Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE: obiective naționale pentru anul 2030

Effort Sharing Regulation

UE „Effort Sharing Regulation” stabilește obiective naționale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a ajuta UE să își îndeplinească angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris. Pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice, liderii UE au adoptat în octombrie 2014 cadrul privind climatul și energia din 2030, care include obiective obligatorii de reducere a emisiilor în UE cu cel puțin 40% până în 2030 sub nivelurile din 1990. În sectoare precum transportul și gestionarea deșeurilor, reducerea va fi de 30% până în 2030 în comparație cu 2005. Aceste sectoare reprezintă cea mai mare parte a gazelor cu efect de seră din UE (aproximativ 60% din totalul emisiilor UE în 2014).

Pentru a garanta că toate țările participă la eforturile UE de reducere a emisiilor provenite din sectoarele menționate mai sus, „Effort Sharing Regulation” stabilește obiective obligatorii anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru țările UE pentru perioada 2013-2020.

Deputații europeni lucrează acum la un nou regulament care ar fi succesorul „Effort Sharing Regulation”. Propunerea stabilește contribuțiile minime ale țărilor UE la reducerea emisiilor pentru perioada 2021-2030, precum și normele de stabilire a alocărilor anuale de emisii și modul de evaluare a progreselor înregistrate.

Deoarece capacitatea de reducere a emisiilor variază în funcție de statul membru, acest lucru este luat în considerare prin stabilirea țintelor pe produsul intern brut pe țară. Obiectivele rezultate în anul 2030 variază de la 0% la -40% în comparație cu nivelurile din 2005 și sunt în conformitate cu obiectivul UE de reducere generală de 30%.O strategie de reducere a emisiilor va fi elaborată pentru fiecare țară UE pentru a se asigura că acestea reduc emisiile cu un ritm constant în toată perioada.
Va fi creată o rezervă de siguranță cu un total de 105 milioane de tone de CO2 echivalentă și va fi disponibilă în 2032. Se intenționează să fie ajutate țările mai puțin bogate din UE pentru a atinge obiectivele pentru anul 2030. Rezerva este accesibilă numai dacă UE atinge obiectivul pentru anul 2030 și apoi numai în condiții stricte.

Pentru a asigura previzibilitatea pe termen lung, deputații europeni propun, de asemenea, stabilirea unui obiectiv pentru 2050, și anume reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80% față de nivelurile din 2005.

Membrii, de asemenea, doresc să acorde un sprijin mai bun țărilor cu venituri mai mici din UE. Cu condiția ca acestea să fi luat sau să ia măsuri înainte de 2020, ele vor fi recompensate cu mai multă flexibilitate în ultima parte a schemei.

Foto&info: Comisia Europeană

1.346 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *