CFR Călători solicită guvernului să crească tarifele din 1 iulie 2022

CFR Călători solicită guvernului să crească tarifele din 1 iulie 2022 dar pierderile vor rămâne la peste 650 milioane lei

Ministerul Transporturilor a publicat pe site proiectul de buget pentru CFR Călători ce urmează să fie aprobat în următoarea perioadă proiect ce menționează și solicitarea din partea companiei pentru creșterea prețurilor suportate de călători. În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.…