gaze cu efect de seră

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în UE: obiective naționale pentru anul 2030

UE „Effort Sharing Regulation” stabilește obiective naționale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a ajuta UE să își îndeplinească angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris. Pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice, liderii UE au adoptat în octombrie 2014 cadrul privind climatul și energia din 2030, care include obiective obligatorii de reducere a emisiilor în UE cu cel puțin 40% până în 2030 sub nivelurile din 1990.…