CFR SA a lansat mai multe licitații pentru reparații pe tronsoane ale liniilor 500, 507, 511, 600, 610

CFR SA licitează monitorizarea lucrărilor de modernizare a liniei Brașov-Sighișoara pe secțiunea Apața-Cața

CFR SA a lansat mai multe licitații pentru lucrări de reabilitare și reparații curente pe mai multe tronsoane, după cum urmează:

Lucrări întreținere și reparație linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje): Linia 610 Pașcani – Iași, interval de stație Sârca – Podu Iloaie, km. 44 + 330 – km. 45 + 100; km 49 + 230 – km 49 + 670 Lc I

Obiectul prezentului contract il reprezintă achiziția lucrărilor ce se vor executa pe linia 610 Pașcani – Iași, interval de stație Sârca – Podu Iloaie, km. 44+330 – km. 45+100; km 49+230 – km 49+670 Lc II. Degradarea traverselor de lemn și beton, precum și a prinderii șină – traversă fac ca starea actuală a căii sa fie la limita instrucțională privind condițiile de siguranța circulației prevăzute în reglementările specifice CF în vigoare. Totodată, materialul mărunt de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte ridicată, iar prisma de piatră spartă este colmatată. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesară executarea în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a traverselor de beton cu traverse de beton placate și înlocuirea materialului de cale uzat și defect, ciuruirea prismei de piatră spartă.

Lucrările au o valoare estimată la 493 mii lei și un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 18.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 18.08.2022.

Lucrari de intretinere si reparatii linii CF (pret inclus materiale, manopera si utilaje): Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mica, interval statie Sadova-Pojorata, TN km 74+912

Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia lucrarilor ce se vor executa pe linia CF 511 Gura Humorului – Ilva Mica, interval de staţie Sadova-Pojorata, la km 74+912, unde este amplasată trecerea la nivel cu calea ferată ce intersectează DN 17 ( E 585 ), realizată cu dale elastice tip STRAIL. Datorită traficului auto foarte intens și de tonaj greu ce tranzitează zona, precum și datorită traficului feroviar, starea carosabilă a trecerii la nivel și starea suprastructurii feroviare este la limita instrucțională prevazută de reglementările în vigoare. Inregistrarea traficului auto de tonaj greu și intensitate ridicata, influienteaza in mod direct sistemul elastic din care este realizată partea carosabila a trecerii la nivel, care se află într-o stare de degradare accentu ată, aspect care poate pune în pericol circulația rutieră și feroviară. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, prevede la art. 32 ,, Întreținerea trecerilor la același nivel, paza și securitatea în limitele zonei de siguranță a căii ferate revin deținătorului acestei căi”. Lucrarile necesare vor fi efectuate doar de catre personalul calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate şi agrementate AFER in acest scop. Lucrarile care fac obiectul contractului se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se executa în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale.

Lucrările au o valoare estimată la 689 mii lei și un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 14.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 14.08.2022.

Lucrări întreținere și reparație linii CF (preț inclus materiale, manoperă și utilaje ): Linia 507 Bacau-Bicaz, interval de stație Podoleni – Roznov, km. 35+600 – km. 35+930

Lucrarile ce se vor executa in cadrul contractului sunt pe linia 507 Bacau-Bicaz, interval de stație Podoleni – Roznov, km. 35+600 – km. 35+930, starea actuală a căii este la limita instrucțională privind condițiile de siguranța circulației prevăzute în reglementările specifice CF în vigoare. Totodată materialul mărunt de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte ridicată iar prisma de piatra sparta este colmatata precum si starea necorespunzatoare a traverselor de lemn si beton. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a lucrărilor de înlocuirea traverselor necorespunzatoare de lemn si beton cu traverse de beton, înlocuirea materialului de cale uzat si defect, ciuruirea prismei de piatra sparta. Lucrările se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se execute în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale.

Lucrările au o valoare estimată la 294 mii lei și un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 14.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 14.08.2022.
Lucrări de întreținere și reparații linii CF ( preț inclus materiale, manoperă și utilaje ): Linia 500 I Ploiesti – Vicsani, interval de stație Dolhasca – Veresti, km. 418+300 – km. 419+200; km. 419+290 – km. 419+980

Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia lucrarilor de înlocuire a a traverselor de lemn si beton necorespunzatoare si a materialului marunt de cale, uzat si defect, pe Linia 500 I Ploiesti – Vicsani, interval de stație Dolhasca – Veresti, km. 418+300 – km. 419+200; km. 419+290- km. 419+980, linie CF ce este în aliniament si curbă cu raza de 990 m Pe zona km. 418+300 – km. 419+200; km. 419+290- km. 419+980, suprastructura liniei CF este tip 60 traverse de beton T17/T26, prindere indirectă ,,K”, linie electrificata, semnalizata BLA. Elementele geometrice ale curbei sunt urmatoarele: curba km. 419+330 – km.. 419+825, R = 990 m, h = 105 mm, s = 0 mm. Lucrarile necesare vor fi efectuate doar de catre personalul calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate şi agrementate AFER in acest scop. Lucrarile care fac obiectul contractului se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se executa în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor.

Lucrările au o valoare estimată la 648 mii lei și un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 18.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 18.08.2022.

Lucrări de reparație pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate de cale: Linia 500 Ploiești – Vicșani, stația Mircesti, sch. 2, sch. 4B

Lucrarile ce se vor executa in cadrul contractului sunt pe linia 500 Ploiesti – Vicsani, Statia Mircesti. Schimbatorii de cale nr. 2, nr. 4B, panourile adiacente sch. 2, sch. 4B, precum şi diagonala 2/4B înregistreaza uzuri avansate. Materialul mărunt de cale este uzat şi defect, traversele de lemn sunt necorespunzatoare, iar substratul de repartitie trebuie refacut si protejat cu panza netesuta netesin. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a lucrărilor de : scoaterea materialului de balastare pana la talpa traverselor; sapatura manuala sub talpa traverselor; ciuruirea manuala a materialului de balastare; demontari aparate de cale-schimbatoare de cale, sch.2, sch.4B; demontari de linii pe traverse de lemn si beton-diagonala sch.2-sch.4B, panouri adiacente sch.2 si sch.4B; lucrări de încarcare/descarcare, transport material rezultat din ciuruire; lucrări de încarcare/descarcare, transport material de cale care se scoate/introduce din și în cale; protejarea terasamentelor CF cu panza netesuta netesin; geogrile pt. armarea fundatiei, cresterea capacitatii portante; strat de repartitie din balast prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare; schimbatoare de cale tip 60 pentru linii ferate normale tg 1/9-300, Af, pe traverse speciale beton – montare; schimbatoare de cale tip 60 pentru linii ferate normale tg 1/9-300, Af, pe traverse speciale beton – balastare; suprastructura de linii ferate normale cu sine tip 60, cu executie manuala, traverse de lemn si beton; deplacare traverse lemn; stivuire traverse lemn. Lucrările se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se execute în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale.

Lucrările au o valoare estimată la 1,16 milioane lei și un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 24.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 24.08.2022.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii linii CF (preţ inclus materiale, manoperă şi utilaje): Linia 600 Tecuci-Iaşi fir I, interval de staţie Grajduri-Bârnova km 388+023-km 388+427, km 388+545-km 388+808 şi km 388+853-km 389+068

Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia urmatoarelor lucrari: Pe linia CF 600 fir I, interval de statie, Grajduri-Bârnova km 388+023-km 388+427, km 388+545-km 388+808 şi km 388+853-km 389+068, starea căii este la limita instrucțională prevazută de reglementările în vigoare. Aspectul precizat anterior se datorează starii necorespunzatoare a traverselor de lemn si a prinderii indirecte. Totodată materialul mărunt de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte ridicată iar prisma de piatra sparta este colmatata. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a traverselor de lemn cu traverse de beton placate cu prindere elastică inclusă, burajul traverselor, rectificarea prin buraj manual pe zonele nelucrate adiacente curbelor circulare, ciuruirea prismei de piatra sparta. Linia de cale ferata pe zona km 388+023-km 388+427-V=55KM/h , R-300m , f-154mm , s-15mm , h-65mm , Lri-90m , Lcc-236m , Lre-78m ; pe zona km 388+545-km 388+808-V=55KM/h , R-300m , f-167mm , s-15mm , h-50mm ,Lri-50m , Lcc-153m , Lre-60m si pe zona km 388+853-km 389+068-V=55KM/h , R-360m , f-140mm , s-10mm , h-45mm , Lri-80m , Lcc-60m , Lre-75m. Lucrările se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se execute în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale.

Lucrările au o valoare estimată la 641 mii lei și un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 26.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 26.08.2022.535 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *