european comission

Comisia Europeană lansează declarația pentru creșterea oportunităților femeilor în sectorul transporturilor

Cu doar 22% dintre angajați fiind femei, sectorul transporturilor nu este echilibrat între sexe. Obiectivul platformei „Femeile în transport – Platforma UE pentru schimbare”, lansată la 27 noiembrie 2017, este consolidarea ocupării forței de muncă și a egalității de șanse pentru femei și bărbați în sectorul transporturilor, datorită acțiunilor aduse de membrii Platformei .…

Dezvoltarea rurală: noul proces de planificare este prea lung și complex, arată Curtea de Conturi Europeană

Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, noul proces de planificare a cheltuielilor UE din domeniul dezvoltării rurale este prea lung și complex, prezentând deficiențe care afectează atât performanța, cât și rezultatele. De asemenea, Curtea a constatat că, în pofida eforturilor depuse de Comisia Europeană, implementarea programelor nu a început mai devreme și execuția cheltuielilor a demarat într-un ritm mai lent decât în perioada precedentă.…