CFR SA a lansat 4 licitații pentru reparații în zone ale liniilor Tecuci – Iași, Bacău – Bicaz, Gura Humorului – Ilva Mică și Bacău – Ițești

CFR SA licitează studiul de fezabilitate al modernizării liniei Roman – Iași – Frontieră

CFR SA a lansat 4 licitații pentru achizitia lucrarilor de înlocuire a a traverselor de beton si a materialului marunt de cale, uzat si defect, pentru mai multe zone din țară. Pentru toate 4 proiectele achiziția se referă, în principal, la executarea urmatoarelor lucrări: Înlocuirea traverselor de beton necorezpunzătoare cu traverse de beton placate cu prindere elastică inclusă, materiale aprovizionate de către executant lucrare; Burajul I al traverselor de beton introduse în cale; Ciuruirea manuală a materialului de balastare; Transportul rutier al tuturor materialelor aprovizionate de executant lucrare (traverse de beton cu prindere elastică inclusă ) de la producător/furnizor în statia CF; Transportul auto al materialelor care se introduc în cale și a materialelor care se scot din cale din stația CF pe amplasament lucrare și de pe amplasament lucrare în stația CF; Încărcare/descărcare mecanizat și manual al materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale, pe amplasament lucrare și în stație; Manipulări de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale pe amplasament lucrare.

Astfel, licitațiile lansate vizează următoarele lucrări:

– Lucrări de întreţinere şi reparaţii linii CF (preţ inclus materiale, manoperă şi utilaje): Linia 600 Tecuci-Iaşi fir II, interval de staţie Crasna-Munteni, km 325+219-km 326+006
Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia lucrarilor de înlocuire a a traverselor de beton si a materialului marunt de cale, uzat si defect, pe Linia 600 Tecuci-Iaşi fir II, interval de staţie Crasna-Munteni, intre km 325+219-km 326+006, zona in care suprastructura liniei CF este tip 49 traverse de beton T13, prindere indirectă ,,K”, linie neelectrificata, semnalizata BLA. Elementele geometrice ale curbei sunt următoarele: – Curba km. 325+259 – km. 325+966: R = 1570/1100 m, S = 0 mm, h = 50/90 mm. . Lucrarile necesare vor fi efectuate doar de catre personalul calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate şi agrementate AFER in acest scop. Lucrarile care fac obiectul contractului se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se executa în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor.
Valoarea este de 739 mii lei, cu un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 13.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 13.08.2022.

– Lucrări de întreţinere şi reparaţii linii CF (preţ inclus materiale, manoperă şi utilaje): Linia 507 Bacău-Bicaz, interval de staţie Bacău-Gârleni km 1+990-km 2+360
Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia lucrarilor ce se vor executa pe linia 507 Bacău – Bicaz, interval de stație Bacău – Gîrleni, km. 1+990 – km. 2+360. Traseul liniei CF este în curbă cu raze de 1000/515 m, aspect care conduce la accentuarea fenomenului de degradare a traverselor de beton precum și a prinderii șină –placă metalică- traversă, astfel încât starea actuală a căii este la limita instrucțională privind condițiile de siguranța circulației prevăzute în reglementările specifice CF în vigoare. Totodată materialul mărunt de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte ridicată iar prisma de piatra sparta este colmatata. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a traverselor de beton cu traverse de beton placate cu prindere elastică inclusă, ciuruirea prismei de piatra sparta. Lucrarile necesare vor fi efectuate doar de catre personalul calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate şi agrementate AFER in acest scop. Pe zona km. 1+990 – km. 2+360, suprastructura liniei CF este tip 49 traverse de beton, prindere indirectă ,,K”, linie neelectrificata. Elementele geometrice ale curbei sunt următoarele: – Curba km. 1+990 – km. 2+140: R = 1000 m, Lr1 = 60 m, Lr2 = 60 m, Lcc = 30 m, S = 0 mm, H = 50 mm. – Curba km. 2+150 – km. 2+360: R = 515 m, Lr1 = 75 m, Lr2 = 80 m, Lcc = 55 m, S = 0 mm, H = 125 mm Lucrarile care fac obiectul contractului se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se executa în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale.
Valoarea este de 392 mii lei, cu un termen de execuție de 90 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 13.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 13.08.2022.
– Lucrări de întreținere și reparații linii CF ( preț inclus materiale, manoperă și utilaje ): Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, interval de stație Larion – Grădinița, km. 45+458 – km. 46+072
Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitia lucrarilor ce se vor executa pe linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, interval de stație Larion – Grădinița, km. 45+458 – km. 46+072, traseul liniei CF este în curbă cu raza de 350 m, aspect care conduce la accentuarea fenomenului de degradare a traverselor de lemn și beton, precum și a prinderii șină – traversă, astfel încât starea actuală a căii este la limita instrucțională privind condițiile de siguranța circulației prevăzute în reglementările specifice CF în vigoare. Totodată materialul mărunt de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte ridicată iar prisma de piatra sparta este colmatata. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a lucrărilor de înlocuire a traverselor de lemn și beton cu traverse de beton armat precompr. placate echipate cu prindere elastică, inlocuirea traverselor de lemn necorespunzatoare de pe zona contrașinelor exterioare viaduct nr. 5 cu traverse de lemn impregnate de stejar, înlocuirea materialului de cale uzat si defect, ciuruirea prismei de piatra sparta. Lucrarile necesare vor fi efectuate doar de catre personalul calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate şi agrementate AFER in acest scop. Lucrarile care fac obiectul contractului se efectuează în conformitate cu Instrucția de întreținere a liniilor ferate nr. 300 și se executa în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale.
Valoarea este de 713 mii lei, cu un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 11.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 11.08.2022.

– Înlocuire șine defecte la rând cu refacerea continuității căii fără joante : Linia 500 Ploiești – Vicșani fir I, km 302 + 800 – km 309 + 675 interval de stație Bacău – Itești și Linia III halta Itești km 313 + 635 – km 314 + 490
Obiectul prezentului contract îl reprezintă achiziția de prestări servicii, pe Linia 500 Ploieşti-Vicşani fir I, km 302+800-km 309+675 interval de staţie Bacău-Iteşti şi Linia III halta Iteşti km 313+635-km 314+490 și constau din: confecționarea cupoanelor de tranziție 60/65 și a joantelor izolante lipite tip 60; înlocuirea șinelor defecte și uzate din cale cu refacerea continuității C.F.J.; sudarea propriu-zisă a șinelor noi tip 60 de 120 ml; transportul cu boghiuri speciale a tronsoanelor de șine care se scot din cale la stație; manevrarea și burajul traverselor acolo unde sudura cade pe placă; înlocuirea materialului de prindere uzat; detensionarea şinelor sudate şi zonelor de respirație create; transportul prin purtare directă în stație și pe amplasament lucrare a materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale. În vederea asigurării condițiilor de siguranța circulației feroviare este necesar executarea în regim de urgență a serviciului de înlocuire sine la rand cu refacerea continuitatii CFJ. Lucrările se efectuează în conformitate cu Instrucția pentru alcatuirea, intreținerea și supravegherea căii fără joante nr. 341 și se execută în scopul remedierii unor deformații aflate la limita toleranțelor, precum și pentru prevenirea unor deranjamente locale. Lucrarile prevăzute a se efectua nu se supun autorizării conform prevederilor din Legea nr. 50/1991 actualizată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Lucrările menționate anterior vor fi efectuate doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate și agrementate AFER în acest scop.
Valoarea este de 945 mii lei, cu un termen de execuție de 120 zile.
Ofertele pot fi depuse până la data de 11.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 11.08.2022.

Foto: mobilitate.eu586 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *