licitația pentru pachetele de tracțiune ce vor moderniza 17 locomotive EC 3400 kW cu fonduri PNRR

SCRL Brașov a lansat licitația pentru pachetele de tracțiune ce vor moderniza 17 locomotive EC 3400 kW cu fonduri PNRR

SCRL Brașov a lansat licitația pentru „Echipament electric şi electronic al circuitelor de forță și comandă utilizat la modernizarea locomotivelor LE 3400 kW”, fiind vorba de 17 pachete de echipamente de tracțiune ce vor fi utilizate a la modernizarea a 17 locomotive EC 3400 kW, pentru care au fost alocate fonduri PNRR. Valoarea totală estimată a echipamentelor este de 93 milioane lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 15.04.2024, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 15.07.2024. Termenul pentru livrarea tuturor echipamentelor este de 24 de luni.

Produsele solicitate vor fi integrate pe locomotivele aflate în procesul tehnologic de modernizare așa cum au fost solicitate de SNTFC ”CFR Călători” SA cu respectarea legislației naționale și a specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI) relevante. Entitatea contractantă dorește achiziționarea de echipamente electrice și electronice precum și lucrările de adaptare al acestor echipamente pentru modernizarea locomotivei electrice Bo-Bo 3400 kW, inclusiv modificare posturi de conducere și recablare circuite de comandă și servicii auxiliare.

Lista cu echipamentele necesare a fi incluse în sistemul furnizat va conține cel puțin:

• Transformatorul principal, dimensionat pentru o putere a locomotivei de 4000 kW și ieșiri pentru 4 convertoare de tracțiune, încălzire tren, alimentare servicii auxiliare;
• 4 convertoare de tracțiune;
• 4 motoarele electrice asincrone pentru tracțiune, care să permită utilizarea sistemului de prindere pe boghiu și transmitere elastică a forței de la motor la osie, existente pe locomotiva de 3400 kW;
• Motoare electrice asincrone trifazate pentru servicii auxiliare, inclusiv recirculare ulei răcire transformator principal;
• Sursele pentru alimentarea serviciilor auxiliare: ventilație forțată, pompă ulei, compresor principal, climatizare / încălzire posturi conducere și alte surse de alimentare necesare functionării locomotivei modernizate (încărcarea bateriilor de acumulatori, alimentare BUS TREN, ETCS, GSM-R, iluminat, etc);
• Modernizarea pupitrelor din posturile de conducere cu înglobarea DMI de la ETCS, GSM-R, supraveghere video, manșe pentru tracțiune/frânare, viteză impusă, frânare directă, frână electropneumatică, butoane și comutatoare, inversor de mers, blocaj pupitru, etc.
• Calculator pentru comandă protecție și supraveghere locomotivă;
• Echipament de măsurare, contorizare a energiei electrice și transmiterea datelor la sol ( GSM). Toate echipamentele furnizate vor fi astfel dimensionate pentru ca împreună cu celelalte instalații ale locomotivei să fie încadrate în spațiile utilizabile libere rezultate în urma lucrărilor de modernizare.

Detaliile privind limitele de gabarit disponibile în interiorul locomotivei pentru amplasarea acestor echipamente, vor fi furnizate contractantului de către entitatea contractantă și se va asigura pe toată durata procedurii de achiziție o locomotivă de tipul celei care se va moderniza, pentru verificarea traseelor de cabluri și alte măsurători necesare

Echipamentul furnizat trebuie să fie compatibil cu celelalte echipamente care se montează pe locomotivă în cadrul modernizării (ETCS nivel 2, GSM-R, antipatinaj WSP, frână electropneumatică, BUS TREN și comandă Push-Pull, etc.) și va fi interconectat cu acestea astfel încât să se realizeze:
– controlul funcționării sistemelor de frânare și proba frânei trebuie să fie monitorizate prin intermediul sistemului de diagnoză și afișate pe display-ul de pe pupitrul mecanicului;
– blocarea comenzilor de tracțiune când frâna de mână este activă;
– frâna electrodinamică recuperativă să acționeze prioritar față de cea cu fricțiune;
– sistemul de antipatinaj WSP (element ECI) să fie interconectat cu echipamentul electronic furnizat și să funcționeze atât la frânarea cu frâna directă cât și cu frâna indirectă;
– să se realizeze interconectare cu nodurile BUS TREN, pentru comandă multiplă și sistem Push-Pull;
– să se realizeze interconectarea cu sistemul de control, comandă și semnalizare tip ETCS nivel 2, care include și o unitate de inregistrare JRU;
– să se realizeze interconectarea cu echipamentul GSM-R digital și analogic;
– să se realizeze interconectarea cu sistemul INDUSI tip I60R/PZB 90 și DSV/SIFA;
– să se realizeze interconectarea cu sistemul de supraveghere video interior și exterior

Foto: mobilitate.eu2.239 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *