EGIS a câștigat contractul pentru supervizarea modernizării și electrificării liniei Aleșd – Frontieră

Oradea face pași pentru centrul de transport intermodal de marfă ce va fi conectat și la CFR

CFR SA anunță că a fost desemnată 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐âș𝑡𝑖𝑔ă𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒 pentru serviciile de 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛ță ș𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 a proiectării şi execuţiei lucrărilor pe 𝐿𝑂𝑇𝑈𝐿 4 𝐴𝐿𝐸Ș𝐷 – 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐼𝐸𝑅Ă, aferent obiectivului de investiții „𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 ș𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑎𝑡ă 𝐶𝑙𝑢𝑗 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑐𝑎 – 𝑂𝑟𝑎𝑑𝑒𝑎 – 𝐸𝑝𝑖𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎 𝐵𝑖h𝑜𝑟”. 𝐸𝐺𝐼𝑆 𝑅𝑂𝑀𝐴𝑁𝐼𝐴 𝑆.𝐴. a fost desemnată câștigătoare, oferta depusă având valoarea de 22.501.700 lei, fără TVA, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

În cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va coordona, va asigura consultanță și supervizare în cadrul celor două etape ale contractelor, respectiv proiectarea şi execuţia lucrărilor de electrificare și reabilitare, aferente LOTULUI 4, conform prevederilor HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea, va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛ț𝑎 ș𝑖 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 etapelor de proiectare și execuție lucrări se va realiza pe secțiunea de cale ferată 𝐴𝐿𝐸Ș𝐷 – 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐼𝐸𝑅Ă, 𝑝𝑒 𝑜 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 46,75 𝑘𝑚:
✅ km 620+430 – 660+086
✅ km 0+000 – 7+088.

S𝑢𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛ţ𝑎𝑟𝑒 a contractului de consultanță și supervizare proiectare și execuție lucrări pe 𝐿𝑂𝑇𝑈𝐿 4 𝐴𝐿𝐸Ș𝐷 – 𝐹𝑅𝑂𝑁𝑇𝐼𝐸𝑅Ă va fi asigurată din fonduri nerambursabile prevăzute în 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑁𝑎ţ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 ş𝑖 𝑅𝑒𝑧𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛ţă (𝑃𝑁𝑅𝑅), Componenta 4 – Transport sustenabil, durata totală estimată a serviciilor prestate fiind de 103 luni.

Foto: mobilitate.eu

552 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *