Astra Vagoane Călători Arad este singurul ofertant al licitației pentru 20 de tramvaie noi la Oradea

Astra Arad este singurul ofertant pentru licitația de achiziție a 22 de tramvaie noi în Cluj Napoca

Astra Vagoane Călători Arad este singurul ofertant al licitației pentru 10 tramvaie noi la Oradea, contractul având și opțiunea pentru cumpărarea altor 10 vagoane după livrarea primelor unități. Licitația a fost lansată în luna mai, având o valoare estimată la 149 milioane lei, fără TVA, pentru cumpărarea primului lot de 10 tramvaie noi. Fondurile sunt asigurate prin Programul Operational Regional 2014-2020 și bugetul local al Primariei Municipiului Oradea. În funcție de rezultatele analizei ofertei, Primăria Oradea urmează să anunțe dacă oferta Astra Vagoane Călători Arad este conformă și se merge către semnarea contractului, sau dacă licitația va fi anulată și reluată ulterior. Astra Vagoane Călători Arad este de asemenea singurul ofertant pentru licitația de tramvaie noi din Cluj Napoca, urmând ca și aici să se finalizeze analiza documentației pentru a se semna sau anula licitația.Descrierea achiziției conform SEAP:
Obiectul achizitiei îl constituie un numar de 10 tramvaie noi pentru transportul urban de calatori în municipiul Oradea. De asemenea fac parte din obiectul achizitiei si vor fi incluse în pret urmatoarele elemente:
• livrarea de dispozitive, echipamente de diagnostic, piese de schimb si scule specifice necesare punerii în functiune a tramvaielor livrate la OTL si operarii în conditii de functionalitate a acestora;
• instruirea si autorizarea personalului OTL ;
• activitatea de punere în functiune a tramvaielor în OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra produsului final de catre Ofertant;
• Manopera de întretinere planificata si revizii tehnice conform manualului de întretinere al producatorului va fi efectuata în perioada de garantie de catre Ofertantul declarat câstigator, cu personal propriu sau cu personalul OTL cu asumarea întregii responsabilitati asupra produsului final de catre Ofertant.
• asigurarea reprezentantei service în regim permanent la sediul (depoul) OTL pe toata perioada de garantie;
• livrarea de piese de schimb, agregate, echipamente si materiale de prima dotare, uleiuri si lubrifianti, SDV-uri speciale, consumabile, conform manualului de întretinere si reparatii si echipamente de diagnosticare complete (inclusiv hardware si software)

Numarul de tramvaie care fac obiectul prezentei proceduri este de 10.
Suplimentarea pretului contractului va putea fi facuta fara organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unui act aditional, autoritatea contractanta stabilind in acest sens in propunerea de contract o clauza de revizuire in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit a din Legea 98/2016. In baza acestei clauze vor putea fi achizitionate inca maxim 10 buc tramvaie.
Valoarea estimata de 148.905.600 lei fara tva reprezinta valoarea estimata totala in lei fara tva conform art 2 caz practic pag 6 din Instructiunea 3/2017- respectiv, valoarea estimata a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (10buc) inclusiv cantitatile suplimentare care vor putea fi achizitionate in baza clauzei de revizuire (alte 10 buc).

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile.Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Foto: Andrei Marian

1.461 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *