CFR SA licitează reparația terasamentului pe un tronson între Izvoru Oltului și Izvoru Mureșului

CFR SA licitează reparația terasamentului pe un tronson între Izvoru Oltului și Izvoru Mureșului

CFR SA a lansat licitația pentru „Lucrări reparaţii terasamente, poduri şi podeţe ( eliminare puncte periculoase ) – Consolidare terasament linia 316 km 121+900 – 122+200 între stațiile Izvoru Oltului – Izvoru Mureșului”, ce include atât proiectarea cât și execuția lucrărilor. Valoarea estimată este de 210 mii lei și termenul este de 8 luni.

Se vor proiecta și executa „ Lucrări reparaţii terasamente, poduri şi podeţe ( eliminare puncte periculoase ) – Consolidare terasament linia 316 km 121+900 – 122+200 între stațiile Izvoru Oltului – Izvoru Mureșului ” (PROIECTARE + EXECUŢIE), în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 220/171/21.02.2023 și cu respectarea Graficului de Execuție nr. 220/247/22.03.2023.

Durata de execuție a lucrărilor va respecta prevederile Caietului de sarcini nr. nr. 220/171/21.02.2023 și Modelului de contract punctul 6 (Durata contractului), respectiv:
– 4 luni pentru prestarea serviciului de proiectare de la data emiterii ordinului de începere a serviciului de proiectare de către Achizitor către Contractant (exclude perioada aferentă analizării, verificării și obținerea avizelor CTE necesare);
– 4 luni pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către Achizitor către Contractant, la care se adaugă, dacă este cazul 4 luni calendaristice pentru întreruperea lucrărilor pe timp de iarnă;
– 36 de luni perioadă de garanție a lucrării executate de la încheierea “Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor”.

Duratele sunt cele angajate de către Contractant şi exclud perioada aferentă analizării, verificării şi avizării D.A.L.I şi PTh în CTE al SRCF Braşov şi C.N.C.F. “CFR” S.A. De asemenea, sunt excluse şi perioadele aferente analizării, verificării şi obţinerii avizelor CTE necesare, precum şi pentru obţinerea avizelor, acordurilor în vederea obţinerii Certificatului de Urbanism şi obţinerea Autorizaţiei de Construire, dacă nu sunt respectate termenele legale de către autorităţile emitente sau întârzierile nu sunt din vina exclusivă a Proiectantului. Valoarea estimată a achiziţiei este de 2.100.840 lei fără T.V.A formată din: Proiectare – 160.000,00 lei fără TVA și Execuție lucrare 1.940.840,00 lei fără TVA.
Ofertele pot fi depuse până la data de 16.05.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 16.09.2023.

Foto: mobilitate.eu

509 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *