Ministerul Transporturilor explică situația lucrărilor la Podul Constanța, Centura București, transferul căilor ferate din București către PMB și alte proiecte legate de municipiul București

Podul CFR Constanța din București necesită reparații capitale urgente fiind un pericol pentru toți utilizatorii

Ministerul Transporturilor a transmis o serie de clarificări legate de principalele lucrări de infrastructură și proiecte din zona București, legate de relația cu Primăria Capitalei, după cum urmează.

1.PODUL CONSTANȚA
04.05.2018.
Consiliul General al Municipiului București – CGMB solicită prin hotărârea 250 transmiterea imobilului Pod CF București-Constanța km 4+327, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea CGMB.
11.05.2018
Primăria Generală București adresează către Ministerul Transporturilor solicitarea 443, bazată pe HCGMB 250/04.05.2018.
21.05.2018
Ministerul Transporturilor transmite informațiile solicitate de PMB cu privire la situația juridică a bunului imobil Pod linia CF București-Constanța km 4+327, formulate prin adresa CFR nr. 7/2/213/21.05.2018.
30.07.2018
Primăria Generală revine cu solicitare de informații (nr. 5082) cu privire la regimul juridic, valoare de inventar, carte funciară – în vederea inițierii proiectului de act normativ și a notei de fundamentare, deși MT a mai transmis aceste date în urma cu 2 luni.
01.08.2018
Ministerul Transporturilor retransmite Primăriei Generale informațiile solicitate, prin adresa nr. 30383/01.08.2018.
30.08.2018
Au loc discuții în care se convine completarea hotărârii Consiliului General al Municipiului București cu prevederi referitoare la garanții în ceea ce privește predarea imobilului fără pretenții de plată a valorii lucrărilor executate și fără condiționarea vreunei plăti pentru traversarea podului de liniile de cale ferată.
Pentru acest obiectiv, s-a lucrat ritmic, sistematic, fără sincope sau blocaje. În acest moment CFR SA deține certificatul de urbanism pentru realizarea lucrărilor de reparație capitală pentru zona administrată de companie.

2.CENTURA BUCUREȘTI
Obiectiv:
Transfer din proprietatea publică a statului și concesiunea CNAIR în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului General.
Stadiu actual:
Pentru sectoarele de drum cu 4 benzi de circulație – cele care urmează să se construiască – s-a intabulat dreptul de proprietate publică a statului asupra imobilelor afectate de lărgirea drumului de la două la patru benzi, după ce a fost efectuată exproprierea acestor imobile în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010.
Pentru drumul existent unde nu au fost începute lucrările de modernizare, urmează să fie semnat un contract, în termen de 7 zile, pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare.
S-a instituit și funcționează o Comisie mixtă Ministerul Transporturilor – Primăria Municipiului București – Oficiul de Cadastru.
Au avut loc întâlniri/discuții ale acestei comisii. Ultima dintre ele a fost în luna mai 2018.
Ministerul Transporturilor a propus atât în discuțiile din mai 2018 cât și la ultima întâlnire din 30 august, la care au participat ministrul Transporturilor și Primarul general al Capitalei, ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul șoselei de centură să fie elaborat în cadrul Primăriei Generale. Această propunere a fost agreată, urmând ca Ministerul Transporturilor să promoveze proiectul pe circuitul de avizare.
De menționat că se caută soluție legală: cum un UAT (Unitate Administrativ Teritorială, precum Municipiul București) va putea deține/ administra un drum național aflat în afara teritoriului său având în vedere faptul că acest obiectiv NU se află pe teritoriul UAT – Municipiul București și că este un drum național, cuprins într-un proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile
Soluția privind rezolvarea acestei probleme urmează să fie propusă de Primăria Generală în cadrul proiectului de act normativ sus menționat.

Ministerul Transporturilor, Guvernul sunt în așteptare și sunt gata să dea tot concursul necesar.

3. PASAJUL DOMNEȘTI
În noiembrie 2017, la solicitarea CNAIR de a reînnoi certificatul de urbanism (întârziat din cauza contestațiilor în procedura de achiziție publică) pentru obiectivul de investiții Pasajul Domnești, Primăria Municipiului București (PMB), a considerat necesară introducerea unei linii de tramvai în mijlocul pasajului.
La solicitarea Primăriei Municipiului București, în primul trimestru al anului 2018, au fost purtate discuții la nivel de experți ai PMB, CNAIR, cu privire la propunerea susținută de PMB, ca urmare a elaborării Planului de Mobilitate Urbană, din care a reieșit că ar trebui modificat proiectul Pasajului Domnești și introducerea unei viitoare linii de tramvai prin mijlocul acestuia.
De menționat că, pasajul Domnești este o investiție finanțată din fonduri europene nerambursabile, iar la acea dată erau parcurse toate procedurile pentru începerea lucrărilor.
În urma discuțiilor purtate între Primăria Generală și CNAIR a fost elaborata o foaie de parcurs privind responsabilitățile pe care urmează să le îndeplinească fiecare dintre participanți (tabel anexat), în vederea schimbării soluției de proiectare și realizării pasajului în conformitate cu solicitările făcute de Primăria Municipiului București.
După 6 luni, s-a reliefat faptul că proiectul stagnează, pentru că Primăria Generală nu și-a îndeplinit obligațiile privind elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico-cadastrale aferente exproprierilor suplimentare, rezultate ca urmare a introducerii în proiectul tehnic al liniei de tramvai. Acest fapt a pus în dificultate obiectivul de investiție.
La întâlnirea din data de 30.08.2018, de la Ministerul Transporturilor, ministrul a înmânat Primarului General tabelul, mai sus menționat, însoțit de documentele pe care PMB trebuia să le refacă, urmând ca acesta să le analizeze și să le retransmită CNAIR rectificate astfel încât să poată fi promovată Hotărârea de Guvern pentru exproprierile suplimentare.

4. DN 1 – Km 7+50 – Km 12. Suprafață totală 19,43 ha.
Transferul acestui tronson către PMB a fost inițiativa Ministerului Transporturilor, prin CNAIR, încă din 2013!
Primăria Generală a refuzat preluarea pe bază de protocol de predare-primite, așa cum prevede art. 21 alin 2 al O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor și a solicitat promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru preluarea în administrare.
Guvernul a inițiat proiectul respectivei hotărâri de guvern.
Pe 29.03.2018 Ministerul Dezvoltării a returnat proiectul fără aviz, dar cu observații privind neconcordanțe în documentația aferentă.
Două săptămâni mai târziu, la 16.04.2018, CNAIR comunică faptul că va completa anexa proiectului de act normativ după primirea tuturor Cărților Funciare actualizate.

La 20.06.2018 CNAIR solicită la cadastru prin adresa nr. 92 radierea unor sarcini impuse în cărțile funciare nr. 233175 și nr. 2219489.
Pe 29.07.2018, CNAIR revine cu o altă solicitare la Agenția Națională de Cadastru căreia îi cere sprijinul în rezolvarea litigiilor ce se regăsesc în cărțile funciare – adresa nr. 92/46155/29.07.2018.
Ministerul Transporturilor printr-o adresă din data de 30.08.2018 solicită Ministerului Finanțelor Publice un punct de vedere.
Acum este în desfășurare procesul de remediere a observațiilor formulate de către M.D.R.A.P. astfel încât după rezolvarea tuturor problemelor, proiectul de act normativ să fie repus pe circuitul de avizare.
Pentru acest obiectiv nu există niciun blocaj, ci doar proceduri legale ce trebuie parcurse. Este o stare de fapt, impusă de probleme concrete, a căror rezolvare legală cere timp. S-a ajuns aici dat fiind că PMB a preferat transferul obiectivului prin HG și nu prin modalitatea operativă propusă inițial – protocol de predare-primire.5. Solicitarea Primăriei Sectorului 5 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale ”CFR” S.A. în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.
Ministerul Transporturilor a inițiat proiectul de HG, în baza hotărârii AGA 53/12.07.2018 și a documentelor transmise de către CFR, la solicitarea expresă a Primăriei Sectorului 5 care a depus și hotărârea Consiliului local.
Documentul a fost avizat pe circuitul intern de semnături și este publicat, din 23.08.2018 pe site-ul Ministerului Transporturilor, în vederea consultării publice conform legii.
În cadrul discuțiilor din 30.08.2018, la care au participat atât ministrul Transporturilor, cât și Primarul General al Capitalei, reprezentanții Primăriei Municipiului București au susținut că este obligatoriu ca terenul să fie transferat Primăriei Generale în mod EXCLUSIV, deși la acea dată nu exista NICIO SOLICITARE OFICIALĂ în acest sens. Ulterior, pe 3 septembrie, PMB a transmis la Ministerul Transporturilor o informare că a solicitat Guvernului să emită o Hotărâre de Guvern pentru transferul terenului.
Procedura se desfășoară în ritmul impus de prevederile legale.

6. Metrou
Nu există nicio solicitare oficială adresată de către Primăria Municipiului București către Ministerul Transporturilor sau către Metrorex pentru preluarea/transferul administrării metroului.
Nu au avut loc niciun fel de discuții cu privire la acest subiect. In ultimul an, nu a existat corespondență oficială pe aceasta temă.
La ultima întâlnire între reprezentanții Primăriei Generale și Ministerul Transporturilor care a avut loc pe 30 august, subiectul Metrorex nu a fost pe agendă. Transferul metroului de la Ministerul Transporturilor la Primăria Generală nu există ca proiect concret inițiat și asumat oficial de primărie.
Menționăm că nu au existat blocaje, ci doar proceduri legale ce trebuie parcurse. S-a lucrat într-un ritm susținut, iar Ministerul Transporturilor și Guvernul au acordat tot sprijinul Primăriei Municipiului București.

Foto: Andrei Marian

1.233 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *