Guvernul a aprobat contractele de servicii publice feroviare pentru perioada 2022-2032

ARF transmite că în ședința de guvern de astăzi, 08 decembrie, Executivul a adoptat Hotărârea pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiționalități pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar și Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. în vederea implementării obligațiilor de serviciu public feroviar din România, precum și de aprobare a metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene.

Prin acest act normativ sunt aprobate contractele de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, încheiate între Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de autoritate contractantă și cei șase operatori de transport feroviar de călători (din România: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, Regio Călători S.R.L., S.C. Interregional Călători S.R.L., S.C. Transferoviar Călători S.R.L., Astra Trans Carpatic S.R.L. și S.C. Softrans S.R.L., ca urmare a expirări valabilității contractelor de servicii publice pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022, aprobate prin H.G. nr.1311/2021.

Încheierea acestor contracte reprezintă un moment esențial pentru sectorul feroviar din România, elementele contractelor asigurând nu doar stabilitatea financiară a operatorilor de transport feroviar de călători, dar și impulsionarea dezvoltării serviciilor acordate pasagerilor români. Utilizarea de material rulant nou și modernizat, implementarea unui sistem integrat de ticketing și monitorizarea CSP pe baza unor criterii de performanță clar definite vor conduce la multiplicarea serviciilor și a volumului de trafic feroviar, sporind cota modală a acestui sector.
Astfel, în perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, compensația serviciilor publice pentru transportul feroviar de călători se va acorda în conformitate cu prevederile art.5 din OUG 12/1998, precum și prevederile din Regulamentul (CE) nr.1370/2007.

Valoarea preliminată totală a sprijinului public pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032, pentru obligația de serviciu public aprobată este de 43 811 960 mii lei. Valoarea preliminată aprobată prin contract poate fi modificată ulterior prin acte adiționale, în condițiile legii, cu evitarea compensării în exces operatorilor de transport feroviar.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară va monitoriza activitatea de transport prin intermediul a 4 seturi de indicatori (cantitativi, de calitate, de performanță și de eficiență). În acest sens, au fost definiți un total de 16 indicatori cheie: tren-km, călători expediați, călător-km, accesibilitate persoane cu mobilitate redusă, curățenie, sistem de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor, timp de funcționare a casieriilor, timp de funcționare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie, punctualitate, disponibilitate material rulant, nivel de poluare CO2 a materialului rulant, nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile, grad de ocupare, anulare trenuri, zile de muncă planificate productive realizat și ore lucrate fără prejudiciu din cauza accidentărilor.

Compensația se acordă proporțional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ tren-km;. pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, profitul rezonabil pentru compensarea serviciului public, este de 6,45% (conform ratei SWAP valabilă de la 01.07.2022 – 31.12.2022, publicată în Registrul Ajutorului de Stat).

Printre obligațiile ARF legate de monitorizarea CSP, se numără adoptarea de acte normative în perioada 2023-2025 cu privire la: metodologia de punctare pentru realizarea și utilizarea parametrilor de performanță; valorile de referință ale indicatorilor de performanță, conform realizărilor din anul 2022; stabilirea metodologiei de monitorizare a veniturilor reale raportate la veniturile preliminate și implementarea acțiunilor necesare. De asemenea, ARF are obligația de a comanda un audit tehnico-economic la un interval de 2 ani.

Totodată, ARF asigură trecerea către atribuirea contractelor de servicii publice exclusiv pe baza unor proceduri de atribuire competitivă, conform prevederilor din Regulamentul 1370/2007, prin lansarea în perioada aprilie – noiembrie 2023 a trei proceduri de atribuire competitivă pentru serviciile publice deservite cu ramele electrice provenite din achizițiile cu fonduri europene nerambursabile din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, contractele având o valabilitate de maxim 60 luni.

De asemenea, ARF va iniția și va derula un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă care va extinde, va actualiza și va recalibra actualul model național de transport conform datelor socio-economice, sondajelor și chestionarelor de trafic. O altă atribuție a ARF în perioada de derulare a CSP 2022-2032 o constituie implementarea sistemului de vânzare, validare și control electronic al titlurilor de călătorie, cu capabilitate de emitere de bilete integrate pentru toți operatorii de transport feroviar de călători, integrate cu sisteme de transport public local și, după caz, cu alte sisteme de transport public de călători.

Printre obligațiile asumate de operatorii de transport feroviar de călători se numără: asigurarea, pe toată durata contractului, a interoperabilității sistemelor de vânzare, emitere, validare și control al titlurilor de călătorie cu baza de date comună a ARF; implementarea unui sistem de evidență contabilă care să permită detalierea pe conturi analitice distincte a cheltuielilor și veniturilor eligibile aferente obligației de serviciu public; adoptarea de programe de investiții în vederea asigurării de bunuri necesare implementării obligației de serviciu public, achiziționate, modernizate sau transformate, utilizate pe durata de valabilitate a CSP. De asemenea, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. va pregăti și va raporta bianual către MTI stadiul de îndeplinire al proiectul de modernizare a materialului rulant propriu finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare, printre altele, are obligația de a verifica în evidențele proprii și de a certifica documentele justificative necesare monitorizării indicatorului de performanță (punctualitate la destinație) și de a transmite lunar către ARF confirmarea indicatorului tren-km realizat de fiecare operator de transport în parte pe categorii de trafic și cumulat.

Materialul rulant achiziționat de către ARF în cadrul Programului Operațional Transport 2021- 2027 și Programul Național de Redresare și Reziliență se pune la dispoziția Operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul CSP 2022-2032, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alocare a materialului rulant nou achiziționat.

Pentru pregătirea acestor contracte ARF a ținut cont de recomandările formulate de Consiliului Concurenței. Totodată, ARF a organizat numeroase ședințe comune, ce s-au desfășurat săptămânal în format mixt în perioada ianuarie-octombrie 2022 cu reprezentanții operatorilor de transport feroviar de călători și CNCF ”CFR”-S.A., la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Transport Feroviar. Au fost organizate și ședințe individuale, bilaterale cu fiecare OTF în parte, ocazii cu care au avut loc analize și discuții pentru definitivarea obligației de serviciu public pentru perioada 2022-2032, a proiectului de HG și a modelului de contract de serviciu public.

Prin aprobarea noilor contracte, se stabilește un cadru financiar predictibil, stabil și durabil în vederea trecerii de la piața guvernată de contractele atribuite direct la cea guvernată de contractele alocate prin procedură de licitație.

Aceste contractele vor contribui la creșterea calității serviciilor de transport feroviar de călători, a eficienței modului de cheltuire a fondurilor publice implicate, reînceperea procesului de investiții în material rulant și bunuri imobile, sporirea gradului de siguranță și securitate în transportul feroviar de călători, atât din perspectiva pasagerilor, cât și a lucrătorilor din domeniul feroviar.

Foto: mobilitate.eu

1.246 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *