Metrorex achiziționează energie electrică pentru exploatarea rețelei timp de 6 luni

metrou, metrorex

Metrorex a lansat licitația pentru „Furnizare de energie electrică pentru o perioadă de 6 luni”, valoarea estimată a energiei fiind de 142,8 milioane lei. Ofertele se pot depune până la data de 27.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 27.08.2022.

Conform SEAP, se are în vedere încheierea unui contract de furnizare energie electrică pentru o perioadă de 6 luni, pentru necesarul Metrorex, aferent sistemului de alimentare ce include 36 locuri de consum (81 de puncte de măsurare a energiei electrice alimentate la medie tensiune (10 kV și 20 kV). Cantitatea totală de energie electrică estimată pentru 6 luni este de 96.700 MWh.
Furnizorul de energie va încheia contractele aferente activității de transport, servicii de sistem și distribuție a energiei electrice incluzând în prețul de livrare costurile aferente tarifelor reglementate de ANRE, pe baza deciziilor sau ordinelor emise. Prețul energiei electrice este format din:
– preț energie electrică activă (lei/MWh) la medie tensiune, cu dezechilibre incluse (componenta fixă);
– tarife reglementate ANRE, valabile la data încheierii contractului, inclusiv contribuția pentru cogenerare și valoarea certificatelor verzi (componenta variabilă), compusă din :
a) tarif mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducerea energiei electrice în rețea (TG) și de extragerea energiei electrice din rețea (TL) și tariful pentru sistem (TSS) – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. (lei/ MWh);
b) tarif specific pentru serviciul de distribuția energiei electrice (TD_MT), pentru Societatea E-Distribuție Muntenia (lei/MWh);
c) contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență (lei/MWh);
d) contravaloarea Certificate verzi, specificată explicit (lei/MWh);
– acciza comercială
– Prețul nu include valoarea energiei reactive si nici TVA.

Contravaloarea energiei electrice livrată consumatorului de către furnizor se calculează lunar, pe baza cantităţii totale de energie electrică consumată, a preţului unitar de contract şi a tarifelor reglementate pentru activităţile de transport, serviciile de sistem, decontare pe piaţa angro de energie şi distribuţie. Cantitatea totală de energie electrică activă și reactivă consumată este cea rezultată din datele de măsurare transmise furnizorului de catre operatorul de distribuţie (în format electronic), în conformitate cu reglementările legale în vigoare.383 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *