Ministerul Transporturilor prezintă o modificare legislativă pentru accelerarea proiectelor de infrastructură feroviară și rutieră

Ministerul Transporturilor supune dezbaterii publice, aici, „Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea şi completarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”. Proiectul se orientează în special către simplificarea procedurilor de stingere a conflictelor dintre stat și constructori, legate de penalități, întârzieri sau alte probleme.

Întrucât, România are, potrivit acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană și Cărții ale a transporturilor, obligația de a finanța, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, și de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe rețeaua TEN-T Core și pe rețeaua TENT – T Comprehensive.

Deoarece rețelele de transport TENT – T Core și Comprehensive sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătățirea liberei circulații a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor și la promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și contribuie la realizarea unei economii de piață sociale mai competitive.

Având în vedere că lipsa cadrului legal care să reglementeze posibilitatea stingerii revendicărilor executanților de lucrări într-o fază incipientă, conduce la o grevare a bugetului de stat, cu o valoare estimată la 1 miliard de euro, în multe situații valoarea penalităților de întârziere, a accesoriilor, a costurilor cu executarea silită putând depășind debitul principal.
Ținând cont de necesitatea adoptării unor măsuri administrative urgente care să asigure încheierea financiară a contractelor de execuție lucrări încheiate, având ca sursă de finanțare asigurată din programul EX – ISPA precum și a contractelor de execuție lucrări având ca sursă de finanțare programul Post -T.

În acest sens, principalele consecințe rezultate din situațiile descrise mai sus sunt:
-creșterea presiunii asupra bugetului de stat din cauza pierderii sumelor alocate României din fondurile structurale în perioada de programare 2018-2020,
– aplicarea penalităților de întârziere și accesoriilor aferente de către executanții de lucrări

Blocajele pe care le generează această situație extraordinară în implementarea proiectelor până la soluţionarea revendicărilor în instanţele de arbitraj trebuie urgent reglementate prin crearea unor mecanisme necesare negocierii directe, dacă sumele sunt stabilite prin Determinare a Inginerului supervizor, anterior apelării la soluționarea revendicării în comisiile de adjudecare a disputelor, precum și unor mecanisme contractuale alternative care să nu afecteze drepturile şi obligaţiile părţilor, stabilite pe bază de act adiţional la contractul de execuţie lucrări, evitându-se astfel impactul negativ al plăţii unor sume considerabile din bugetul de stat aferente penalităţilor şi majorărilor de întârziere. De asemenea, prin reducerea/eliminarea blocajelor în implementarea proiectelor rezultate din neplata disputelor se evită riscul de pierdere a sumelor alocate din fonduri structurale în sectorul transporturilor.

Având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare și constituie o situație de urgență, și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.Info: Ministerul Transporturilor

1.134 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *