Ministerul Transporturilor pregătește planul de investiții și privatizare al ROFERSPED și CFR IRLU

Ministerul Transporturilor pregătește planul de investiții și privatizare al ROFERSPED și CFR IRLU

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat un anunț de consultare a pieței pentru contractarea serviciilor „consultanţă externă în vederea realizării testului investitorului privat prudent (IPP), cu privire la oportunitatea operațiunii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a aduce un aport în natură la capitalul social al ROFERSPED SA şi IRLU SA.”

Obiectivele generale care vor trebui a fi atinse prin achiziția publica de servicii: Servicii de specialitate constând în studiul privind respectarea principiului investitorului privat prudent (IPP), cu privire la oportunitatea operațiunii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a aduce un aport în natură la capitalul social al ROFERSPED SA şi IRLU SA, după caz, luând în considerare operaţiunea de privatizare integrala/parţială ulterioară (şi eventuală) a companiilor, testul urmând a se face pentru fiecare societate in parte, în mod separat.

Analiza urmărește a se determina dacă, în acțiunile propuse, MTI se comportă asemenea unui investitor privat prudent, de dimensiuni comparabile similare, iar actele MTI nu creează un avantaj în favoarea ROFERSPED SA sau IRLU SA, după caz, pe care nu l-ar putea obține în condiții normale de piață, avantaj care ar denatura echilibrul concurențial al pieței libere.

Testul, pentru fiecare societate, va cuprinde, totodată, analiza operațiunii de aport la capital din perspectiva neîntrunirii condițiilor prevăzute de art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene privitoare la ajutorul de stat, în sensul de a se verifica dacă operațiunile MTI nu vor favoriza ROFERSPED SA și IRLU SA, după caz, denaturând concurența prin crearea unui avantaj față de aceste companii.

Obiectivele generale care vor trebui atinse prin achiziţia publică de servicii având ca obiect „servicii de consultanţă externă în vederea realizării testului investitorului privat prudent”, vizează în principal următoarele :
– analiza economică şi financiară a societăţii ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., la data de referinţă a testului ;
– prezentarea pieței specifice în care operează ROFERSPED S.A. și IRLU S.A.
– elaborarea planului de business al ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., dupa caz, pentru perioada ulterioară operațiunii de aport de capital ;
– analiza șanselor de privatizare integrală/parțială a ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., fără capitalizare (operaţiunea de aport de capital) ;
– analiza șanselor de privatizare integrală/parțială a ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., după capitalizare (operaţiunea de aport de capital) ;
– efectele privatizării ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., asupra pieţei de transport feroviar ;
– analiza operațiunii de aport de capital prin prisma perspectivei de monetizare a investiției de către MTI – obținerea unui beneficiu pentru MTI, materializat în profit (ținând cont de procedura de privatizare integrală/parțială imediată a companiei) ;
– compararea, din perspectiva beneficiilor obținute de MTI, a scenariului utilizării bunurilor ca aport în natură la capitalul social al ROFERSPED S.A. și al IRLU S.A., urmată de procesul de privatizare al companiei, cu scenariul valorificării bunurilor pe piața liberă, fără ca acestea să fie aportate la capitalul social al ROFERSPED S.A. și al IRLU S.A., după caz ;
– rezultatul testului: stabilirea măsurii în care operațiunea de aport de capital ar fi efectuatăde către un investitor privat diligent, comparabil ca dimensiuni, și dacă această operațiune conduce la denaturarea pieței de transport feroviar prin crearea unui avantaj competițional pentru ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., după caz.
Consultantul va livra către Autoritatea contractantă 4 rapoarte, dupa cum urmează :
1. Raport intermediar IRLU
2. Raport intermediar ROFESPED
3. Raport final IRLU
4. Raport final ROFERSPED

Rapoartele intermediare vor fi transmise în cuprinsul termenului de execuție, cel târziu în termen de 80 de zile de la data primirii informațiilor relevante din partea MTI, consultantul asigurându-se de respectarea termenului în ceea ce privește livrarea rapoartelor finale.

Durata maximă de finalizare a proiectului pentru realizarea testului investitorului privat prudent (“IPP”), pentru fiecare dintre cele două societăți în parte și prezentarea către Beneficiar a rapoartelor finale va fi nu mai târziu de 120 zile de la semnarea contractului. Consultarea se va încheia pe 22.04.2022.

Foto: mobilitate.eu1.970 Vizualizări

3 thoughts on “Ministerul Transporturilor pregătește planul de investiții și privatizare al ROFERSPED și CFR IRLU

  1. Si asta dupa ce a dat Grindeanu & co ordin sa se goleasca portul Constanta de rable. Se pregateste ceva…

    1. Cam tot ce nu e activ va fi taiat, restul ce este activ va fi transferat la ROFERSPED iar tot ce este infrastructura a CFR Marfa trece la CFR SA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *