Craiova și comunele din regiune vor avea Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public

Craiova și comunele din regiune vor avea Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public

Primăria Craiova a dezbătut și votat în 27 ianuarie hotărârea privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Comunelor Breasta, Bucovăț, Cârcea, Ișalnița, Malu Mare şi Pielești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică. Astfel, regiunea va avea o asociație ce va reglementa serviciile și contractele de transport public atât pentru Craiova cât și pentru comunele din regiune. Întreg referatul și hotârârea pot fi consultate pe pagina primăriei Craiova.

Conform referatului de abrobare, serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite de Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale. Din categoria serviciilor comunitare de utilităţi publice face parte şi transportul public local de călători.

Pentru satisfacerea intereselor comunităţilor locale, pentru asigurarea dezvoltării acestui serviciu public şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate, Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în cadrul unui organism de utilitate publică, respectiv asociaţie de dezvoltare intercomunitară (ADI).

În acelaşi timp, Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Polul de Creştere Craiova identifică printre problemele ce caracterizează transportul public desfăşurat în Zona Metropolitană Craiova, suprapunerea rutelor, investiţii inadecvate şi o lipsă de integrare a acestui serviciu şi propune pentru depăşirea acestor probleme înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Transportului (ADI-Transport). Prin înfiinţarea ADI Transport, se va îmbunătăţi eficienţa de planificare a transportului public, se va crea o reţea integrată, eficientă din punct de vedere al costurilor şi se va îmbunătăţi accesibilitatea cetăţenilor la serviciile de transport public.

Prin adresa nr. 236560/2021, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”, propune asocierea Municipiului Craiova cu Comuna Breasta, Comuna Bucovăț, Comuna Cârcea, Comuna Ișalnița, Comuna Malu Mare și Comuna Pielești, în vederea înființării Asociației Metropolitană de Transport Public Craiova. Extinderea transportului public în zona metropolitană va contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, în contextul creșterii mobilității prietenoase cu mediul în interiorul zonei metropolitane, iar acest fenomen va genera efecte pozitive asupra dezvoltării economice locale și regionale.

Asfel, constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, se realizează având în vedere necesitatea îmbunătățirii în mod continuu a serviciului de transport public local și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și pentru respectarea principiilor ce stau la baza organizării serviciului de transport, respectiv:

– Garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului public de transport local;
– Rezolvarea problemelor de ordin economic, social și de mediu ale localităților implicate;
– Administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor de transport public aflate în proprietatea unităților administrativ teritoriale;
– Utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului public de transport local;
– Asigurarea executării unui serviciu public de transport public suportabil în ceea ce privește tariful de transport;
– Susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
– Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ – teritoriale prin servicii de calitate.

Foto: mobilitate.eu1.543 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *