24 de companii feroviare din Europa ce includ și CFR Marfă au semnat un angajament de creștere a sustenabilității feroviare până în 2030

24 de companii feroviare din Europa ce includ și CFR Marfă au semnat un angajament de creștere a transportului intermodal până în 2030

ZSSK CARGO anunță că împrerună cu alte companii feroviare, inclusiv CFR Marfă din România, din 24 de țări europene s-au angajat să sporească atractivitatea, inovația și durabilitatea mediului transportului feroviar pe tot continentul. Totul având convingerea responsabilă care duce căile ferate spre un rol cheie în combaterea schimbărilor climatice și, prin urmare, trebuie luat un angajament concret de a reduce emisiile de GES cu 30% în 2030 față de 2015 și de a atinge neutralitatea climatică până cel târziu în 2050, inclusiv cu scopul de a îmbunătăți în continuare eficiența energetică Pentru a reuși această provocare a viitorului, este acum necesară o investiție europeană masivă în sectorul feroviar, spun cele 24 de companii în angajamentul semnat.

Mobilitate.eu reia pe scurt o parte din textul angajamentului semnat de cele 24 de companii:

Noi, Căile Ferate Europene, gestionăm și operăm cel mai durabil mod de transport motorizat. Credem că transportul feroviar trebuie să joace un rol esențial în abordarea schimbărilor climatice și în scăderea emisiilor de GES din transport. În acest scop, există o soluție simplă: creșterea substanțială a cotei modale a transportului feroviar până în 2030. Căile ferate europene susțin ferm acest concept și toate intenționează să-și crească volumele de pasageri și mărfuri.

Pentru a atinge acest obiectiv, suntem convinși că este nevoie de o combinație de măsuri comerciale, de mediu, financiare și de reglementare. Unele dintre aceste măsuri trebuie puse în aplicare direct de către căile ferate. Altele trebuie puse în aplicare de către UE și guvernele naționale. Ne angajăm astăzi, prin acest angajament, să luăm acțiuni concrete pentru a face transportul feroviar mai atractiv pentru clienți și chiar mai durabil, mai incluziv și mai inovator.

Considerăm că combinarea angajamentului nostru cu măsurile de politică naționale și ale UE va face ca transferul modal să devină realitate pe termen scurt și, prin urmare, va aduce o contribuție semnificativă la atingerea neutralității climatice până în 2050.

1. Ne angajăm să facem căile ferate mai atractive pentru pasageri și expeditori prin:

• Creșterea cooperării noastre cu alte moduri de transport pentru a dezvolta în continuare modilitatea door to door
• Îmbunătățirea experienței de călătorie și de eliberare a biletelor pentru pasageri, cu o rezervare mai ușoară, digitalizarea biletelor, informații în timp real înainte și în timpul călătoriei, suport mai bun în timpul perturbărilor și întârzierilor până în 2025.
• Colaborează cu Comisia Europeană pentru a dezvolta un instrument armonizat pentru amprenta de carbon al UE care ar trebui să servească drept bază pentru o etichetă de servicii de transport care este obligatorie din punct de vedere juridic și ajută promovarea modurilor eficiente din punct de vedere al carbonului și din punct de vedere energetic față de pasageri și expeditori.
• Dezvoltarea în continuare a serviciilor internaționale fezabile pentru pasageri, inclusiv trenurile de noapte, și utilizarea în măsura în care potenţialul feroviar pentru călătoriile transfrontaliere este o alternativă la zboruri pe distanță medie și scurtă
2. Ne angajăm să facem căile ferate și mai sustenabile
• Scopul unei transformări ecologice cuprinzătoare a căilor ferate europene, inclusiv toate aspectele de durabilitate (protecția climei și a mediului, economie circulară, proiectare ecologică, energie și tranziție).
• Reducerea emisiilor de GES din transportul feroviar cu 30% în 2030 comparativ cu 2015 și atingerea schimbărilor climatice de neutralitate până cel târziu în 2050
o O utilizare mai eficientă din punct de vedere energetic a activelor noastre (conducere ecologică, contoare de energie electrică la bord, reducerea consumului de energie în timpul opririlor comerciale sau în oprire, investiții în material rulant și mai sustenabil și implementarea Digital Capacity Management și Digital Automatic Coupling
o Ecologizarea în continuare a mixului nostru de energie electrică;
o Decarbonizarea completă a operațiunilor feroviare prin completarea electrificării cu investiții în tehnologii alternative de propulsie, cum ar fi bateria, hibridul, trenuri cu hidrogen sau biocombustibil atunci când electrificarea este prea costisitoare.
• Creșterea economiei circulare în căile ferate pentru a atinge o rată de reciclare semnificativ mai mare până în 2030.

3. Ne angajăm să facem căile ferate mai incluzive
• Bazându-ne pe Acordul CER-ETF „Femeile în calea ferată”, ne vom diversifica în continuare modul de angajare în companii, crescând în continuare ponderea femeilor în noile recrutări, inclusiv la nivel managerial și executiv.
• Încurajarea dezvoltării uceniciei în companiile noastre și a recrutării de ucenici, precum și mobilitatea internațională a anumitor profiluri de juniori.
• Imbunătățirea abilităților digitale ale angajaților pentru a le crește angajabilitatea și mobilitatea în cadrul companiilor.

4. Ne angajăm să facem căile ferate mai inovatoare
• Creșterea semnificativă a bugetelor noastre pentru cercetare, dezvoltare și inovare până în 2030.
• Promovarea inovației feroviare ca mijloc de atragere a talentelor tehnice în sector.
• Facilitarea sinergiilor cu alte sectoare industriale pentru a dezvolta blocuri tehnice comune.
• Furnizarea de operațiuni feroviare de pasageri și marfă mai fiabile și productive în conformitate cu așteptările clienților care ajută la depășirea barierelor de interoperabilitate datorită inovației și digitalizării.

Foto&info: SNCF761 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *