Comisia Europeană lansează declarația pentru creșterea oportunităților femeilor în sectorul transporturilor

Cu doar 22% dintre angajați fiind femei, sectorul transporturilor nu este echilibrat între sexe. Obiectivul platformei „Femeile în transport – Platforma UE pentru schimbare”, lansată la 27 noiembrie 2017, este consolidarea ocupării forței de muncă și a egalității de șanse pentru femei și bărbați în sectorul transporturilor, datorită acțiunilor aduse de membrii Platformei . De asemenea, va servi drept forum pentru discutarea și schimbul de bune practici.

Declarația privind egalitatea de șanse între femei și bărbați în sectorul transporturilor conține următoarele mențiuni:
1. Întrucât nediscriminarea și egalitatea între femei și bărbați se numără printre valorile fondatoare ale Uniunii Europene;
2. Întrucât transportul nu este un sector echilibrat între femei și bărbați în Europa;
3. Întrucât femeile reprezintă doar aproximativ 22% din forța de muncă europeană a transporturilor, cu mult sub ponderea lor în economia globală;
4. Întrucât îmbunătățirea echilibrului între sexe contribuie la locurile de muncă mai diverse, cu efecte pozitive atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Mai mult, influențează pozitiv atractivitatea locurilor de muncă și competitivitatea sectorului;
5. Noi, semnatarii, solicităm tuturor actorilor implicați să-și întărească eforturile pentru a promova în mod eficient ocuparea și reprezentarea femeilor în domeniul transporturilor.
6. Noi, semnatarii, suntem de acord că:
– Datele dezagregate de gen ar trebui colectate și analizate pentru a oferi o bază solidă pentru planificarea politicilor și a măsurilor, monitorizarea progresului și evaluarea impactului acțiunilor vizate.
– Pentru a crește ocuparea forței de muncă în rândul femeilor, măsurile bazate pe întreprinderi ar trebui să fie sprijinite de eforturi instituționale și sociale mai largi pentru a conduce schimbările culturale necesare. Aceasta include, de exemplu, combaterea stereotipurilor de la o vârstă fragedă prin educație.
– Femeile ar trebui să beneficieze de oportunități egale în ceea ce privește dezvoltarea carierei și să fie prezente și implicate la toate nivelurile, inclusiv prin reprezentare, conducere și luarea deciziilor.
– O cultură organizațională pozitivă, precum și condiții adecvate de angajare și de muncă sunt esențiale pentru asigurarea atractivității profesiilor de transport: de ex. procese echitabile și transparente de recrutare, oportunități egale de remunerare și carieră, medii și facilități de lucru adecvate, măsuri de sprijinire a echilibrului dintre viața profesională și viața privată și dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor.
– Trebuie eliminată orice formă de discriminare, hărțuire, intimidare, intimidare sau violență la locul de muncă.
7. Ne angajăm să lucrăm pentru asigurarea egalității de gen în domeniul transporturilor, în domeniile noastre de competență.
8. Solicităm tuturor actorilor să abordeze problemele de mai sus prin măsuri adecvate.
9. Încurajăm cu fermitate părțile interesate să utilizeze „Platforma UE pentru schimbare” pentru a-și face cunoscute eforturile individuale și pentru a face schimb de bune practici între diferitele moduri de transport și țări.

Până în prezent, demersul a fost adoptat de Austria, Croația, Spania și Suedia, dar și de numeroase agenții și organizații europene de transport (The European Union Agency for Railways (ERA)):
CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation)
CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies)
CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services)
ECA (European Cockpit Association)
ECSA (European Community Shipowners’ associations)
ESPO (European Sea Ports Organisation)
ETA (European Tugowners Association)
ETF (European Transport Workers’ Federation)
FEPORT (Federation of European Private Port Operators)
IRU (International Road Transport Union)
UIP (International Union of Wagon Keepers).
UITP (Union Internationale des Transports Publics)
UNIFE (Association of the European Rail Industry)
WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association)

Info: Comisia Europeana
Foto: Pixabay


902 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *