Platforma Multimodală Galați intră în prima fază a dezvoltării infrastructurii rutiere și feroviare

Metaltrade International S.R.L. Galați a atribuit contractul pentru „Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați”, conform SEAP, scopul proiectului fiind realizarea unei platforme multimodale în zona portului Galați, termenul de realizare al documentațiilor fiind de 4 luni de la atribuire. Contractul a fost atribuit companiei ACCIONA INGENIERIA SA, cu sediul în Madrid, Spania, costul final fiind de 5,8 milioane lei. Proiectul este finanțat prin „Fonduri europene: Credit operator economic si fonduri structurale nerambursabile – Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2015/1130543, Action No 2015-ROTM-0275-W”, conform SEAP.

Scopul contractului este achizitia serviciilor de intocmire a proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați, pentru un numar de 4 obiecte de investitii: (1) cheu; (2) racord rutier si feroviar pentru accesul in terminal, (3) platforma multimodala – infrastructura (platforme, drumuri, zona suplimentara de depozitare), echipamentele si instalatiile portuare, retele de utilitati, si (4) zona acces platforma pentru accesul camioanelor.Avand in vedere faptul ca proiectul „Platforma Multimodala Galati – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare” cuprinde 4 obiecte de investitii, precum si faptul ca executia lucrarilor se va realiza pentru fiecare obiect in parte, iar prin contractul de finantare semnat in urma depunerii proiectului nr. 2015-RO-TM-0275-W se va executa obiectul (1) cheu, Contractantul va realiza documentatia astfel incât sa permita Entitatii Contractante atribuirea distincta a fiecarui contract de lucrari aferent celor 4 obiecte de investitii.

Activitatile pe care Prestatorul le va realiza, vor include, dar nu se va rezuma la urmatoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos si care sunt descrise in cele ce urmeaza:
A. Proiect Tehnic (PT), inclusiv Detalii de Executie (DE)
B. Proiect pentru devierea/protejarea retelelor de utilitati existente pe amplasament
C. Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor
D. Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC)
E. Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizaiiei de Demolare (DTAD)
F. Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei (DTOE)
G. Asistenta Tehnica a proiectantului in perioada de executie si garantie
H. In vederea corelarii elementelor proiectate la nivel de Studiu de Fezabilitate cu cele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, Contractantul va fi responsabil si de realizarea/revizuirea urmatoarelor activitati:
– Studiu de Trafic;
– Studiu Geotehnic;
– Studiu Topografic;
– Studiu Hidrologic si Hidraulic;
– Devizul proiectului.

Foto&info: Documentatie publicată pe SEAP

2.027 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *