Ministerul Transporturilor adaptează legislația referitoare la transportul feroviar al mărfurilor periculoase

Ministerul Transporturilor adaptează legislația referitoare la transportul feroviar al mărfurilor periculoase

Ministerul Transporturilor a publicat proiectul de act ce modifică regulamentul și legislația referitoare la transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată pentru a fi adaptat cu cel emis de noua autoritate internațională OTIF. Transportul pe calea ferată în trafic intern al mărfurilor periculoase se execută după aceleasi reglementări precum în traficul internaţional al acestor mărfuri, conform prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 si modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, art. 2 alin (2), „Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind, transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi a modificărilor acestuia se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei”.

Având în vedere gradul înalt de periculozitate pe care îl prezintă aceste transporturi pentru mediul înconjurător, populaţie si ţinând seama de problemele care apar pe parcursul acestora, a fost înfiinţat în cadrul OTIF (Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare) Comitetul de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase (Comitetul de experţi RID). Acesta decide asupra propunerilor de modificare a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar de mărfuri periculoase (RID). Atunci când asemenea propuneri sunt supuse Comitetului de experţi RID, o treime din statele reprezentate în acesta poate solicita ca aceste propuneri să fie supuse Adunării generale în scopul luării unei decizii. În urma deciziilor acestui Comitet se modifică articole din Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). Aceste modificări se elaborează o dată la doi ani.

Prin prezentul ordin se propune preluarea amendamentului publicat de OTIF pe site-ul www.otif.org prin documentul OTIF/RID/NOT/2019, modificat prin Erata nr. NOT-RID-19004/8 martie 2019. Traducerea în limba română s-a realizat de către traducător autorizat, având la bază versiunea în limba franceză.

Precedentul amendament RID a fost preluat în legislaţia românească prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1183/21.07.2017 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 07.08.2017.Foto: mobilitate.eu

1.861 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *