Federația Bicicliștilor din România anunță normele traseelor turistice pentru biciclete

Miercuri 23 august 2017 a avut loc la Ministerul Turismului o dezbatere publică a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism, un act normativ solicitat de două decenii, a cărui adoptare ar permite marcarea de trasee turistice specifice pentru bicicliști și în România, ajunsă pe ultimul lor în UE și în această privință și riscând excluderea din rețeaua EuroVelo.

Federația Bicicliștilor din România (FBR) și organizațiile membre ale acesteia susțin adoptarea proiectului în forma lui actuală, fiind rodul unor îndelungi discuții cu autoritățile publice și alți factori interesați, și speră că în cel mai scurt timp Ministerul Turismului să lanseze proiectul în etapa de avizare interministerială și să se primească prompt avizul pozitiv de la celelalte ministere interesate, încât să fie aprobat de Guvern și reglementările să intre în vigoare până la sfârșitul acestui an, astfel ca rezolvarea vidului legislativ în domeniu să permită o valorificare a potențialului imens pe care îl are România în domeniul cicloturismului.

Turismul pe bicicletă ia o tot mai mare amploare în majoritatea statelor europene și este o formă de turism cu impact redus ecologic și socio-cultural, cu nevoi minimale de infrastructuri specifice și cu un excelent raport de recuperare rapidă a investițiilor, de care și țara noastră ar putea profita masiv, inclusiv de fondurile UE disponibile și care nu pot fi încă accesate din cauza lipsei cadrului legal, deși adoptarea acestor norme este expres prevăzută și de Legea Turismului, dar au fost până acum blocată în repetate rânduri în ultimul deceniu de anumite ministere.La recentă dezbatere din 23 august, toți participanții au exprimat sprijin pentru adoptarea proiectului de HG în formă actuală, iar Ministerul Turismului a precizat că în faza de consultare publică din ultimele săptămâni nu s-au primit opinii negative sau propuneri de modificări, că a inițiat deja consultări cu alte ministere și că proiectul este considerat prioritar. S-a relevat că există semnale pozitive și dinspre celelalte autorități, inclusiv din direcția MAI.

Am solicitat Ministerului Turismului și sprijin pentru celelalte modificări legislative necesare promovării turismului pe bicicletă, cum e cazul discuțiilor în curs cu alte ministere (de exemplu cu MAI pe teme de legislație rutieră sau cu MDRAPFE pe teme de normative tehnice pentru infrastructura pentru biciclete) sau cu Parlamentul pentru proiecte de lege de interes biciclistic aflate deja în dezbatere sau care urmează a fi depuse (de exemplu inițiativa strategică ‘Legea bicicletei’ ce urmează să fie lansată în curând că proiect legislativ multipartinic).
Subliniem că actuala formă a proiectului de HG, deși nu o considerăm ideală, pare compromisul cel mai bun pe care speram să îl putem obține la acest moment, raportat la legislația rutieră în vigoare (care este una dintre cele mai desuete și antibiciclistice din Europa) și la alte reglementări, respectiv la situația politică, bugetară, de infrastructură și de mentalități încă foarte răspândite în societate și în unele structuri ale administrației publice locale și centrale.

Stăm la dispoziția celor interesați cu detaliile necesare, documentația de fundamentare, pașii viitori necesari și reglementările subsecvente ce vor fi adoptate prin ordine ministeriale și hotărâri de consiliu județean, precum și cu exemple din numeroase alte țări europene privind necesitatea marcării de trasee cicloturistice într-un sistem unitar și coerent, modul propus de clasificare, marcare, omologare și gestionare de trasee cicloturistice, beneficiile dezvoltării cicloturismului, potențialul cicloturistic al României, structura propusă pentru Rețeaua Națională de Trasee Cicloturistice Marcate din România (RNTCMR) și integrarea ei în Rețeaua Europeană de Trasee Cicloturistice de Lung Parcurs EUROVELO.

Federația Bicicliștilor din România (FBR) promovează utilizarea bicicletei ca mijloc de transport cu rol utilitar și recreativ (cicloturism). FBR reunește la nivel național asociații având obiective printre care se numără: promovarea biciclismului utilitar urban/ cotidian, a celui recreativ și turistic, precum și a altor moduri de utilizare a bicicletei; apărarea intereselor bicicliștilor; promovarea transportului durabil; promovarea unui stil de viață activ și sănătos prin utilizarea bicicletei. FBR este persoana juridică romană de drept privat, cu caracter neguvernamental (ONG), non-profit și nepartizană politic, funcționând în baza OG 26/ 2000, în principal în beneficiu public. FBR are personalitate juridică din 2007 și este afiliata la Federația Europeană a Bicicliștilor(ECF) și AliantaBiciclistica Mondială (WCA).

26 august 2017
Av. Radu Mititean
Președinte — Federația Bicicliștilor din România (FBR) director executiv — Clubul de Cicloturism ‘Napoca’ (CCN)

ANEXE:
ANEXA 1
Informare mai detaliată, inclusiv privind istoricul și contextul problematicii, în documentul publicat de una din asociațiile membre FBR
— Clubul de Cicloturism ‘Napoca’ (CCN): http://ccncluj.blogspot.ro/2017/08/proiectul-de-norme-privind-traseele.html

ANEXA 2:
O sinteză a demersurilor mai vechi, din perioada martie 1999 — martie 2008, pentru adoptarea acestui HG:
http://ccncluj.blogspot.ro/2008/03/reteaua-nationala-de-trasee.html

ANEXA 3:
Proiectul de Hotărâre a Guvernului, nota de fundamentare și anunțul de pe site-ul Ministerului Turismului privind inițierea procesului de adoptare — faza de consultare publică:
http://turism.gov.ro/web/2017/07/25/proiect-de-act-normativ-5/
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/07/Proiect-HG-trasee-cicloturistice.pdf
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/07/Nota-fundamentare-proiect-HG-trasee-cicloturistice.pdf

ANEXA 4:
Dezbaterea publică din 23.08.2017 — anunț, invitație și proces-verbal:
http://turism.gov.ro/web/2017/08/17/anunt-dezbatere-publica/
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/08/Anunt-dezbatere-publica.pdf
http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/08/PROCES-VERBAL-CICLOTURISM.pdf

Foto: Pixabay

1.413 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *