MDRAP a demarat procesul de elaborare a codului amenajării teritoriului, urbanismului si construcțiilor

Codificarea legislației este un demers care vine în aplicarea Strategiei privind o mai bună reglementare 2014-2020 precum și a Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, și este prevăzută ca măsură în cadrul planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

Prin intermediul Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor:
 reglementările din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și din domeniile conexe (mediu, energie, transporturi, cadastru, proprietate, zone construite protejate și monumente istorice, gestiunea riscurilor naturale şi industriale) vor fi reunite într-o structură unitară;
 legislația și normele metodologice vor fi corelate, simplificate și îmbunătățite, astfel încât orice persoană fizică sau juridică, profesionist sau investitor, să cunoască și să aplice corect prevederile legale în materie.

În vederea fundamentării acestui Cod, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a realizat, într-o primă etapă, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, actul normativ care stabileşte principiile generale pentru elaborarea codului, precum și structura indicativă. Proiectul se află în etapa finală de avizare interinstituțională și urmează să fie propus spre aprobare Guvernului României.

Totodată, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 se află în implementare din luna mai 2018 proiectul “Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 asigurarea cadrului legislativ sistematizat și optimizat, prin elaborarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor;
 asigurarea unor instrumente metodologice, operaționale și de informare și comunicare pentru aplicarea legislației modificate;
 formarea unui aparat administrativ eficient, care să se bazeze pe instrumente obiective, cuantificabile şi uşor de monitorizat şi actualizat.

Bugetul proiectului este de 11.794.031,49 lei, din care:
 9.905.083,23 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European (prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente);
 1.888.948,26 lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (MDRAP).

Proiectul are o durată de 30 de luni (9 mai 2018 – 9 octombrie 2020) şi este structurat în următoarele componente:
Componenta 1 – Sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor;
Componenta 2 – Elaborarea de proceduri pentru optimizarea fluxurilor de proces și informaționale, ghiduri pentru dezvoltare urbană și gestiunea localităților, pentru asigurarea aplicării unitare a legislației și principiilor de dezvoltare durabilă de către autoritățile administrației publice locale și publicarea centralizată a acestora;
Componenta 3 – Administraţie publică mai eficientă, prin consolidarea structurilor instituţionale responsabile din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.Sursa: MDRAP

1.587 Vizualizări

1 thought on “MDRAP a demarat procesul de elaborare a codului amenajării teritoriului, urbanismului si construcțiilor

  1. Buna ziua
    Apreciez obiectivele procesului de elaborare a codului amenajării teritoriului, urbanismului si construcțiilor prin oferta proprie a pilotului complex: brevet de inventie RO125239 ,,Amenajare hidrotehnica pentru prevenirea si diminuarea inundatiilor”.
    Cu stima.
    Tudor Neda Cojocaru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *