Ministerul Transporturilor reglementează manevrele cu locomotive telecomandate pe liniile industriale

Ministerul Transporturilor reglementează manevrele cu locomotive telecomandate pe liniile industriale

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică, până la data de 24.06.2018, „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.1309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotive telecomandate pe liniile ferate industriale”. Toate documentele pot fi consultate pe pagina de internet Ministerul Transporturilor.

În referatul de aprobare se menționează că evoluția tehnică a condus la introducerea în exploatare la nivel european a unor utilaje specializate pentru efectuarea activităţii de manevră pe liniile de cale ferată, utilaje cu dimensiuni şi consumuri energetice mici comparativ cu locomotivele utilizate până în prezent. Flexibilitatea în exploatare este datorată unor aspecte de natură tehnică – motoare electrice de tracțiune cu sisteme de protecţie şi frânare electrică, limitarea electronică a vitezei de deplasare, posibilitatea dotării cu sisteme de telecomandă radio, posibilitatea de deplasare mixtă pe infrastructura feroviară şi rutieră, utilizarea unui singur operator uman, costuri reduse în exploatare/întreţinere şi altele asemenea. Aceste locomotive și utilaje vor fi utilizate exclusiv pe liniile ferate industriale, linii care beneficiază de o legislație distinctă de cea aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., respectiv, în principal, Ordonanţa Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A..

Având în vedere aspectele menționate anterior, apare necesitatea de a reglementa efectuarea operaţiunilor de manevră feroviară pe liniile ferate industriale cu o serie de vehicule şi utilaje specializate care se pot deplasa pe calea ferată şi pe șosea, de exemplu utilaj de cale ferată – șosea pentru serviciul de manevră, locotractor pentru serviciul de manevră sau alte asemenea vehicule, cu sau fără telecomandă, în special privind conducerea/deservirea acestora de către personal feroviar cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi stabilirea de condiţii speciale în efectuarea operaţiunilor de manevră feroviară.

În acest sens, existând cazuri specifice de efectuare a manevrei feroviare pe liniile ferate industriale cu locomotiva telecomandată, se propune modificarea a Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotiva telecomandată pe liniile ferate industriale, prin completarea acestuia cu o secțiune distinctă dedicată efectuării operaţiunilor de manevră cu utilajele de manevră – cu sau fără telecomandă, textul actual făcând referire doar la efectuarea manevrei cu locomotive cu telecomandă, conduse/deservite de mecanici de locomotivă. Completarea tratează definirea utilajelor de manevră – cu sau fără telecomandă, cerințele obligatorii pentru deținătorii de linii ferate industriale şi/sau, după caz, pentru operatorii de transport feroviar care efectuează activităţi de manevră pe aceste linii de natură tehnico-organizatorică şi de personal pentru conducerea/deservirea utilajelor de manevră, precum şi cerințele specifice pentru efectuarea manevrei în cazul folosirii unor utilaje de manevră acționate telecomandat.Info: Ministerul Transporturilor
Foto: (c) Integral Consulting

1.342 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *