CFR Călători solicită guvernului să crească tarifele din 1 iulie 2022 dar pierderile vor rămâne la peste 650 milioane lei

CFR Călători a lansat licitația pentru reparația locomotivei Transmontana 001

Ministerul Transporturilor a publicat pe site proiectul de buget pentru CFR Călători ce urmează să fie aprobat în următoarea perioadă proiect ce menționează și solicitarea din partea companiei pentru creșterea prețurilor suportate de călători. În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.

Totuși, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 dezechilibrat, cu o pierdere mai mare cu 147,03% decât cea realizată/preliminată la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 657.000 mii lei.

De asemenea, in proiect se mai spune că ținta de buget poate fi atinsă doar prin realizarea targetului de încasări directe prognozat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, astfel :

– majorarea tarifului la călătoria pe calea ferată

– încasarea la zi, a tuturor creanțelor de la Autoritatea pentru Reforma Feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

– aprobarea în trimestrul I al anului 2022 de către Comisia Europeană, a ajutorului de stat în valoare de 210 mil. lei, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, pentru perioada 01.04.2020 -31.08.2020, în baza art.107 alin.(2) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene”. Această sumă este deja prevazută în Legea nr.317/2021 – Bugetului de Stat pe anul 2022, la Art. 36 alin. (1).

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 6,67 %, respectiv cu suma de 146.888,54 mii lei, de la 2.200.975,65 mii lei (anul 2021) la 2.347.864,19 mii lei (anul 2022).

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,98% iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,02% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate în creștere cu 6,66% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 146.672,76 mii lei, de la 2.200.691,43 mii lei (anul 2021) la 2.347.361,19 mii lei(anul 2022).

Cifra de afaceri în anul 2022 va crește cu 12,11%, respectiv cu suma de 86.700,15 mii lei, de la 715.799,85 mii lei (anul 2021) la 802.500 mii lei (anul 2022).

Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de călători, vor crește în anul 2022, cu 12,70%, de la 694.310,75 mii lei (anul 2021) la 782.500 mii lei (anul 2022) urmare a creșterii volumului de activitate – 48.000 mii tren/km.

În sensul celor prezentate, realizarea veniturilor bugetate este posibilă doar în cazul în care se va aproba majorarea tarifelor, solicitată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. începând cu data de 1 iulie 2022, deoarece din anul 2013 nu au mai fost operate majorări de tarif la călătoria pe calea ferată.
În anul 2022, compensația alocată Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A., prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021, pentru transportul feroviar public de calatori, este în valoare de 1.152.119,19 mii lei (s-a scăzut rezerva de 10%) la care se adaugă suma de 4 mii lei (reprezintă compensație pe activităti, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni), rezultând o compensație totală în valoare de 1.152.123,19 mii lei.

Valoarea compensației totale de 1.152.123,19 mii lei, care a fost alocată în anul 2022, acoperă doar 60,7 % din compensația totală necesară, care a fost fundamentată pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare a societății.

Indicatorul “Alte venituri din exploatare,, este estimat la valoarea de 391.741 mii lei, mai mare cu 112,85% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021 și are următoarea componență:

-veniturile din subvenţii pentru investiţii (din cota parte de amortizare reluată pe venituri) în sumă de 167.000 mii lei, au fost mentinute la nivelul anului 2021 și reprezintă cota parte din amortizarea investiţiilor în materialul rulant, achiziţionat din alocaţiile de la bugetul de stat;

-veniturile din chirii (de spații și locomotive) au fost estimate în sumă de 14.000 mii lei;

-veniturile din vânzari de active, au fost estimate la valoarea de 2.000 mii lei și reprezintă veniturile obținute din vânzarea materialului rulant disponibilizat.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. poate majora veniturile din vanzâri de active dar această acțiune este condiționată strict de evoluția pietei de fier vechi.

Veniturile din vânzarea mărfurilor, au fost estimate pentru anul 2022 la o valoare de 1.000 mii lei.

Indicatorul “alte venituri din exploatare,, în valoare de 228.741 mii lei, cuprinde în principal, veniturile obșinute din remizări, manevră, remorcări, diverse prestații la vagoane și locomotive, verificâri tehnice, refacturări de utilităti, prestații diverse.

Veniturile financiare, care au o pondere de 0,02% în veniturile totale, au fost estimate la aceeași valoare ca cea din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021 prin HG nr.929/2021, respectiv 500 mii lei.

Cheltuielile totale în anul 2022 sunt estimate în creștere cu 21,81% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 537.924,50 mii lei.

Cheltuielile totale ale societății, au fost estimate având în vedere un volum de activitate de cca 48.000 mii tren/km, inclusiv tren/km tehnici și auxiliari.

În structură, cheltuielile din exploatare care au o pondere de 99,33% în cheltuielile totale, au fost estimate în anul 2022 în creștere cu 21,55% față de cele realizate la data de 31.12.2021.

În cadrul cheltuielilor de exploatare, indicatorul “cheltuieli cu bunuri și servicii” deține o pondere de 31,55%, indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate”, deține o pondere de 0,37%, indicatorul “cheltuieli cu personalul” deține o pondere de 36,76% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 31,32%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt estimate pe baza solicitărilor de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al societății, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile societății pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea societății de a acoperi aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza în cursul anului 2022.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, care dețin o pondere de 31,55% în total cheltuieli de exploatare, au fost estimate în creștere în anul 2022 cu 54,56%, respectiv cu suma de 1.839,97 mii lei, de la 14.060,03 mii lei (anul 2021) la 15.900 mii lei (anul 2022).

Cauzele creșterii cheltuielilor cu bunuri și servicii sunt următoarele:

– de la data de 1 ianuarie 2022 a crescut cu 3% valoarea accizei la motorină (de la valoarea de 1.981,75 lei/tonă la valoarea de 2.052,89 lei/tonă), trendul ascendent al cotației FOB – USD care a determinat o creștere a cotației în lei materializată în creșterea prețului adjudecat pentru achiziția de combustibil;

– impactul asupra prețului de consum al combustibililor a fost potențat de efectul statistic asociat ieșirii din baza de calcul a lunilor de debut ale pandemiei COVID-19, care au fost marcate de prăbușirea prețului petrolului;

– creșterea volumului de activitate a determinat creșterea numarului de tren-km programat;

– creșterea parcului de material rulant, va determina creșterea numărului de garnituri de tren, care se va reflecta prin creșterea consumului de combustibil și uleiuri;

– similar, și prețul la uleiuri a înregistrat creșteri semnificative (44% pentru ulei de ungere pentru motorul diesel 8-710 G3A, 31% pentru ulei de transmisii (T85W90), 48% pentru ulei pentru motoare Diesel Sulzer M25W40, 23% pentru ulei motor sintetic M10W40).

Cheltuielile cu energia electrică și utilitățile, în valoare de 385.000 mii lei, se compun din:

– cheltuielile cu energia electrică de tracțiune, în valoare de 340.000 mii lei care corespunde unui consum anual estimativ de 320.000 MWh;

– cheltuielile cu utilitățile – energie electrică, în valoare de 45.000 mii lei .

Față de valoarea preliminată a anului 2021, cheltuiala cu energia electrică de tracțiune, a fost fundamentată pentru anul 2022, cu o majorare substanțială de peste 200%, respectiv cu suma de 188.156 mii lei, având în vedere că Societatea Comercială “Electrificare CFR” S.A. – singurul furnizor de energie electrică pentru domeniul feroviar, a comunicat oficial că prețul energiei electrice va crește în anul 2022 cu 198%, altfel spus va crește de la 532, 99 MWH la 1.055,46 lei/MWh.

Foto: mobilitate.eu673 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *