Ministerul Transporturilor lansează un proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier

Ministerul Transporturilor a lansat un proiect de act normativ, „Hotărâre a Guvernului privind aprobarea finanțării proiectului ”Implementare planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier – etapa 2011 – 2016””, în vedrea implementării unor sisteme de absorbție a zgomotului pe drumurile naționale unde zgomotul produs de trafic este peste limitele admise.

Proiectul de faţă reprezintă o primă etapă de implementare (fapt stabilit de comun acord cu Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor) şi a fost estimat la o valoare totală de 110.790.240,31 lei fără TVA (24.359.675,54 Euro fără TVA, curs valutar BNR 10.05.2017: 1 Euro=4.5481 lei), (131.840.385.96 lei cu TVA) valoare obţinută în urma derulării procesului de consultare a pieţei conform Legii nr. 98/2016, în baza ofertelor primite de C.N.A.I.R. – S.A. de la operatorii economici din domeniul aferent proiectului, dar şi prin prospectarea pieţei cu accesarea paginilor web ale marilor comercianţi specializaţi.În această primă etapă se au în vedere sectoarele pe care traficul în anul 2011 a fost peste 6 milioane treceri autovehicule (aprox. 113 km, din care cca. 32 km aferenţi unor sectoare pe care traficul înregistrat în 2011 a depăşit 10 milioane de treceri autovehicule) şi toate sectoarele pe care s-au propus montarea de panouri fonoabsorbante (aprox. 24 km), rămânând ca ulterior să se identifice posibile surse de finanţare din instrumente structurale pentru restul sectoarelor pe care se doreşte aşterenere de covoare fonoabsorbante cuprinse în proiectul iniţial (proiectul iniţial a fost estimat la o valoare de aprox. 80 000 000 Euro fără TVA, şi avea în vedere aşternerea de covoare fonoabsorbante pe aprox. 600 km şi montarea de panouri fonoabsorbante pe aprox. 24 km).

Finanţarea proiectului se va face din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Obiectivul specific 2.5. Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului, şi de către Guvernul României prin asigurarea cofinanţării necesare.

Contextul implementării proiectului pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier, conform documentelor publicate de MT
În 29 iunie 2002 Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva 2002/49/EC privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, având ca principală ţintă definirea unei abordări comune a problemei pe care o reprezintă zgomotul în scopul identificării, prevenirii şi reducerii nivelului zgomotului urban prin:
· Determinarea expunerii la zgomot a populaţiei prin cartarea zgomotului.
· Informarea publicului despre expunerea populatiei la zgomot, efectele sale asupra populatiei, şi masurile ce se pot lua pentru limitarea nivelului de zgomot.
· Stabilirea de planuri de acţiune bazate pe cartarea zgomotului în vederea reducerii zgomotului acolo unde este necesar şi a păstrării zonelor liniştite acolo unde acestea există.
În baza obligaţiilor ce decurg din apartenenţa la Comunitatea Europeană, România şi-a adaptat legislaţia în domeniu, astfel încât Directiva 2002/49/EC a fost transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 321/2005, cartarea zgomotului generat de traficul rutier se efectuează pe sectoare de drum naţional şi autostrăzi pe care traficul depăşeşte 3 milioane de vehicule/an, o dată la 5 ani şi ori de câte ori situaţia o impune. În urma derulării unei etape de cartare se evidenţiază sectoarele de drumuri naţionale şi autostrăzi pe care zgomotul generat de traficul rutier depăşeşte limitele maxim admise stabilite prin legislaţie. Pentru aceste sectoare se întocmesc în anul următor planurile de acţiune care cuprind măsuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier. La nivelul anului 2017 se desfaşoară cea de-a 3-a etapă de cartare a zgomotului, cartare ce va duce la întocmirea unui nou set de planuri de actiune pentru implementarea de măsuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier. Până în prezent, România, prin C.N.A.I.R. -S.A., nu a implementat nici o măsură stabilită prin planurile de acţiune întocmite în etapele anterioare, ceea ce plasează România la coada clasamentului Uniunii Europene privind reducerea zgomotului generat de traficul rutier.Proiectul „Implementare planuri de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier-etapa 2011-2016” a fost întocmit în urma derulării celei de-a doua etape de cartare a zgomotului derulată simultan la nivelul Uniunii Europene pentru evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental. Întocmirea proiectului are la bază obligaţiile ce reies din art. 1, alin. (1), art. 4, alin. (3), precum şi din Anexa 6 – Cerinţe minime pentru planurile de acţiune ale Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea reducerii zgomotului generat de traficul rutier, prin proiectul mai sus mentionat urmează să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului care vizează două direcţii: aşternerea de covoare fonoabsorbante şi montarea de panouri fonoabsorbante. Obiectivul general este de a oferi un confort acustic minim necesar atât participanţilor la trafic cât şi persoanelor care locuiesc în vecinătatea anumitor sectoare de drumuri naţionale pe care s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului datorat traficului rutier intens.

La nivelul Uniunii Europene, zgomotul generat de traficul rutier reprezintă principala sursă de poluare fonică. Astfel, în urma desfăşurării celei de-a doua etape de cartare a zgomotului, se estimează că aproximativ 125 milioane de persoane sunt afectate de zgomotul generat de traficul rutier care depăşeşte pragul de 55 dB pe timpul zilei şi aproximativ 35 milioane sunt expuse zgomotului generat de traficul rutier mai mare de 65 dB pe timpul nopţii.

Textul proiectului de hotărâre:

Info: Ministerul Transporturilor
CFR Calatori investeste 10 milioane de euro pentru reparatia capitala a locomotivelor LDH
CFR Calatori a atribuit contractul pentru reparatii la automotoarele Malaxa
CFR Calatori atribuie un contract pentru reparatia vagoanelor din seriile 10-56, 19-56, 19-54 si 19-55
CFR Calatori lanseaza licitatia pentru reparatia osiilor automotoarelor Siemens Desiro
CFR Marfa castiga un contract în valoare de 29 de milioane de euro pentru transportul carbunelui la CET Govora

832 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *