Comisia Europeană propune un buget record pentru infrastructura de transport feroviar în perioada 2021-2027

Ca parte a următorului buget pe termen lung al UE 2021-2027, Comisia Europeană propune astăzi reînnoirea Facilității „Conectarea Europei”, cu 42,3 miliarde de euro pentru a sprijini investițiile în rețelele europene de infrastructură pentru transporturi (30,6 miliarde de euro), energie (8,7 miliarde EUR) și digitalizare (3 miliarde EUR).

Programul „Conectarea Europei” (CEF) propune alocarea a 14,5 miliarde EUR sau 60% din bugetul său pentru a sprijini crearea de „rețele eficiente și interconectate” prin continuarea punerii în aplicare a acțiunilor în rețeaua centrală (85%) și într-o măsură mai mică (15%), pe rețeaua globală. Acest lucru este în concordanță cu poziția Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), care solicită continuarea investițiilor în rețeaua feroviară existentă și construirea unei noi infrastructuri în rețeaua transeuropeană de transport, concentrându-se pe proiecte de valoare adăugată europeană și punctele de legătură multimodale. CER salută faptul că restul de 40% din bugetul CEF pentru transport, care este de 9,6 miliarde EUR, urmează să fie alocat unei „mobilități inteligente, durabile, incluzive, sigure și sigure”, inclusiv investițiile în digitalizarea și sistemele europene de gestionare a traficului, sprijinirea serviciilor de transport feroviar de marfă. Transformarea digitală a operațiunilor este una dintre principalele priorități pentru sectorul feroviar.

Suma totală reprezintă o creștere de 47% față de perioada 2014-2020, indicând angajamentul UE față de o Uniune bine conectată și integrată, în care cetățenii și întreprinderile pot beneficia pe deplin de libera circulație și piața unică. Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune consolidarea dimensiunii de mediu a instrumentului „Conectarea Europei”, cu obiectivul de a contribui la atingerea obiectivelor climatice de 60% din bugetul său. Acest lucru va contribui la consolidarea Uniunii Energiei, la îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în temeiul Acordului de la Paris și la consolidarea poziției de lider mondial la nivel european în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Vicepreședintele responsabil pentru Uniunea Energiei, Maroš Šefčovič, a declarat: „De la Acordul de la Paris, crearea unor legături între sectoare este imperativă. Noul mecanism Conectarea Europei va impulsiona sinergii și mai mari între sectoarele transporturilor, energiei și digitale pentru a maximiza impactul în plus, creșterea bugetului său și posibila combinare cu alte instrumente vor ajuta Europa să rămână înaintea curbei globale pe proiecte inovatoare, cum ar fi rețelele inteligente și stocarea energiei”.

Comisarul pentru acțiune în domeniul energiei și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: „Această propunere va construi infrastructura necesară pentru tranziția în domeniul energiei curate și va contribui la atingerea obiectivelor ambițioase privind clima și energia pentru 2030. Noul program ne va ajuta, de asemenea, să finalizăm proiecte strategice, sincronizarea Balticilor cu rețeaua electrică europeană, care sunt esențiale pentru o adevărată Uniune a Energiei „.

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Transportul este un domeniu în care UE aduce beneficii concrete cetățenilor săi și astăzi propunem un buget fără precedent pentru a îmbunătăți mobilitatea pe întreg continentul nostru. Vrem ca cetățenii europeni să călătorească pe cele mai moderne, curată și conectată în lume, nu merită nimic mai puțin. „

Propunerea Comisiei vizează o mai bună integrare a sectoarelor transporturilor, energiei și digitalizării, în vederea accelerării procesului de decarbonizare și digitalizare a economiei UE. Soluțiile mobile de mobilitate, cum ar fi mobilitatea electrică, de exemplu necesită o integrare strânsă între sectorul transporturilor și cel energetic. Alte exemple includ mobilitatea autonomă, stocarea energiei și rețelele inteligente.1. Transport: mobilitate sigură, curată și conectată
Facilitatea „Conectarea Europei” va sprijini mobilitatea inteligentă, durabilă, incluzivă, sigură și sigură, în conformitate cu propunerile „Europa în mișcare” și cu politica UE privind infrastructura de transport. Acesta va contribui, de exemplu, la decarbonizarea transporturilor, acordând prioritate modurilor ecologice (precum transportul feroviar) și dezvoltarea punctelor de tarifare pentru combustibilii alternativi. Se propune, de asemenea, un accent mai puternic pe modernizarea rețelei, în special pentru a fi mai sigur și mai sigur. Ca o expresie concretă a solidarității europene, o parte din buget (11,3 miliarde de euro) va fi rezervată statelor membre eligibile pentru Fondul de coeziune.
Pentru prima dată, mecanismul Conectarea Europei va sprijini, de asemenea, infrastructura de transport cu dublă utilizare civilă-militară, cu 6,5 miliarde de euro. Obiectivul este adaptarea rețelei europene de transport la cerințele militare și îmbunătățirea mobilității militare în UE. Aceasta va aduce o contribuție importantă la o Uniune de Apărare deplină până în 2025, care este o prioritate politică a acestei Comisii. Propunerea de astăzi oferă comunicarea comună din noiembrie 2017 și planul de acțiune din martie 2018.

2. Energie: accesibilă, sigură și durabilă
În sectorul energetic, noul mecanism „Conectarea Europei” va permite crearea unei adevărate Uniuni a Energiei și va sprijini tranziția energetică în conformitate cu obiectivele propunerilor propunerilor privind energia curată pentru toți europenii. Acest lucru va permite Europei să rămână un prim factor în tranziția cu energie curată, în conformitate cu această prioritate politică a Comisiei Juncker, pentru a deveni lider mondial în domeniul energiei regenerabile.
În acest scop, o nouă componentă a bugetului va contribui la cooperarea statelor membre în ceea ce privește proiectele transfrontaliere de generare a energiei regenerabile, pentru a promova adoptarea strategică a tehnologiilor de energie regenerabile pe piață. Programul va continua, de asemenea, să susțină principalele infrastructuri de rețele transeuropene, permițând integrarea în continuare a pieței interne a energiei, sporind interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere și sectoare și facilitând decarbonizarea și garantând securitatea aprovizionării cu energie.

3. Digital: rețeaua de bandă largă de mare capacitate
Facilitatea „Conectarea Europei” va sprijini infrastructura digitală de ultimă oră, care pune bazele unei piețe unice digitale funcționale. Digitalizarea industriei europene și modernizarea sectoarelor precum transportul, energia, asistența medicală și administrația publică depind de accesul universal la rețelele de încredere, accesibile, de calitate, înalte și foarte înalte. Cu o cerere tot mai mare de rețele și infrastructuri de înaltă capacitate în domeniul comunicațiilor electronice, noua Facilitate pentru conectarea Europei va acorda o importanță mai mare infrastructurii de conectivitate digitală.

Rețelele transeuropene și cooperarea transfrontalieră sunt esențiale nu numai pentru funcționarea pieței unice, ci și strategice pentru punerea în aplicare a Uniunii energetice, a pieței unice digitale și a dezvoltării modurilor de transport durabile. Cu toate acestea, fără intervenția UE, operatorii privați și autoritățile naționale nu au suficient stimulent să investească în proiecte de infrastructură transfrontaliere.

Facilitatea „Conectarea Europei” urmărește să remedieze această situație datorită cofinanțării UE. Finanțarea este alocată pe baza unor cereri competitive de propuneri gestionate de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA).
Împreună cu programul InvestEU, acesta contribuie, de asemenea, la reducerea deficitului de investiții în Europa și la crearea de locuri de muncă și de creștere economică.

Sursa: COMISIA EUROPEANA

1.321 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *