Primăria Craiova a lansat licitația pentru supervizarea modernizării liniei de tramvai în zona Ford

Primăria Craiova a lansat licitația pentru supervizarea modernizării liniei de tramvai în zona Ford

Primăria Craiova a lansat licitația prin procedură simplificată pentru „Servicii de supervizare pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de execuție, pentru componenta Modernizarea căii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford în zona industrială Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii – proiect MOTRIC –T1”, în valoare de 280 mii lei.

Obiectul principal al contractului de achiziţie publică este de realizare a serviciilor de supervizare pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de execuție, recepția lucrărilor, până la recepția finală pentru componenta ”Modernizarea căii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford în zona industrială Ford si Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionarea în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii – Etapa 1, Faza 3”- ”Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Craiova- MOTRIC –T1”,cod SMIS 129159”, realizarea controlului de specialitate pe șantier prin care se verifică dacă lucrările de construcție se desfășoară conform documentației proiectului din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță.

Serviciile care trebuie prestate sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
– Asistență tehnică pentru Beneficiar în administrarea contractul de lucrări (contractul de lucrări se va încheia conform modelului de contract de lucrări din HG nr. 1/ 2018).
– Monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea nr.10/1995 privind Calitatea în Construcții și Ordinul MDRT nr. 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților de șantier cu modificările și completările ulterioare).
– Raportarea și comunicarea cu Beneficiarul.

Ofertele pot fi depuse până la data de 10.02.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 10.05.2022.

Foto: mobilitate.eu483 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *