O asociere a 16 companii a depus oferte pentru realizarea liniei de tramvai între Ghencea și Pasaj Domnești

O asociere din 16 companii a depus oferte pentru realizarea liniei de tramvai între Ghencea și Pasaj Domnești

Recent s-a incheiat procedura de depunere a ofertelor în cadrul licitației organizată de Primăria Capitalei, pentru „Servicii de proiectare (actualizare Proiect tehnic), asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție (rest de executat) pentru obiectivul de investiții “Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgirea Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41 ”, cu o valoare de 336,4 milioane lei și un termen de execuție de 28 de luni. Depunerea ofertelor a fost amânată anterior din cauza timpului scurt alocat acestei proceduri.

Astfel, asociarea condusă de Bogart și alte 15 entități a depus o ofertă unică pentru acest proiect. Acum este rândul comisiei de atribuire a contractului să analizeze oferta pentru a desemna câștigătorul și a semna contractul, până la finalul anului 2024, procedura de semnare fiind una la care nu se așteaptă contestații, fiind vorba de un singur ofertant.

O asociere din 16 companii a depus oferte pentru realizarea liniei de tramvai între Ghencea și Pasaj Domnești

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este achiziţionarea serviciilor de proiectare (actualizare Proiect tehnic), verificarea proiectelor și asistența tehnică pe timpul executiei precum si lucrari de executie (rest de executat) pentru obiectivul de investiţii „Penetrație Prelungirea Ghencea- Domneşti și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Braşov și Terminal Tramvai 41”, pentru Tronson III, IV, V si VI precum si a unor lucrari din Tronson I – II (Terminal 41, intersectia strada Brasov si lucrari aferente caii de rulare a tramvaiului si lucrai conexe acestora).

Autoritatea contractantă, a decis in conformitate cu specificatiile din caietul de sarcini, parte inegranta din documentatia de atribuire ca obiectivul de investiţii “Penetratie Prelungirea Ghencea- Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41” sa fie impartit in tronsoane de lucrari (atat cantitativ cat si valoric), definite astfel:
Tronson I – terminal tramvai 41 – Str. Brasov (km 0+000 – km 1+035);
Tronson II – Str. Brasov – Str. Raul Doamnei (km 1+035 – km 1+700);
Tronson III – Str. Raul Doamnei – Str. Valea Oltului (km 1+700 – km 2+650);
Tronson IV – Str. Valea Oltului – Str. Maracineni (km 2+650 – km 4+200);
Tronson V – obiect lucrari Park&Ride si bazine de retentie;
Tronson VI – lucrari de tramvai km 0+000-km 6+120.

Linia de tramvai dintre terminalul Ghencea, unde intoarce linia 41 și Pasaj Domnești va avea lungimea de 6 km, fiind construită în sistem de șină cu canal înglobată în asfalt, construită în sistem de culoar separat cu garduri model STB, pentru a permite circulația autobuzelor și a vehiculelor de intervenție. Lățimea totală a culoarului va fi de 8 metri.

Foto: mobilitate.eu16.662 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *