RAT Craiova lansează procedurile pentru modernizarea depoului de tramvaie
Mobilitate

MDRAP a lansat licitația pentru 17 tramvaie noi de 25 de metri pentru Municipiul Craiova

MDRAP a lansat licitația pentru „Achiziționarea de 17 tramvaie cu lungimea de cca. 25m destinate transportului public urban de călători”, ce vor fi livrate către Depoul de tramvaie RAT SRL Craiova. Ofertele pot fi depuse până la data de 06.03.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 06.09.2019, iar livrarea să aibă loc în termen de 24 de luni de la semnarea contractului. Valoarea estimată a celor 17 tramvaie este de 170 milioane lei.

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl reprezintă achiziționarea de tramvaie, noi și nefolosite (cod CPV 34622100-4 – Vagoane de tramvai rev.2), destinate transportului public de călători.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, în parteneriat cu orașele România, și cu sprijinul JASPERS, implementează un proiect comun pentru achiziția de material rulant modern cu zero emisii pentru îmbunătățirea transportului public urban și facilitarea tranziției de paradigmă în direcția mobilității urbane durabile. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Tramvaiele trebuie să îndeplinească condiții speciale de fiabilitate, securitate, confort, protecție ambientală la nivelul normelor europene actuale (SR EN 50126-1:2003/AC:2014 [19], SR EN 50128:2012/AC:2014 [20], SR EN 50129:2003/AC:2014 [21], SR EN 14363:2016 [6], SR EN 50121-5:2017 [18], SR EN 50500:2009/A1:2015 [37], SR EN 62311:2008 [47]) și trebuie să asigure o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și accesibilitate ușoară la agregate.

Prin asigurarea funcției de autodiagnoză, prin fiabilitatea echipamentelor și prin calitatea materialelor utilizate la fabricarea și echiparea tramvaielor nu trebuie să fie necesară revizia zilnică. Vor fi admise verificări zilnice pentru integritatea tramvaielor în ansamblu și de asemenea verificări ale sistemelor mecanice și electrice ce concură la siguranța circulației.
Ca și construcție, tramvaiele trebuie să fie unidirecționale, să aibă podea 100% coborâtă pe toată suprafața destinată pasagerilor, cu facilități (rampe/rampă) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor și a persoanelor cu mobilitate redusă. Nu sunt acceptate modelele de tramvaie bidirecționale.

Tramvaiele trebuie să fie formate din module unite între ele prin burdufuri etanșe care să asigure o legătură elastică între caroseriile modulelor și să fie propulsate prin intermediul boghiurilor motoare.

Tramvaiele trebuie să aibă minim patru uși duble de serviciu comandate electric comandate electronic și acționate electric, cu lățimea minimă de 1200 mm, pentru urcarea și coborârea călătorilor, accesibile pe partea dreaptă a tramvaiului în direcția de mers.

În plus față de cele patru uși duble, tramvaiele pot avea și uși simple (uși cu o singură foaie), respectiv prima ușă din partea din față lângă cabina vatmanului, respectiv ultima ușă, din partea din spate a tramvaielor lângă postul de conducere suplimentar pentru mersul în spate, ambele variante constructive fiind acceptate de către achizitor.

Ușile vor fi prevăzute cu sistem de siguranță antistrivire, cu buton de precomandă a deschiderii ușilor în stații, atât din interior cât și din exterior, respectiv cu buton pentru deschiderea ușilor în caz de urgență. Tramvaiele trebuie să nu permită deplasarea cu ușile deschise cu excepția cazurilor în care acesta funcționează în regim de avarie cu viteză redusă și fără călători.
Tramvaiele trebuie să aibă o capacitate de transport totală de minim 190 locuri, respectiv 6 persoane/m2 (calculate la 0,167 m2/călător în picioare) din care minim 50 pe scaune fixe, nerabatabile, din care min. 6 accesibile din low floor, plus vatmanul, conform SR 13342:1996 [67]. Producătorul poate suplimenta numărul de locuri pentru călători din tramvai prin montarea de scaune rabatabile. Ofertantul va prezenta o schiță detaliată a interiorului tramvaiului, va preciza suprafața care a stat la baza calculului numărului de călători în picioare și va furniza modul de calcul al suprafeței destinate călătorilor în picioare.

Scaunele pentru călători vor fi singulare și nu de tip banchetă, realizate din material armat cu fibră de sticlă sau mase plastice cu tratament antistatic, vopsea înglobată, proprietăți antigraffiti, antivandalism cu tapițeria rezistentă la uzură și murdărie. Tapițeria trebuie să poată fi schimbată ușor și să fie rezistentă la actele de vandalism.Foto: Andrei Marian

758 Vizualizări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *