Alstom este unicul ofertant al licitației pentru 16 locomotive noi derulată de ARF

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că astăzi, 03 aprilie 2023, a avut loc ședința Comisiei de evaluare, desemnată în cadrul licitației privind achiziția a 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, în vederea deschiderii ofertelor depuse.

Astfel, societatea care a depus documentația (propunerea tehnică și financiară) este asocierea S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. Romania (Ofertant lider) – ALSTOM TRANSPORTATION GERMANY (Ofertant).
Reaminitim că procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători, a fost lansată în data de 10 octombrie 2022, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 4. Transport sustenabil, și avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Precizăm că perioada de mentenanță și reparații este de 20 ani, în cadrul căreia sunt incluse serviciile necesare funcționării respectivelor locomotive electrice, și anume: instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea acestora și a aplicațiilor software, transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, conform Caietului de Sarcini.

Astfel, contractul de achiziţii are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 20 ani, fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Obiectivul Componentei 4 – Transport sustenabil, prevăzută în PNRR, este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România, prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport(TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane.

Locomotivele achiziționate vor fi utilizate pe rutele aflate sub contractele de servicii publice (CSP), atribuite în mod competitiv operatorilor de transport feroviar de călători, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 și potrivit legislației din România.

Valoarea estimată este cuprinsă între 702.453.762,18 lei, fără TVA, si 1.036.568.887,80 lei, fără TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport durabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Durata contractului aferent lotului atribuit va fi de 275 luni.

Ulterior deschiderii ofertei, comisia va începe evaluarea acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cerințele Caietului de Sarcini.

Foto: mobilitate.eu / Info: ARF

3.708 Vizualizări

1 thought on “Alstom este unicul ofertant al licitației pentru 16 locomotive noi derulată de ARF

  1. 1 miliard de lei fara TVA pt 16 locomotive noi ??? Chiar si cu mentenanta pe 20 asta e MEGA FURT!
    Asta inseamna 12.6 milioane euro/ locomotiva!!
    Adica cat 4 locomotive Transmontana de la Softronic ( cu 6 osii deci ipotetic ar trebui sa fie mai scumpe decat cele cu 4) sau cat 5-6 locomotive Smatron de la Siemens.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *